Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

AUTOR:
DATA:
5 maja 2004
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 4711
CZAS CZYTANIA:
26.4 min.
Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Światła
Tajemnice Chwalebne

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Chwalebna - Powstanie z martwych Zbawiciela

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Ewangelia według św. Mateusza 28,1-8

ODSUNIĘTY NAGROBNY KAMIEŃ TO PRZEGRANA ŚMIERCI

Jezusowa historia nie kończy się śmiercią i złożeniem Go do grobu, lecz chwalebnym zmartwychwstaniem i powrotem do nieba. Zmartwychwstanie to największy znak mocy Boga Ojca i zapowiedź, że nie pozostawi On swych stworzeń w prochu poniżenia, lecz wskrzesi je ku chwale. Złożony do grobu zmarły i zastygły w bezruchu Chrystus w jednej chwili podniósł się ze śmierci, odrzucił płótna, w które Go zawinięto, i wyszedł z grobu zamkniętego ciężkim kamieniem i pilnowanego przez rzymskich legionistów. Coś tak niezwykłego uczynił Bóg! W tym wydarzeniu znajduje się cała nasza chrześcijańska wiara, nadzieja i radość. Kościół jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego Pana i przekazują tę prawdę i radość innym, świętując razem to niezwykłe wydarzenie.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę i nadzieję, które dodają coś więcej do tego, na co patrzą nasze oczy, i także dorzucają coś więcej do tego, co czują nasze serca.
⁂ Przepraszamy Cię, że tak często jesteś nie rozpoznany przez ludzi, mimo iż objawiasz się im, gdy są zalęknieni, smutni i nie dowierzają Tobie.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wypełnić Twoją misję, tj. głosić ludziom, żeś zmartwychwstał.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam zrozumieć, że jedynie Ty jesteś tym, kogo nie powinno nam nigdy brakować w życiu. Pragniemy naszą wiarą dzielić się z innymi i nieść im posłanie Zmartwychwstałego. Prosimy Cię, Panie Jezu, zostań z nami, my pragniemy Twoich wyjaśnień, Twego towarzystwa i obecności, która rozjaśnia nasze wątpliwości. Naucz nas otwierać nasze serca na Twoje słowa i rozpoznawać Cię przy łamaniu chleba. Amen.

Refleksja
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dlaczego nie wierzysz całkowicie? Takie pytania Jezus zadaje naszym smutkom, lękom, niewiernościom i brakowi wiary. Czy odkryliście na modlitwie, że Jezus wkracza w wasze problemy osobiste i w sposoby ich rozwiązywania? Zmartwychwstały ma moc dać i wziąć życie i jest Tym, który uzdolni wszystkich, aby powstali z prochu ziemi do nowego życia. Jak zatroskani jesteście o wieczne szczęście waszej rodziny i przyjaciół?

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA OBJAWIAJĄCY NIEZWYKŁĄ MOC BOGA (Mk 16,1-8)

W Ewangelii według św. Marka czytamy, że niewiasty zobaczyły przy grobie Pańskim odsunięty kamień, a w środku grobu młodzieńca ubranego w białe szaty. To on powiedział im, że Jezus zmartwychwstał. Słuchały go z zaciekawieniem, ale i z wielkim lękiem. Nie pomagały nawet kojące słowa anioła: Nie bójcie się! Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zdumiewa nas nieposłuszeństwo kobiet; bojaźń wzięła w nich górę: Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Ale moc Boga okazała się przeogromna, śmierć została pokonana. Wszyscy uczestniczymy w tym Jezusowym zwycięstwie, a Jego grób stał się miejscem narodzin do życia.

⁂ Dziękujemy Ci, Jezu, za wiarę w to, że żyjesz; oraz za to, że codziennie możemy być blisko Ciebie, gdyż Ty idziesz z nami do naszej Galilei.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że czasami zamykamy Cię w naszych schematach, zamiast otworzyć się na Twoje słowo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli słowa: Nie ma Go tu. Idzie… do naszych miast, rodzin.

Modlitwa
Wszechmogący Boże Ojcze, daj nam zawsze rozpoznawać obecność Zmartwychwstałego Pana pośród nas i podążać za Nim. Spraw, dobry Boże, aby Jezus był zawsze w centrum naszego życia. Amen.

Refleksja
Kiedy ostatni raz doświadczyliście takiego działania Boga, które przewyższa ludzkie możliwości? Jakie jest wasze przywiązanie do Jezusa? Jak rozumiecie zdanie, że wiara w zmartwychwstanie nie rodzi się z pustego grobu, lecz z objawienia? Dlaczego w pierwszym dniu tygodnia czcimy zwycięstwo Boga?

