Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Druga Tajemnica Chwalebna - Wstąpienie Pana Jezusa do Nieba

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Ewangelia według św. Łukasza 24,50-53

NIEZWYKŁE WYDARZENIE NA GÓRZE OLIWNEJ

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus nie był stale ze swymi uczniami, ale od czasu do czasu zjawiał się wśród nich. W ten sposób przyzwyczajał ich do chwili, kiedy miał nie być pośród nich widzialnie obecny. Domyślamy się, jak źle mogli czuć się Apostołowie, kiedy pomyśleli, że zostaną sami, że nie zobaczą Go więcej i nie usłyszą. A jednak po wniebowstąpieniu Pana, który ich pobłogosławił, tylko chwilę patrzyli w niebo, bo obłok zasłonił im Jezusa. Nie płakali, ale byli pełni wielkiej radości. Zdumiewa nas to, że wrócili z pożegnania z Jezusem w bardzo dobrym nastroju. Stało się tak dlatego, że oni dogłębnie zrozumieli to wydarzenie i szczerze uwierzyli, że On jest z nimi, przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przebywasz w niebie i przygotowujesz nam mieszkanie; i że stamtąd znów do nas przyjdziesz w chwale.
⁂ Przepraszamy Cię, za to, że nie nauczyliśmy się spoglądać w niebo, z którego nas błogosławisz, i że tak bardzo pociąga nas ziemia.
⁂ Prosimy Cię, abyśmy wtedy, gdy czujemy się osamotnieni, zmęczeni, potrafili na modlitwie zaznać Twego pokoju, wielbiąc Boga.

Modlitwa
Panie Boże, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały przez liczne utrapienia. Wiemy też, że do nieba nikt nie może wstąpić bez codziennego trudu i wyrzeczenia. Pragniemy pozyskać Twoją pomoc, o którą zawsze ufnie prosimy, i wiemy, że ją pozyskamy przez pełnienie Twojej woli. Dzisiaj myślimy o niebie, gdzie nie będzie niczego, co tak bardzo tutaj nas trapi. Spraw, abyśmy mieli w sobie tęsknotę za niebem i szacunek dla ziemi. Amen.

Refleksja
Czy umiecie patrzeć w niebo spojrzeniem nadziei, które potrafi uleczyć z tego, co was na ziemi trapi? Czy już poznaliście w Jezusie miłość okazywaną wam? Czy wiecie, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi, którzy gdziekolwiek na ziemi głoszą Jego Imię i gromadzą się we dwóch lub trzech na modlitwie? Czy nie smucicie się, bo zapomnieliście, że On wciąż jest?

PAN ODDALA SIĘ OD APOSTOŁÓW, BŁOGOSŁAWIĄC ICH (Dz 1,9-11)

Przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus objawiał się Apostołom, przygotowując ich do wypełnienia misji Kościoła. Wniebowstąpienie oznacza koniec Jego cielesnej obecności w świecie, a początek duchowej. Po odejściu Pana do nieba uczniowie nie oddalali się z Jerozolimy, oczekując na Ducha Świętego, który miał ich umocnić i uzdolnić do głoszenia Ewangelii.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Apostołowie rozumieli, że po Twoim odejściu do nieba mieli głosić światu Twoje słowa i dzieła.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami jesteśmy tak zajęci sprawami własnego zbawienia, że zaniedbujemy głoszenie Ewangelii innym.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy odważnie świadczyli o tym, że Ty żyjesz i że nas kochasz.

Modlitwa
Panie Boże Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały nieba, ale równocześnie jest z nami. Wierzymy, Jezu, że jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Spraw, prosimy, abyśmy, tęskniąc za niebem, szanowali życie na ziemi. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że gdy wspólnota uczniów Chrystusa się modli, On jest obecny wśród nich? Tak samo, gdy czynimy miłosierdzie, gdy głosimy Ewangelię, gdy katechizujemy dzieci – On jest obecny! Co wam mówią słowa: kochać, modlić się, nauczać i miłować?