Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Światła  Tajemnice Chwalebne  Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posiał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38

DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO

Anioł przychodzi do Maryi i zwiastuje Jej Dobrą Nowinę, że znalazła łaskę u Boga i że będzie Matką Zbawiciela. To, co po ludzku jest niemożliwe, Bóg urzeczywistnił w Maryi. W Niej w wyjątkowy sposób objawiła się moc Ducha Świętego, który złączył dziewictwo z macierzyństwem. W ten sposób ukazał, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.
Również i nas Pan Bóg obdarza swą łaską i posyła nas do innych ludzi; nie tylko do naszych bliskich i do naszych przyjaciół, ale także do tych, którzy nie wierzą, że On także ich pragnie uczynić swymi przyjaciółmi.

⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że często nie dowierzamy, iż dla Ciebie wszystko jest możliwe.
⁂ Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczysz nas z wiarą przyjmować bolesne tajemnice naszego życia i że nieoczekiwanie stają się one tajemnicami radosnymi.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie stracili głowy, jeśli w naszym małżeństwie zdarzy się coś bolesnego; spraw, żebyśmy zawsze się miłowali i byśmy trwali w Twojej łasce.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli słuchać Cię i odpowiadać na Twoje wezwania tak jak Maryja. Spraw, aby w naszych rodzinach wzrastała wiara w to, że Ty jesteś Bogiem zatroskanym o dobro naszych rodzin. Wspieraj nas w przyjmowaniu wszystkiego, co nas spotyka także poprzez dobre czyny naszych dzieci i dzięki szlachetnemu postępowaniu innych ludzi. Niech każde Zdrowaś odmawiane w tej tajemnicy wyraża nasze pragnienie, by powiedzieć Bogu tak na wszystko, co On od nas zechce. Amen.

Refleksja
Ludzie różnie reagują, kiedy staną wobec nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Zapewne i wy macie plany życiowe, ale czy są one zgodne z zamysłem Boga? Z pewnością pamiętacie chwilę, kiedy dowiedzieliście się, że będziecie mieć dziecko. Jak się wtedy czuliście? Czy byliście szczęśliwi, czy raczej niespokojni, zakłopotani? A może sądziliście, że byliście za młodzi albo za starzy? Nie oddalajcie się od siebie mimo upływających lat, bądźcie sobie bliscy!

BYĆ NAZWANĄ NA WIEKI BŁOGOSŁAWIONĄ MIĘDZY NIEWIASTAMI

Za sprawą Ducha Świętego Przedwieczny Syn Ojca stał się Synem Maryi. Stał się człowiekiem w Jej dziewiczym łonie. A Ona pozostała dziewicą i dostąpiła zaszczytu macierzyństwa: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Ilekroć powtarzamy słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa, tylekroć wielbimy cud Wcielenia Pańskiego. Na początku istnienia świata rzekł Bóg: Niech się stanie – i świat zaistniał. A na początku historii zbawienia człowieka rzekła Maryja: Niech mi się stanie – i w ten sposób człowiek i świat może zostać ocalony. Rozpoczęło się dzieło Odkupienia. Przez Maryję Bóg zamieszkał wśród nas. Stał się człowiekiem i dzieli nasz los.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że rozumiemy, iż potrzebujemy opieki Twej Matki, która skutecznie broni nas przed zakusami złego ducha.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze, gdy biją dzwony na Anioł Pański, z naszych serc płynie żarliwa modlitwa wielbiąca Twą Matkę.
⁂ Prosimy Cię, aby Maryja zawsze podpowiadała nam najpiękniejsze słowa, jakie może człowiek powiedzieć Bogu: Oto ja, służebnica Pańska.

Modlitwa
Panie Boże, codziennie odmawiając nasze modlitwy, pozdrawiamy Matkę Twojego Syna jako łaski pełną. Ona jest najmilszą Bogu, aniołom i ludziom przez Boskie Macierzyństwo, dziewictwo i pokorę. Od cudu, który w Niej widzimy, wszystko inne jest bardzo odległe i ustępuje Jej miejsca. Niech Anioł światłości, który w Nazarecie oznajmił Jej Słowo Przedwieczne, pozwoli i nam godnie przyjmować Jezusa – błogosławiony Owoc Jej żywota. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że wolność człowieka pozostaje nienaruszona, gdy odpowiada on Bogu tak, przyjmując Go z miłością? Ilekroć odmawiacie Ojcze nasz i mówicie: Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, odpowiadacie Bogu, naśladując Maryję. Czy pamiętacie, komu kiedyś powiedzieliście: Jestem cały(a) Twój(a)? Jak dotrzymujecie danego słowa? Człowiek jest od Boga, a wszystko co Boże należy do Niego. Czy możecie powiedzieć, że błogosławione są owoce waszego życia?