Różaniec. Druga Tajemnica Chwalebna - Wstąpienie Pana Jezusa do Nieba

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Ewangelia według św. Łukasza 24,50-53

NIEZWYKŁE WYDARZENIE NA GÓRZE OLIWNEJ

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus nie był stale ze swymi uczniami, ale od czasu do czasu zjawiał się wśród nich. W ten sposób przyzwyczajał ich do chwili, kiedy miał nie być pośród nich widzialnie obecny. Domyślamy się, jak źle mogli czuć się Apostołowie, kiedy pomyśleli, że zostaną sami, że nie zobaczą Go więcej i nie usłyszą. A jednak po wniebowstąpieniu Pana, który ich pobłogosławił, tylko chwilę patrzyli w niebo, bo obłok zasłonił im Jezusa. Nie płakali, ale byli pełni wielkiej radości. Zdumiewa nas to, że wrócili z pożegnania z Jezusem w bardzo dobrym nastroju. Stało się tak dlatego, że oni dogłębnie zrozumieli to wydarzenie i szczerze uwierzyli, że On jest z nimi, przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przebywasz w niebie i przygotowujesz nam mieszkanie; i że stamtąd znów do nas przyjdziesz w chwale.
⁂ Przepraszamy Cię, za to, że nie nauczyliśmy się spoglądać w niebo, z którego nas błogosławisz, i że tak bardzo pociąga nas ziemia.
⁂ Prosimy Cię, abyśmy wtedy, gdy czujemy się osamotnieni, zmęczeni, potrafili na modlitwie zaznać Twego pokoju, wielbiąc Boga.

Modlitwa
Panie Boże, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały przez liczne utrapienia. Wiemy też, że do nieba nikt nie może wstąpić bez codziennego trudu i wyrzeczenia. Pragniemy pozyskać Twoją pomoc, o którą zawsze ufnie prosimy, i wiemy, że ją pozyskamy przez pełnienie Twojej woli. Dzisiaj myślimy o niebie, gdzie nie będzie niczego, co tak bardzo tutaj nas trapi. Spraw, abyśmy mieli w sobie tęsknotę za niebem i szacunek dla ziemi. Amen.

Refleksja
Czy umiecie patrzeć w niebo spojrzeniem nadziei, które potrafi uleczyć z tego, co was na ziemi trapi? Czy już poznaliście w Jezusie miłość okazywaną wam? Czy wiecie, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi, którzy gdziekolwiek na ziemi głoszą Jego Imię i gromadzą się we dwóch lub trzech na modlitwie? Czy nie smucicie się, bo zapomnieliście, że On wciąż jest?

PAN ODDALA SIĘ OD APOSTOŁÓW, BŁOGOSŁAWIĄC ICH (Dz 1,9-11)

Przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus objawiał się Apostołom, przygotowując ich do wypełnienia misji Kościoła. Wniebowstąpienie oznacza koniec Jego cielesnej obecności w świecie, a początek duchowej. Po odejściu Pana do nieba uczniowie nie oddalali się z Jerozolimy, oczekując na Ducha Świętego, który miał ich umocnić i uzdolnić do głoszenia Ewangelii.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Apostołowie rozumieli, że po Twoim odejściu do nieba mieli głosić światu Twoje słowa i dzieła.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami jesteśmy tak zajęci sprawami własnego zbawienia, że zaniedbujemy głoszenie Ewangelii innym.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy odważnie świadczyli o tym, że Ty żyjesz i że nas kochasz.

Modlitwa
Panie Boże Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały nieba, ale równocześnie jest z nami. Wierzymy, Jezu, że jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Spraw, prosimy, abyśmy, tęskniąc za niebem, szanowali życie na ziemi. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że gdy wspólnota uczniów Chrystusa się modli, On jest obecny wśród nich? Tak samo, gdy czynimy miłosierdzie, gdy głosimy Ewangelię, gdy katechizujemy dzieci – On jest obecny! Co wam mówią słowa: kochać, modlić się, nauczać i miłować?

Różaniec. Trzecia Tajemnica Chwalebna - Uroczyste zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im tez języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (…) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem:,,Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. (…) I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Dzieje Apostolskie 2,1-21

GDY SKUTECZNIE DZIAŁA TCHNIENIE UŚWIĘCICIELA I NAJMILSZEGO Z GOŚCI

Bóg jest odwiecznym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzecia Osoba Boska istniała zawsze. Szczepan powołał się na tę prawdę i przed Sanhedrynem oskarżył Żydów, że w ciągu całej swej historii przeciwstawiali się Duchowi Świętemu. Jego zesłanie było najważniejszym dniem dla wspólnoty powstającego Kościoła. W Zielone Święta wydarzyło się coś wyjątkowego. Od tamtej chwili Duch Święty udziela Kościołowi rad w ważnych sprawach, powierza mu zadania ewangelizacji, prowadzi apostołów i misjonarzy, wybiera i ustanawia odpowiednich pasterzy oraz uświęca lud Boży. Dodaje też odwagi, mądrości i mocy w przezwyciężaniu przeciwności. Od tamtej chwili Kościół odważnie wypełnia swą misję ewangelizacyjną.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za zesłanie Ducha Świętego Kościołowi, gdy w Wieczerniku czuwał on na modlitwie wraz z Maryją.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że nie zawsze jesteśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, wspieraj tych, którzy pomagają młodzieży przygotować się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech Duch Święty udoskonala w nas rozpoczęte dzieło zbawcze, a nasza modlitwa niech będzie wytrwała. Wzmocnij w nas umiłowanie prawdy i gotowość do służenia bliźnim. Duchu Święty, oświecaj każdego z nas, abyśmy wzrastali w wolności dzieci Bożych, umocnieni Twoimi łaskami i charyzmatami. Wlewaj w nasze serca miłość i daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, jak wzniosłe są tajemnice Boże. Udzielaj nam daru rozumu, abyśmy owocnie wnikali w prawdy wiary. Niech na naszej drodze do zbawienia towarzyszy nam dar rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Amen.

Refleksja
Czy pamiętacie, że Duch Święty przychodzi z pomocą tym, którzy nie umieją się modlić? Postarajcie się zaobserwować w was Jego działanie. W strapieniu nie zapominajcie, że jest On Pocieszycielem i może wlać w wasze serca pokój i radość. Kiedy zauważycie oznaki wzrostu w wierze waszych dzieci, cieszcie się i bądźcie Bogu wdzięczni.

GDY OTWIERAJĄ SIĘ DRZWI, WIEJE GWAŁTOWNY WIATR I PŁONIE OGIEŃ

Zesłanie Ducha Świętego symbolizowały dwa znaki: wiatru i ognia. Nie da się zatrzymać wiatru, podobnie jak nie da się ujarzmić ognia; ma on tendencję do rozprzestrzeniania się i ma potrójne działanie: oczyszcza, ogrzewa i oświeca. Zesłanie Ducha Świętego było dla rodzącego się Kościoła najważniejszym wydarzeniem: Apostołowie i uczniowie Chrystusa wyszli z ukrycia, aby świadczyć o Chrystusie, aby stawić czoła światu.

⁂ Dziękujemy Ci, Boże, że przez Ducha Świętego wspomagasz Kościół w dziele głoszenia Ewangelii oraz uświęcasz Lud Boży i dodajesz mu odwagi, mądrości i mocy do przezwyciężania przeciwności.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za tych, którzy wzbraniają się przyjęcia darów Ducha Świętego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, aby młodzi ludzie umieli pojąć i przyjąć prawdę, że Pięćdziesiątnica i dary Ducha Świętego są i dla nich.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Duch Święty, który dał Apostołom moc do odważnego świadczenia o Jezusie, udoskonalił naszą modlitwę. Spraw, aby ludzie odkryli tajemnicę Twego miłosierdzia i ochoczo poddali swe serca i umysły działaniu Ducha Świętego. Amen.

Refleksja
Czy liczycie tylko na siebie, czy uwzględniacie w waszym życiu działanie i pomoc Ducha Świętego, który może pokonać wszelkie przeszkody? Jaka jest wasza wzajemna więź i wasza relacja z Bogiem? Czy modlicie się o dary Ducha Świętego?

