Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Chwalebne 

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Chwalebna - Powstanie z martwych Zbawiciela

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Ewangelia według św. Mateusza 28,1-8

ODSUNIĘTY NAGROBNY KAMIEŃ TO PRZEGRANA ŚMIERCI

Jezusowa historia nie kończy się śmiercią i złożeniem Go do grobu, lecz chwalebnym zmartwychwstaniem i powrotem do nieba. Zmartwychwstanie to największy znak mocy Boga Ojca i zapowiedź, że nie pozostawi On swych stworzeń w prochu poniżenia, lecz wskrzesi je ku chwale. Złożony do grobu zmarły i zastygły w bezruchu Chrystus w jednej chwili podniósł się ze śmierci, odrzucił płótna, w które Go zawinięto, i wyszedł z grobu zamkniętego ciężkim kamieniem i pilnowanego przez rzymskich legionistów. Coś tak niezwykłego uczynił Bóg! W tym wydarzeniu znajduje się cała nasza chrześcijańska wiara, nadzieja i radość. Kościół jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego Pana i przekazują tę prawdę i radość innym, świętując razem to niezwykłe wydarzenie.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę i nadzieję, które dodają coś więcej do tego, na co patrzą nasze oczy, i także dorzucają coś więcej do tego, co czują nasze serca.
⁂ Przepraszamy Cię, że tak często jesteś nie rozpoznany przez ludzi, mimo iż objawiasz się im, gdy są zalęknieni, smutni i nie dowierzają Tobie.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wypełnić Twoją misję, tj. głosić ludziom, żeś zmartwychwstał.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam zrozumieć, że jedynie Ty jesteś tym, kogo nie powinno nam nigdy brakować w życiu. Pragniemy naszą wiarą dzielić się z innymi i nieść im posłanie Zmartwychwstałego. Prosimy Cię, Panie Jezu, zostań z nami, my pragniemy Twoich wyjaśnień, Twego towarzystwa i obecności, która rozjaśnia nasze wątpliwości. Naucz nas otwierać nasze serca na Twoje słowa i rozpoznawać Cię przy łamaniu chleba. Amen.

Refleksja
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dlaczego nie wierzysz całkowicie? Takie pytania Jezus zadaje naszym smutkom, lękom, niewiernościom i brakowi wiary. Czy odkryliście na modlitwie, że Jezus wkracza w wasze problemy osobiste i w sposoby ich rozwiązywania? Zmartwychwstały ma moc dać i wziąć życie i jest Tym, który uzdolni wszystkich, aby powstali z prochu ziemi do nowego życia. Jak zatroskani jesteście o wieczne szczęście waszej rodziny i przyjaciół?

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA OBJAWIAJĄCY NIEZWYKŁĄ MOC BOGA (Mk 16,1-8)

W Ewangelii według św. Marka czytamy, że niewiasty zobaczyły przy grobie Pańskim odsunięty kamień, a w środku grobu młodzieńca ubranego w białe szaty. To on powiedział im, że Jezus zmartwychwstał. Słuchały go z zaciekawieniem, ale i z wielkim lękiem. Nie pomagały nawet kojące słowa anioła: Nie bójcie się! Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zdumiewa nas nieposłuszeństwo kobiet; bojaźń wzięła w nich górę: Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Ale moc Boga okazała się przeogromna, śmierć została pokonana. Wszyscy uczestniczymy w tym Jezusowym zwycięstwie, a Jego grób stał się miejscem narodzin do życia.

⁂ Dziękujemy Ci, Jezu, za wiarę w to, że żyjesz; oraz za to, że codziennie możemy być blisko Ciebie, gdyż Ty idziesz z nami do naszej Galilei.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że czasami zamykamy Cię w naszych schematach, zamiast otworzyć się na Twoje słowo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli słowa: Nie ma Go tu. Idzie… do naszych miast, rodzin.

Modlitwa
Wszechmogący Boże Ojcze, daj nam zawsze rozpoznawać obecność Zmartwychwstałego Pana pośród nas i podążać za Nim. Spraw, dobry Boże, aby Jezus był zawsze w centrum naszego życia. Amen.

Refleksja
Kiedy ostatni raz doświadczyliście takiego działania Boga, które przewyższa ludzkie możliwości? Jakie jest wasze przywiązanie do Jezusa? Jak rozumiecie zdanie, że wiara w zmartwychwstanie nie rodzi się z pustego grobu, lecz z objawienia? Dlaczego w pierwszym dniu tygodnia czcimy zwycięstwo Boga?