Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

AUTOR:
DATA:
3 maja 2004
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 5345
CZAS CZYTANIA:
29.9 min.
Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Bolesne

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Ewangelia według św. Mateusza 3,13-17

NAJŚWIĘTSZY MIĘDZY POKUTNIKAMI

Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty. Wielu z jego wezwania skorzystało. Także Jezus wszedł do wód Jordanu jak wszyscy inni pokutnicy. Nie wyznawał jednak grzechów, bo ich nie miał. Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ale po rozmowie z Nim ustąpił. Wtedy głos z nieba przemówił nad Tym, który nie potrzebował pokuty, ale solidarnie z grzesznikami ją czynił: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pełnienie woli Ojca podporządkowało Syna Bożego człowiekowi. Również i my powinniśmy odważnie podjąć pokutę, czyli wyznać swoje grzechy przed Bogiem we wspólnocie Kościoła. Każde wyznanie ich to świadectwo życia w światłości.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wstępując w wody Jordanu, dałeś nam przykład, jak mamy sobie wzajemnie pomagać, aby pobudzić wielu ludzi do prawdziwej pokuty i do nawrócenia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za brak świadectwa życia i zaangażowania się w sprawy wiary.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyś Ty sam uczył nas, jak mamy w naszym małżeństwie wypełniać to, co jest zadaniem każdego z nas, i co jest dla nas nie tylko koniecznością, ale i sprawiedliwością.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli być posłuszni Twojej woli tak, jak był jej posłuszny Twój Syn, gdy przyjmował chrzest z rąk Jana. Wiemy, że i nad nami otwarło się niebo, gdy otrzymaliśmy dar Chrztu świętego, i że otwiera się ono zawsze, gdy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Dobry Boże, pomóż nam przyjmować wszystko, co nas spotyka w życiu, i naucz nas hojności oraz wzajemnego służenia i ustępowania sobie. Amen.

Refleksja
Czy pamiętamy daty naszego Chrztu świętego i Chrztu naszych dzieci? Jakie uczucia nam towarzyszą, gdy popełniamy grzechy? Czy mamy wówczas wrażenie, że niebo zamyka się nad nami i zamiast Ducha Świętego zjawia się nad nami duch ciemności, a zamiast głosu: To jest mój Syn umiłowany, rozciąga się nad nami tylko głuche milczenie? Czy nie boimy się dołączyć do grona pokutujących? Jeśli tak jest, nie zapominajmy, że sam Jezus daje nam przykład pokuty!

O NAJŚWIĘTSZYM, KTÓRY WZIĄŁ NA SIEBIE WSZYSTKIE GRZECHY ŚWIATA

Chrzest w Jordanie, którego udzielał Jan Chrzciciel, był obmyciem obrzędowym; przyjmujący go okazywał chęć zmiany swego życia. Zanurzenie się w wodzie było znakiem obmycia duszy z grzechów. Jezus nie miał grzechów i nie potrzebował niczego w swym życiu zmieniać ani naprawiać, ale wstępując w wody Jordanu – aby przyjąć chrzest pokuty – dał przykład, jak wszyscy ludzie powinni poddać się temu, co jest sprawiedliwe w oczach Boga. Chrzest Jezusa (i nasz Chrzest) jest wyrazem uniżenia się przed Bogiem i poddania się Jego woli. Najświętszy otwarł też dla nas niebo i posłał Ducha Świętego, przez którego dał nam odpuszczenie grzechów i miłość, oraz zapewnił nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wciąż uczymy się – we wspólnocie Kościoła, w naszym małżeństwie i w rodzinie – przyjmować wzajemne napomnienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że przez grzech ciężki zamykamy dla siebie niebo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uznali grzech za przyczynę niedoli i nędzy na ziemi i abyśmy, rozpoznając oszustwa grzechu, włączyli się wraz z naszymi dziećmi do grona pokutujących.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Jan Chrzciciel, tak jak my wszyscy, potrzebował Jezusa i nie czuł się godnym ochrzcić Go, ale był pokorny w swej wierze. Prosimy Cię, naucz nas prawdziwej pokory. A Chrzest święty, który przyjęliśmy w imię Trójcy Świętej, niech przypomina nam o Twoim zaangażowaniu w nasze życie i o słowach, jakie Jan Chrzciciel wypowiedział o Jezusie: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niech Twój Syn będzie dla nas zawsze umiłowanym, w którym mamy upodobanie. Amen.

Refleksja
Czy z całego serca szukacie sprawiedliwości?
Czy dobrze znacie swoje powołanie i zadanie, które macie do spełnienia jako małżonkowie i rodzice? Co robicie, gdy przekroczycie swoje kompetencje?

Różaniec. Druga Tajemnica Światła - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Ewangelia według św. Jana 2,1-11

PIERWSZY CUD DLA MŁODYCH ZAKOCHANYCH

Małżeństwo jest obrazem zaślubin Boga z ludzkością i Chrystusa z Kościołem. To podczas wesela w Kanie Jezus po raz pierwszy objawił swą chwałę – Boską moc – i uwierzyli weń Jego uczniowie. On wiedział, że na początku małżeńskiej drogi u nowożeńców nie powinno być zakłopotania i smutku. Dlatego cudownie zaradził brakowi wina. Maryja swą prośbą jakby przyspieszyła Jezusową godzinę. Nadchodził bowiem czas głoszenia Królestwa Bożego i czas działania cudów. I choć godzina męki Jezusa jeszcze nie nadeszła, to jednak bliskie już było odkupienie człowieka. Najświętsza Matka zdradza nam sekret szczęścia: czynić wszystko, co Jezus nam powie!

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej daje nam przykład zatroskania o każdą rodzinę.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie udaje nam się wprowadzić w życie wszystkich Twoich wskazań i poleceń.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy zrozumieli, że cześć i posłuszeństwo okazane Twej Najświętszej Matce – Maryi – prowadzi do posłuszeństwa wobec Ciebie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli zaradzić przynajmniej niektórym brakom w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie oraz naprawić to, co być może już dawno się popsuło. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed sobą, że mamy wiele braków. Przed Tobą, Boże, pragniemy pokornie wyznać, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i wraz z Maryją zawsze ufnie Cię prosić. Amen.

Refleksja
Czy w naszym małżeństwie nie wyczerpało się już rozgrzewające wino miłości? Czy pamiętamy, że z Jezusem nawet woda może przemienić się w wino, a oziębła miłość małżonków może rozpalić się nowym żarem oraz odwagą do znoszenia wspólnie wszelkich trudów i ofiar? A może trzeba nam podziękować Bogu za to, że należymy do tych, którzy zachowali szlachetne wino miłości mimo upływu lat? Wino jest szlachetnym i dobrym napojem, jeśli jest dobrej jakości i jeśli pije się je z umiarem! Czy nasze relacje miłości są uporządkowane?

TRWAJĄCE WCIĄŻ DZIAŁANIE BOGA W HISTORII MIŁOŚCI DWÓCH SERC

Objawienie Jezusa dokonało się w czasie uczty weselnej i było Jego pierwszym cudem. To wówczas przychylił się On do prośby swej Matki i w ten sposób nowożeńcy oraz goście weselni otrzymali wyborne wino. Pili je i smakowali z rozkoszą. Cudowna przemiana wody w wino stała się też symbolem naszego przemienienia. W życiu zdarza się często jakby wielkie wesele, ale również wtedy doświadczamy braków. Dzieją się także cuda, bowiem Jezus hojnie nas obdarowuje i przenika swoją łaską. Wtedy dostrzegamy i rozumiemy sens wydarzeń, których wcześniej nie pojmowaliśmy. Od czasu Kany Galilejskiej wino symbolizuje także moc Ducha Świętego, która jest niezwykle dynamiczną i witalną rzeczywistością.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, że zechciałeś być w Jezusie Chrystusie Oblubieńcem swego stworzenia, i dziękujemy Ci za znak wina jako uczty miłosnej oraz za chleb – znak błogosławieństwa i troskliwej miłości Jezusa oddającego się nam w Eucharystii.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za tych, którzy zapominają, że zakochanie to czas obietnicy, w którym jedno staje się przyszłością drugiego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, by małżonkowie pamiętali, że przekazywanie życia nie jest jakimś dodatkowym elementem miłości zmysłowej, lecz jej dojrzałością.

Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, aby nasza miłość małżeńska była szlachetna, by wzrastała w wierze i aby dawała moc rodzicielskiego i społecznego zaangażowania. Abyśmy umieli szanować siebie, marzyć, planować, ufać sobie i bez reszty angażować się w nasze szczęście. Ufnie prosimy, aby znikły z naszych domów nieporozumienia, narzucanie własnego zdania; i niech nigdy nie zapada milczenie obojętności. Wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia, gotowość wzajemnego służenia sobie i naszym dzieciom. Spraw, byśmy byli uczynni i gościnni. Amen.

Refleksja
Czy zastanowiliście się nad tym, że dzieci są ukonkretnioną waszą miłością? Jako rodzice jesteście zawsze w nich obecni – nawet po waszej śmierci. Czy pamiętacie, że piękno i wdzięk są darem Boga po to, aby kobieta i mężczyzna zauroczeni sobą jako małżonkowie pielęgnowali swą miłość? Czy pamiętacie, że przetrwa tylko miłość? Małżonkowie obdarzajcie się wzajemnie czułością. Zasługujecie na nią.

Różaniec. Trzecia Tajemnica Światła - Głoszenie Królestwa Bożego

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:,,Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Ewangelia według św. Mateusza 5,1-12

OBIECANE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I KRÓLESTWO

Z Kazania na Górze dowiadujemy się od Jezusa, co w życiu jest najważniejsze. Człowiek może znaleźć szczęście, jeśli ma czyste serce, jeśli j est miłosierny, cichy, ubogi, jeśli płacze, jeśli doświadcza prześladowań, smutku, urągania, a nawet głodu, i jeśli pragnie sprawiedliwości. Słowa te przeczą naszemu wyobrażeniu o szczęściu. Chrystusowe Królestwo rządzi się innymi prawami niż nasze. Śmierć nie niszczy w nim niczego i nie szkodzą mu złodzieje, mole czy rdza! W Jego Królestwie panuje radość prawdziwa, bo wieczna! Jezus każdemu człowiekowi ofiarowuje łaskę potrzebną do osiągnięcia tego Królestwa. On i dziś wskazuje nam zasady, jakimi winniśmy kierować się w życiu: miłość, miłosierdzie i przebaczenie naszym winowajcom.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w świecie, w którym gołębie giną od jastrzębi, a owce od wilków, j est wielu prawdziwych, nieobłudnych chrześcijan.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze budujemy pokój pomiędzy sobą, w pracy, w naszych rodzinach i w sąsiedztwie.
⁂ Prosimy Cię Panie Jezu, abyśmy Twoje słowa przyjęli sercem i abyśmy ukazywali je swoim życiem naszym dzieciom.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam siły, abyśmy żyli mądrze i roztropnie, i byśmy zasłużyli na nagrodę w Twoim Królestwie. Niechaj się nie bogacimy przy pomocy oszustwa, wyzysku czy kłamstwa. Naucz nas dzielić się z głodnymi i potrzebującymi tym, co mamy. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, powołanymi do Twego Królestwa. Amen.

Refleksja
Czy możemy nazwać siebie ludźmi błogosławieństw? A może nazywamy siebie ubogimi, a tęsknimy za bogactwem? Wierzymy Bogu czy tylko wierzymy w Jego istnienie? Czy jesteśmy przekonani, że wiara może być źródłem prawdziwej miłości i nadziei, a my możemy być nazwani błogosławionymi, jeśli będziemy żyć tak, jak nauczał Pan? Czy zauważyliśmy, ile łask i darów otrzymaliśmy od Boga, także przez pośrednictwo innych ludzi? Czy swoim życiem głosimy Ewangelię i ofiarowujemy ludziom to, co im jest potrzebne?

WYZBYCIE SIĘ WSZYSTKIEGO I RADOŚĆ ZE STRATY, PRZEZ KTÓRĄ SIĘ ZYSKUJE (Mt 13,44-46)

Tymi dwoma przypowieściami opowiedział Jezus, jak się poznaje i zdobywa Królestwo Boże. Można je znaleźć bez szukania, tak jakby się znalazło przypadkowo jakiś skarb zakopany w roli. Ale można je też znaleźć przez szukanie stale tego, co jest lepsze, aż się wreszcie natrafi na najcenniejszą perłę Chrystusowej nauki. Od znalezienia poprzez poznanie do zdobycia Królestwa Bożego droga jest jednak daleka. Nikomu nie daje się go za darmo. Zarówno pole, jak i perłę trzeba kupić. Tylko ten może zyskać Królestwo, kto dla niego gotów jest oddać wszystko, co posiada. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym pragnieniu i działaniu, to Jego Królestwo jest w nas. Kościół jest Bożym Królestwem na ziemi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że znaleźliśmy perłę Dobrej Nowiny i że obdarowujesz nas skarbem Królestwa niebieskiego pośród trudu codzienności.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za to, że nie zawsze potrafimy wybierać większe dobro dla nas i dla naszych bliskich i podejmować trafne decyzje.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas okazywać radość serca – tę szlachetną i serdeczną cechę ludzi szczęśliwych, bo obdarowanych przez Ciebie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że Królestwo Boże nie jest skarbem ukrytym w ziemi i że ono nie lśni jak złoto, ale jest widoczne na ziemi pośród ludzi. Daj nam zrozumieć, abyśmy inwestowali już teraz w wartości, które przekroczą z nami bramy śmierci. Od dawna wiemy, że kiedyś wszystko się skończy i wartość swą utraci, a Twoje Królestwo pozostanie na zawsze. Prosimy Cię, aby ono ciągle było dla nas w najwyższej cenie. Amen.

Refleksja
Czy możecie powiedzieć, że dobrze wiecie, iż w świecie jest wiele rzeczy wartościowych, pięknych, pełnych uroku, ale że Jezus Chrystus swą wartością przewyższa je wszystkie? Jak często mówicie swoim dzieciom o Jezusie? Czy doświadczyliście już tego na sobie, że cena bycia prawdziwym chrześcijaninem jest niemała i wymaga męstwa, wierności i wytrwania przy Bogu, tak jak prosił o to Jezus? Mężu, kiedy kupiłeś żonie naszyjnik albo wisiorek z perłą?

Różaniec. Czwarta Tajemnica Światła - Cudowne Przemienienie Pana Jezusa

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słonce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Ewangelia według św. Mateusza 17,1-8

ŚWIETLANE WYDARZENIE NA GÓRZE TABOR

Pan Jezus zabrał na wysoką górę Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Tam przemienił się na ich oczach i w ten sposób wlał w nich swe światło. Ich oczy zobaczyły Go jako Syna Bożego, a ich uszy usłyszały, jak rozmawiali z Nim Mojżesz i Eliasz. Głos z nieba wezwał ich: Jego słuchajcie! Również i my mamy słuchać Jezusa, zarówno wtedy, gdy On głosi nam Ewangelię o radości nieba, jak i wtedy, gdy mówi o trudach, które musimy pokonać, aby osiągnąć Królestwo. Wszystko jest dla naszego dobra! Jezus mówi prosto: Uwierzcie, że kocham was nawet wówczas, gdy wymagam trudu.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje Przemienienie, za to, że podnosi nas ono na duchu i poucza nas, że Ty potrafisz wtajemniczyć ludzi w prawdy świętej wiary.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za chwile naszego przygnębienia, depresji, załamań; przepraszamy, że czasami nie widzimy Twego światła, które oświetla drogę naszego życia.
⁂ Prosimy Cię, Jezu, za tych, którzy potrzebują pocieszenia, aby nie byli sami; Ty bądź dla nich pocieszeniem i umocnieniem w trudnych chwilach, jakie przeżywają.

Modlitwa
Panie Boże, Ty wiesz, że wolimy być z Jezusem na górze Przemienienia niż doświadczać ciemności i utrapień; że chętnie rozbijamy namioty na górze światła, a uciekamy z ciemności drogi krzyżowej. Pomóż nam zrozumieć, że również trudne doświadczenia są w Twoich planach i mają dla nas znaczenie zbawcze, bo prowadzą nas do Ciebie. Niech nigdy się nie zniechęcimy, idąc za Tobą. Spraw, abyśmy nie lękali się Twoich planów, lecz byśmy pozwolili się zaprowadzić tam, dokąd Ty zechcesz nas zaprowadzić. Amen.

Refleksja
Czy potrafimy odkryć w misterium Przemienienia Jezusa prawdę o Bóstwie Jezusa, zawartą w scenie Jego chrztu, oraz prawdę o obowiązku słuchania Go, wyrażoną wcześniej przez Maryję podczas wesela w Kanie Galilejskiej? Polecenie, żeby słuchać Jezusa, po raz pierwszy wypowiada Maryja w Kanie Galilejskiej, a po raz drugi nakazuje je głos z nieba na górze Przemienienia. Kiedy ostatni raz byliśmy w górach, aby odpocząć, oderwać się od codziennych widoków i problemów?

PRZEDŚWIT WIECZNEJ CHWAŁY I NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ SZCZĘŚLIWOŚCI (Mk 9,2-10)

Piotr, Jan i Jakub na górze Tabor byli świadkami chwały Jezusa. Wtedy on zajaśniał im Boskim blaskiem, który przebijał nawet przez Jego szaty. Ten blask udzielił się także dwóm mężom ze Starego Testamentu: prorokowi Eliaszowi i Mojżeszowi, którzy zjawili się przy Jezusie i z Nim rozmawiali. Piotr, proponując zbudowanie trzech namiotów, pewnie myślał o czasach mesjańskich, kiedy to Bóg i Jego święci mieli przebywać wśród swego ludu. Ewangelista Marek zaznacza, że Piotr nie wiedział, co mówi. Nie pojął, że nie nadeszła jeszcze ostateczna chwila uwielbienia Pana Jezusa. Głos Boży z nieba potwierdził jednak synostwo Boże Jezusa i Jego mesjaństwo. Wolą Bożą jest, aby ludzie Go słuchali.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w Twoim Synu Jezusie Chrystusie objawiłeś nam swoje miłosierdzie, sprawiedliwość i Jemu oddałeś wszelką władzę na niebie i na ziemi.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że codzienne życie wielu ludzi jest tak bardzo zlaicyzowane, że oddalają się oni od Ciebie, zamiast stałe dążyć do Twego Królestwa.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze się modlili, bo w modlitwie jest wielka siła przemiany ludzkich serc. Ucz nas ufać Tobie, słuchać Ciebie i we wszystkim pełnić wolę Boga.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy nie drzemali i nie spali, kiedy do nas przemawiasz, lecz byśmy słuchali Ciebie wytrwale i uważnie. Wlej w nasze serca odwagę i wiarę w podążaniu za Twoim Synem i daj nam umacniające i uszczęśliwiające chwile, podobne do tych, jakie dałeś swoim wybranym Apostołom. Pragniemy być przygotowani na drogę podążania za Tobą. Amen.

Refleksja
Czy dziękujecie Bogu za wszystkie pouczenia, zachęty i umocnienia, jakich On wam udziela w liturgii słowa, w sakramentach świętych? Czy potraficie dotrzymać tajemnicy w kręgu rodzinnym, a w przypadku braku zrozumienia i pewności co do spraw, osób i rzeczy, czy nie szerzycie nieprawdy i wątpliwości? Czy umiecie milczeć i mówić, kiedy trzeba? Czy potraficie słuchać innych i nie przekrzykujecie ich swoimi poglądami?

Różaniec. Piąta Tajemnica Światła - Ustanowienie Najświętszej Eucharystii

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: ,,Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Ewangelia według św. Mateusza 26,26-28

ŚWIADECTWO MIŁOŚCI DO KOŃCA I POKARM DAJĄCY ŻYCIE WIECZNE

Eucharystia jest ofiarą i ucztą. Jest Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, równocześnie unaocznionymi w liturgii. Wieczerza celebrowana z Apostołami trwała całą noc i przebiegała według ustalonego rytuału. Spożywanie chleba nie kwaszonego przypominać miało o niewoli egipskiej, a picie wina, o obietnicy Ziemi Obiecanej. W błogosławieństwie chleba i kielicha wina tkwił kulminacyjny punkt uczty Paschalnej. Nad nimi Jezus odmówił dziękczynienie i powiedział: To jest Ciało moje, to jest moja Krew. Spożywać Chleb Eucharystyczny i pić kielich znaczy wchodzić w sakramentalną relację ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Wtedy człowiek napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały, godzi się na Jezusową logikę życia, śmierci i zmartwychwstania.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Twoim Ciele Mistycznym – w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła – zawsze obecne jest Twoje Boskie życie.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze odnosimy do siebie Twoje zaproszenie – Bierzcie i jedzcie! – gdy Ty pragniesz ugościć nas swoim Ciałem i Krwią Przymierza.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyśmy dbali o stan łaski uświęcającej, a uczestnicząc w Eucharystii, przystępowali do Stołu Pańskiego.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze wystrzegali się grzechu. Niech owocnie uczestniczymy w Eucharystii i niech często korzystamy z Twojego zaproszenia przyjęcia Ciebie do naszych serc. Rozbudzaj w nas chęć i gotowość służenia naszym bliźnim tak, abyś mógł powiedzieć o nas: To jest Ciało moje, gdy jako jedna wspólnota ożywieni będziemy Twoim duchem miłości braterskiej. Niech przyjmujących Twoje Ciało i Krew Duch Święty zespoli w jedno. Amen.

Refleksja
Człowiek spożywa pokarm, aby mógł żyć. Zasada ta odnosi się także i do duchowego Pokarmu danego nam przez Jezusa. Co czynicie, abyście Chrystusowe życie nie tylko posiadali, ale mieli je w obfitości? Jakie łaski odnajdujecie w Eucharystii dla waszej rodziny? W czym przejawia się troska o waszą świętość? Jak przeżywacie wasze zjednoczenie z Bogiem i jedność małżeńską?

SZCZYT WSZELKICH DÓBR TO TAJEMNICA ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM (Mk 14,12-25)

Papież Jan Paweł II naucza, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje Ciało daje życie ludziom. Dlatego Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On ogrom swej miłości. W pokornych znakach chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Krew, Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że człowiek jest ciałem i duszą i że oprócz ziemskiego pokarmu dajesz nam pokarm duchowy – Najświętszą Eucharystię.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za tych, którzy od rana do wieczora myślą, że ich bogiem jest jedynie brzuch; i tylko zabiegają o jedzenie i picie.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy Twoje życie nie tylko posiadali, ale mieli je w obfitości.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, byśmy, słuchając z uwagą i przyjmując Twoje słowo podczas Mszy świętej, przyjmowali też z największą czcią, będąc w stanie łaski uświęcającej, Twoje Ciało. Wiemy, że Ty zawsze objawiasz się między nami w Bożym słowie, w sakramentalnym Chlebie i w naszych braciach i siostrach. Uzdolnij nas do miłowania Ciebie i naszych bliźnich oraz powiększaj w nas Twą miłość. Amen.

Refleksja
Czy rozumiecie, że Kościół otrzymał od Chrystusa Najświętszą Eucharystię nie jako jeszcze jeden z cennych darów, ale jako dar największy? Jezus w tym dającym życie darze przekracza czas i jest w nim stale obecny. Czy wiecie, że przyjmując i adorując naszego Pana, zawsze czerpiecie z samego źródła łaski? Jak pielęgnujecie w sobie i w waszych dzieciach pragnienie Eucharystii? Czy pamiętacie, jak Jezus bardzo pragnął spożywać Paschę ze swymi uczniami.

Modlitwa w rodzinie
Tajemnice Radosne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Bolesne
UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy