Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Chwalebne  Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Ewangelia według św. Mateusza 3,13-17

NAJŚWIĘTSZY MIĘDZY POKUTNIKAMI

Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty. Wielu z jego wezwania skorzystało. Także Jezus wszedł do wód Jordanu jak wszyscy inni pokutnicy. Nie wyznawał jednak grzechów, bo ich nie miał. Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ale po rozmowie z Nim ustąpił. Wtedy głos z nieba przemówił nad Tym, który nie potrzebował pokuty, ale solidarnie z grzesznikami ją czynił: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pełnienie woli Ojca podporządkowało Syna Bożego człowiekowi. Również i my powinniśmy odważnie podjąć pokutę, czyli wyznać swoje grzechy przed Bogiem we wspólnocie Kościoła. Każde wyznanie ich to świadectwo życia w światłości.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wstępując w wody Jordanu, dałeś nam przykład, jak mamy sobie wzajemnie pomagać, aby pobudzić wielu ludzi do prawdziwej pokuty i do nawrócenia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za brak świadectwa życia i zaangażowania się w sprawy wiary.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyś Ty sam uczył nas, jak mamy w naszym małżeństwie wypełniać to, co jest zadaniem każdego z nas, i co jest dla nas nie tylko koniecznością, ale i sprawiedliwością.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli być posłuszni Twojej woli tak, jak był jej posłuszny Twój Syn, gdy przyjmował chrzest z rąk Jana. Wiemy, że i nad nami otwarło się niebo, gdy otrzymaliśmy dar Chrztu świętego, i że otwiera się ono zawsze, gdy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Dobry Boże, pomóż nam przyjmować wszystko, co nas spotyka w życiu, i naucz nas hojności oraz wzajemnego służenia i ustępowania sobie. Amen.

Refleksja
Czy pamiętamy daty naszego Chrztu świętego i Chrztu naszych dzieci? Jakie uczucia nam towarzyszą, gdy popełniamy grzechy? Czy mamy wówczas wrażenie, że niebo zamyka się nad nami i zamiast Ducha Świętego zjawia się nad nami duch ciemności, a zamiast głosu: To jest mój Syn umiłowany, rozciąga się nad nami tylko głuche milczenie? Czy nie boimy się dołączyć do grona pokutujących? Jeśli tak jest, nie zapominajmy, że sam Jezus daje nam przykład pokuty!

O NAJŚWIĘTSZYM, KTÓRY WZIĄŁ NA SIEBIE WSZYSTKIE GRZECHY ŚWIATA

Chrzest w Jordanie, którego udzielał Jan Chrzciciel, był obmyciem obrzędowym; przyjmujący go okazywał chęć zmiany swego życia. Zanurzenie się w wodzie było znakiem obmycia duszy z grzechów. Jezus nie miał grzechów i nie potrzebował niczego w swym życiu zmieniać ani naprawiać, ale wstępując w wody Jordanu – aby przyjąć chrzest pokuty – dał przykład, jak wszyscy ludzie powinni poddać się temu, co jest sprawiedliwe w oczach Boga. Chrzest Jezusa (i nasz Chrzest) jest wyrazem uniżenia się przed Bogiem i poddania się Jego woli. Najświętszy otwarł też dla nas niebo i posłał Ducha Świętego, przez którego dał nam odpuszczenie grzechów i miłość, oraz zapewnił nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wciąż uczymy się – we wspólnocie Kościoła, w naszym małżeństwie i w rodzinie – przyjmować wzajemne napomnienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że przez grzech ciężki zamykamy dla siebie niebo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uznali grzech za przyczynę niedoli i nędzy na ziemi i abyśmy, rozpoznając oszustwa grzechu, włączyli się wraz z naszymi dziećmi do grona pokutujących.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Jan Chrzciciel, tak jak my wszyscy, potrzebował Jezusa i nie czuł się godnym ochrzcić Go, ale był pokorny w swej wierze. Prosimy Cię, naucz nas prawdziwej pokory. A Chrzest święty, który przyjęliśmy w imię Trójcy Świętej, niech przypomina nam o Twoim zaangażowaniu w nasze życie i o słowach, jakie Jan Chrzciciel wypowiedział o Jezusie: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niech Twój Syn będzie dla nas zawsze umiłowanym, w którym mamy upodobanie. Amen.

Refleksja
Czy z całego serca szukacie sprawiedliwości?
Czy dobrze znacie swoje powołanie i zadanie, które macie do spełnienia jako małżonkowie i rodzice? Co robicie, gdy przekroczycie swoje kompetencje?