Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii

AUTOR:
DATA:
24 marca 2020
KATEGORIE:
Jezuici, Modlitwy, Święci i Błogosławieni
WYRAZY:
Wyrazów: 1983
CZAS CZYTANIA:
11.3 min.

W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy.

Modlitwa wstępna: (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)

Wszechmogący, wieczny Boże! Bądź pochwalony za
świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego
życia. Dziękujemy za wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i
przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad
innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów
życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania
w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże z wołaniem, aby trudne doświadczenie
epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną,
religijną i narodową. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, – uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Kapłan: Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe
zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii
i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie
narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam
zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: „Nie lękajcie się”.
Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice
podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus
przestanie się szerzyć. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty
Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Prosimy,
aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy
zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali
odpowiednie wsparcie i pomoc. Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim
procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły
się za Twoją przyczyną. Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych,
zainfekowanych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to
zgodne z Jego wolą. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty Andrzeju
Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Wstawiaj
się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są
gotowi służyć bliźnim w potrzebie, Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz
mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7). Oby dobry Bóg chronił ich
przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam
posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem
towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca
niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi.

Prosimy Cię, abyś wołał do Boga, by przyjął do
swojego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz by przyniósł
ukojenie w cierpieniu rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich. Święty
Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u
Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Ty, który
niosłeś ludziom Dobrą Nowinę – często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w
sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości nie tylko tym, z
którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga.
Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw
wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym,
wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co
otrzymaliśmy od Boga. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 8). Święty
Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u
Boga!

 Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna. Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Prosimy za
Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe
życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami.
Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia i wznoszenia ku
Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana:
Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor,12,9). Pomóż
nam wznieść się ponad ludzkie ograniczenia, przekształcać wady naszego
charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się
stało Twoim udziałem. Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju
Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna Litania do św. Andrzeja Boboli

 

 

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Prosimy za
Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe
życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami.
Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia i wznoszenia ku
Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana:
Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor,12,9). Pomóż
nam wznieść się ponad ludzkie ograniczenia, przekształcać wady naszego
charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się
stało Twoim udziałem. Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju
Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna. Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

 Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności! za Twoim pośrednictwem
zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i
wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach, miejscach pracy i
polityce. Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne,
społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie:
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś (J 17,21). Niech
Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się
ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy
życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie. Święty
Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u
Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna. Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności! Przez
Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego
oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i
otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości,
a rozmowa jest fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: prostymi
chłopami, uczonymi, prawosławnymi kapłanami, szlachcicami i dworzanami
królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego
kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana,
abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i
doprowadzić do większej dojrzałości. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa wstępna. Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie
Jedności! Zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Z Twojej
inspiracji w Katedrze Lwowskiej zostały złożone Śluby króla Jana Kazimierza i
Stanów Rzeczypospolitej, dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz
oddawania czci Najświętszej Panny jako Królowej Korony Polskiej. Potrzeba nam
dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. W
duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób
sprawujących władzę, które wykonują swoje obowiązki w poczuciu
odpowiedzialności. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swą mocą i umacniał ich
wiarę. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj
za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy