Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

 

Różaniec. Trzecia Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ewangelia według św. Łukasza 2,1-7

DZIECIĄTKO NARODZONE I ZŁOŻONE W ŻŁOBIE

Oczekiwanie narodzin Mesjasza zaczęło się realizować. Nadeszła bowiem pełnia czasów. Cezar August i jego namiestnik Kwiryniusz – wielcy ówczesnego świata – zarządzili spis ludności, zmuszając tym samym do podróży nawet brzemienne matki. Jezus urodził się w Betlejem – w miasteczku Dawidowym, nazwanym po hebrajsku Domem chleba. Maryja, porodziwszy Jezusa, położyła Go w miejscu, do którego zwierzęta przychodzą po pokarm, i owinęła Go w pieluszki. Nowonarodzony miał się stać pokarmem dla wszystkich ludzi, by wynieść ich do godności dzieci Bożych.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś dla nas Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, że pragniesz posilać nas prawdziwym pokarmem duchowym.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że ludzie tak często zamieniają ziemię w obszar wojny, a nie w oazę pokoju; w obszar własnej materialnej korzyści, a nie Twojej chwały.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, aby nikt na świecie nie pogardzał biednymi i prostymi ludźmi. Spraw, aby czuli się oni kochani w Kościele i w społeczeństwie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, w naszych sercach i w umysłach często jest wiele różnych trosk i nieuporządkowanych pragnień. Często jesteśmy tak zmęczeni i zaabsorbowani różnymi sprawami, że Boże Dziecię nie może się w nas narodzić ani znaleźć w naszym sercu miejsca. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Pragniemy czynić to, co się Tobie podoba, i w ten sposób chcemy oddawać Ci chwałę oraz przyjmować Ciebie w Eucharystii, w której zamieszkujesz między nami. Amen.

Refleksja
Maryja i Józef położyli Pana życia na sianie, gdyż nie było dla Niego miejsca w żadnym domu. A jak jest dzisiaj? Czy Jezus może narodzić się w naszej rodzinie? Czy nie trzeba nam się zawstydzić, że w naszych sercach nie ma dla Niego miejsca? Pamiętacie, jak malutkie i bezbronne było wasze dziecko po narodzeniu? Serdeczna troska ojca i matki, pokarm, ciepło i kołysanie było wszystkim, czego ono potrzebowało. Wasza troska okazana dziecku zaowocuje; gdy będziecie w podeszłym wieku, ono zaopiekuje się wami.

DZIECIĘ DAREM DLA ŚWIATA, ABY PRZEZWYCIĘŻONE BYĆ MOGŁY MOCE CIEMNOŚCI

Jezus, światłość świata narodzona w Betlejem, chce dotrzeć ze swym blaskiem do najdalszych zakamarków ludzkich serc. Nowo narodzone Dziecię owinięte w pieluszki bardzo pragnie, aby wszyscy mieszkańcy ziemi odrzucali ciemności zła, grzech i śmierć, a wybierali światło, dobro i życie. Mamy żyć łaską Chrztu świętego, wiarą, nadzieją i miłością. Jak kiedyś nasz Pan prosił o miejsce w gospodzie przez usta Józefa i brzemiennej Maryi, tak teraz prosi nas wszystkich, abyśmy nie zamykali przed Nim drzwi do naszych domostw i do naszych serc. On – Bóg narodził się nie po to, aby przymnażać nam problemów, ale po to, by dawać nam życie w obfitości. W naszych sercach powinno znaleźć się miejsce dla Niego. Przyjmijmy Go i żyjmy dla Niego, a staniemy się dziećmi Bożymi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją chwałę głoszoną nam przez kapłanów we wspólnocie Kościoła podczas sprawowania świętej liturgii Eucharystycznej.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami myślimy źle o naszych bliźnich, żyjących na marginesie społeczeństwa, i za to, że odsuwamy się od nich, chociaż Ty, rodząc się wśród ubogich pasterzy, dałeś pierwszeństwo wszystkim wzgardzonym i wykluczonym ze społeczności.
⁂ Prosimy Cię, niech wszyscy ojcowie i wszystkie matki ucieszą się radosną wiadomością o poczęciu i narodzinach ich dziecka, które Ty sam im dajesz.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby małżonkowie nauczyli się od Maryi i Józefa wielkiej troskliwości i czułości wobec nowo narodzonego dziecka. Niech nie będzie płaczu dzieci opuszczonych przez rodziców. Niech każda kobieta w błogosławionym stanie zawsze będzie otoczona troską i szacunkiem. O dobry Jezu, wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia i gotowość służenia naszym dzieciom. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że nie ma pełni małżeńskiego życia bez przyjęcia owoców waszej miłości – dzieci? Jak oczekujecie lub oczekiwaliście na nie? Czy pamiętacie, że płodność i rozwój waszej wzajemnej więzi i miłości wpisane są w wasze małżeńskie powołanie, a Duch Święty wspiera was w jego realizacji?