Różaniec. Czwarta Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słonce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Apokalipsa św. Jana 12,1

BYĆ WZIĘTĄ DO NIEBA W CHWALE Z UWIELBIONYM CIAŁEM I Z DUSZĄ

Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, po zakończeniu życia ziemskiego została z duszą i z ciałem wzięta do niebieskiej chwały. Jest już zjednoczona z Chrystusem. Śmierć i grób Jej nie zatrzymały. Maryja, będąc Matką Jezusa – Pana życia, który wcielił się w Jej dziewicze łono, przeszła do życia – do Boga, aby w wieczności mieć udział w chwale swego Syna. To, co dokonało się w Niej, Bóg przewidział dla każdego z nas. Na końcu czasów, po zmartwychwstaniu i Sądzie Ostatecznym również i my staniemy żywi, z duszą i z ciałem przed obliczem Boga. Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia oraz roli, jaką wypełniła w zbawczym dziele Chrystusa.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że świętość Maryi i Jej godność czynią Ją pierwszą w Królestwie Bożym.
⁂ Przepraszamy Cię Panie Jezu, za to, że czasami myślimy, że coś w naszym życiu wydarza się na darmo.
⁂ Prosimy Cię, Maryjo, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech Maryja uczy nas poddawać się Twojej woli i otwiera nasze serca na Twe słowa. Pragniemy już teraz kochać Cię tak jak Ona i w Tobie pokładać ufność, abyśmy w godzinę naszej śmierci doznali spełnienia Twoich obietnic. Panie Boże, pokornie Cię prosimy, przyjmij naszą miłość i wszystkie nasze modlitwy. Amen.

Refleksja
Wiara we wniebowzięcie Maryi trwa w Kościele przez całe stulecia, a w dniu 1 XI 1950 r. papież Pius XII ogłosił ją jako dogmat. Ilekroć wypowiadamy słowa Zdrowaś, Maryjo zmniejsza się różnica czasu pomiędzy teraz, a godziną naszej śmierci. Pamiętacie, gdy byliście młodzi, myśleliście, że będziecie żyć wiecznie i nic wam w tym nie przeszkodzi. Tacy sami są dzisiaj młodzi ludzie. Ich entuzjazm i radość życia mają moc uczynić dobrymi rzeczy, które dzieją się na świecie.

MARYJA DOSKONALE UPODOBNIONA DO SYNA (Jdt 13,18-20)

Jezus nie pozwolił, aby ciało Jego Najświętszej Matki doznało zniszczenia w grobie, gdy zakończyła Ona swe ziemskie życie. Zabrał Najświętszą Dziewicę z duszą i ciałem do chwały nieba. Ta tajemnica wniebowzięcia Maryi, podobnie jak i wniebowstąpienie Jezusa, objawia nasze przeznaczenie.
Maryja wniebowzięta ma udział w triumfie Syna. Udział w chwale Jezusa Pan Bóg zaplanował dla każdego z nas. Po zmartwychwstaniu staniemy – z duszą i ciałem – przed obliczem Boga. Dla Niego wszystko jest możliwe. Miłość Boga może wszystko!

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Maryja Ci uwierzyła i że kochała Jezusa tak bardzo, jak nikt z ludzi nie potrafiłby Go kochać.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że czasami nie doceniamy naszego ciała, a przeceniamy duszę, przecież i materia, i duch przeznaczone są do nieba.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy, troszcząc się o życie doczesne, nie zaniedbali starań o niebo.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech wniebowzięcie Maryi przypomina nam o godności ciała ludzkiego. Prosimy Cię też, Miłosierny Boże, o zdrowie duszy i ciała, abyśmy po ziemskiej pielgrzymce osiągnęli niebo.
Maryjo, prosimy Cię, ucz nas otwierać nasze serca na słowa Twojego Syna i przygotuj je do ufnej wiary w Niego. Amen.

Refleksja
Jak wasze ciało i wasz duch wspierają was w przeżywaniu waszego powołania? Czy pamiętacie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w was mieszka? Czy wierzycie słowom Jezusa o życiu wiecznym i o przeznaczeniu człowieka do nieba.

Różaniec. Piąta Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!” A cały lud odpowiedział: „Niech tak będzie!”

Księga Judyty 15,9-10

BYĆ KRÓLOWĄ I NAJDOSKONALSZĄ SŁUŻEBNICĄ PANA I LUDZI

Królowa Nieba i Ziemi to ulubiony tytuł przypisywany przez wiernych Maryi. Wyraża on prawdę religijną i oznacza, że w Królestwie Boga Maryja zajmuje pośród aniołów i świętych miejsce wyjątkowe: tuż obok swego Syna – Chrystusa Króla. W niebie czczą Ją wszyscy mieszkańcy, a na ziemi oddaje Jej chwałę wierny lud Kościoła, który Ona otacza swą matczyną opieką. Przywilej pełni łaski, jakim się cieszy Maryja, wynosi Ją ponad całą ludzkość nie po to, by Ją od nas oddalić, lecz przeciwnie, by była nam jak najbliższa. Maryja jest pierwszą wśród odkupionych i dlatego owoc odkupienia jaśnieje w Niej najwspanialszym blaskiem.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za Maryję, która mimo iż pochodziła z grzesznego rodu Adama, została wybrana przez Boga na Matkę Odkupiciela.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że często nie słuchamy Twego słowa i nie zachowujemy go w sercu.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wielbić Boga za wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił Maryi, i abyśmy naśladowali Jej wiarę.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą wiarę w macierzyńską rolę Maryi względem nas i całego Kościoła świętego. Od dawna nazywamy Ją Orędowniczką, Wspomożycielką i Pośredniczką i nadal pragniemy tak do Niej się zwracać. Wiemy, że Królowa Nieba i Ziemi wstawia się za wszystkimi potrzebującymi Bożej łaski. Dobry Ojcze, przyjmij nasze podziękowanie za to, że Maryja jest naszą Matką i Królową naszego Narodu. Amen.

Refleksja
Postarajcie się dostrzec, że w tajemnicy ukoronowania Maryi zawiera się Jej zobowiązanie do pomagania ludziom w dojściu do zbawienia. Czy zdaj ecie sobie sprawę, że ukoronowanie Maryi przypomina, że bycie rodzicem nigdy się nie kończy i rozciąga się na następne pokolenia, sięga poza ten świat? Co zrobicie, aby wzmocnić wasze oddanie się Bogu i dzieciom? Czy wobec waszych dzieci jesteście czytelnymi świadkami waszej wiary?

WYNIESIONA PONAD LUDZI I ANIOŁÓW, UWIEŃCZONA CZCIĄ I CHWAŁĄ (Ap 12,1; Ps 45,10)

Udział Maryi był wyjątkowy w dziele odkupienia człowieka. Wzięta do nieba uczestniczy we władzy Syna i przyczynia się do wzrostu łaski i Królestwa Bożego w świecie. Służebnica Pańska została ukoronowana w niebie na Królową Nieba, ale także na Królową Ziemi, aby móc doskonalej służyć sprawie zbawienia człowieka. Ona przez wiarę najlepiej przyjęła Królestwo Boże w osobie Syna. Będąc pełna łaski, radykalnie przeciwstawiła się grzechowi i złu, a także dała przykład wytrwałej służby drugiemu człowiekowi. Nic więc dziwnego, że na Jej skronie Bóg włożył koronę. Ten królewski symbol wyraża też Jej służbę i troskę o poddanych Jej ludzi oraz wstawiennictwo za nimi u Syna. Królowanie Maryi jest powszechne i rozciąga się wszędzie tam, gdzie rozciąga się królowanie Jej Syna.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że wywyższyłeś Maryję ponad wszystkie stworzenia, i że Ona wspiera dziś zwiastunów Ewangelii.
⁂ Przepraszamy Cię, Boże, za to, że Twoich słów nie rozważamy z taką miłością i wiarą, jak czyniła to Maryja.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, za wstawiennictwem Twej Matki wziętej do nieba i tam ukoronowanej, dodaj nam sił, gdy przyjdą na nas utrapienia.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty jesteś Stwórcą i źródłem zbawienia, spraw, abyśmy codziennie pilnie pracowali dla dobra bliźnich i dla Twojej chwały. Zwróć całe nasze życie ku chwale Twojego majestatu i uwielbieniu Matki Twojego Syna. Daj nam łaskę, abyśmy mogli dojść do niebieskiej ojczyzny i wraz z Królową Nieba i Ziemi wielbić Ciebie wdzięcznym sercem. Amen.

Refleksja
W ikonografii chrześcijańskiej koronacja Maryi w niebie to obrazowe wyrażenie wiary w Jej królewską godność. Korona i berło są symbolami oznaczającymi współpanowanie Maryi w niebie i na ziemi. Często w sztuce sakralnej przedstawia się Maryję koronowaną przez Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego, który unosi się nad Jej koroną w postaci gołębicy – to wyobrażenie jest wyrazem czci dla Trójcy Świętej! Czy pamiętacie o święcie Najświętszej Maryi Panny Królowej, obchodzonym w oktawie wniebowzięcia w dniu 22 sierpnia?

Jeżeli mieliście doświadczenie jakby „słabej modlitwy”, odklepanego Różańca, zaznaliście monotonii powtarzanych „zdrowasiek”, a nawet gubiliście wiodącą myśl rozważanych tajemnic, nie zniechęcajcie się. Módlcie się Różańcem, a Duch Święty wesprze tę modlitwę i dane Wam będzie zasmakować bliskości Pana i Jego miłości.

Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Światła
Tajemnice Chwalebne
UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy