Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Bolesna - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Ewangelia według św. Łukasza 22,39-46

POCIESZENIE I UMOCNIENIE DOZNANE NA MODLITWIE

W Ogrójcu krwawy pot Jezusa nie popłynął z lęku i przygnębienia, ale był wynikiem zawziętych zmagań naszego Pana ze swą duchową trwogą. Był przejawem odwagi i zdecydowania, aby powiedzieć Bogu Ojcu tak i przyjąć haniebną śmierć z całą jej grozą. Miłość Jezusa zwyciężyła ludzką trwogę, smutek i boleść. Dlatego sączył się Jego pot jak gęste krople krwi. Pan Jezus przyjął w posłuszeństwie i w miłości przewidziany dla Niego kielich goryczy i zapowiedzianą Mu śmierć. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest wzorem modlitwy chrześcijanina. Patrząc na żarliwie modlącego się Pana, uczymy się wytrwałości na modlitwie, ale poznajemy także jeden ze sposobów, w jaki Bóg wysłuchuje jej i jak w niej umacnia człowieka. Może się zdarzyć, że prosząc Boga, nie otrzymamy czegoś tak, jak byśmy chcieli. Ogrójec uczy nas jednak, że zawsze zostaniemy wysłuchani na modlitwie i że Bóg pośle nam swojego anioła, aby nas umocnił i wspierał w pełnieniu woli Bożej.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją odwagę i zdecydowanie, aby umrzeć za wszystkich ludzi z miłości i dać im szansę zbawienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze wierzymy, że możemy dobrze się modlić i osiągnąć to, o co Cię gorliwie prosimy.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy się nie bali wypowiedzieć przed Bogiem z całkowitą szczerością i zaufaniem: Bądź wola Twoja!

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze zanosili nasze modlitwy z ufnością, i byśmy byli przekonani, że spełnisz je albo dasz nam tyle sił, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Wiemy, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej hojnej łaski i Twego wsparcia, okazanego nam przez dobrych aniołów. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i ufnie Cię prosić. Amen.

Refleksja
Dlaczego w Ogrójcu Jezus zachęcał Apostołów do żarliwej modlitwy? Czy pamiętacie, że modlitwa jest także po to, aby nie ulec pokusie? Konfrontowanie się z problemami, szukanie rozwiązań, podejmowanie decyzji wymaga siły i odwagi! Jeśli ważne decyzje odkładacie lub je ignorujecie, niczego nie możecie osiągnąć! Czy coś lub ktoś powoduje napięcia między wami? Co uczynicie, aby rozwiązać problem?

WCHODZENIE W BOLEŚĆ MĘKI, OSAMOTNIENIA I TRWOGI (Łk 14,32-35)

Jezus w Getsemani przedstawia się Apostołom i nam jako człowiek owładnięty lękiem, który doświadcza trwogi zbliżającej się męki i śmierci. W chwilach nocnej modlitwy w gaju oliwnym zawarta była tajemnica smutku, osamotnienia Jezusa i tego wszystkiego, czego miał doświadczyć. Po bolesnym zmaganiu się w modlitwie, wola Ojca zostaje przyjęta, ale dokonuje się to nie bez potu i wewnętrznej walki. Oddalenie się nieco Mistrza od grupy Apostołów oznacza dobrowolny wybór samotności. Ale w tej scenie jest też samotność zawiniona przez Apostołów. Ona mocno boli Pana, bo jest spowodowana przez śpiących uczniów, nie przejmujących się Jego prośbami ani Jego losem. Jest to samotność na skutek ucieczki przyjaciół.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkich ludzi, którzy w chwilach naszych życiowych doświadczeń i prób okazali się dla nas wsparciem i pomocą.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, że i my nie zawsze czuwamy na modlitwie pomimo Twojej prośby, a Ty chcesz nas w ten sposób uchronić od ulegania pokusom i od działania wbrew woli Boga.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze byli czujni i zjednoczeni z Bogiem, abyś przychodząc do nas, nie zastał nas śpiących, kiedy wymagasz od nas modlitwy i działania.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy byli ludźmi odważnymi i byśmy nigdy nie uciekali się do spisku przeciw człowiekowi. Daj nam siłę, abyśmy byli czujni i byśmy nie zasypiali wtedy, gdy mamy modlić się i czuwać w gotowości. Niech zrozumiemy, że nie możemy być nieobecni wtedy, kiedy mamy być przy Jezusie i przy naszych bliźnich. Panie Jezu, naucz nas głosić Twoje zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem. Amen.

Refleksja
Czy nie powierzacie Jezusa jego nieprzyjaciołom przez wasze lenistwo, obawę, strach lub tchórzostwo? On nie wypiera się nas nigdy, lecz zawsze jest z nami. W Getsemani okazało się, że tak naprawdę Szymon Piotr nie znał dobrze tego Człowieka, a czy wy możecie dziś powiedzieć, że znacie Jezusa i że znacie siebie?