Razem przed Panem (rok 2001)
 

Razem przed Panem (rok 2001)

1. piątek 2. 02
Ewangelia św. Łukasza 2,22-32
Poznać Chrystusa i położyć w Nim nadzieję

Sprawiedliwy starzec Symeon dobrze rozeznał działanie Boga w swoim ludzie, gdy wypowiedział słowa: Teraz, o Władco, (…) moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

Jezus jest światłem, które umożliwia poznanie prawdy, i nią jest. W konfrontacji z Nim na jaw wychodzą zamysły wielu, dlatego staje się też znakiem sprzeciwu. On zawsze ma przeciwników, ale też pozyskuje wielu, którzy chcą żyć w prawdzie i pragną wielbić Boga.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy Panu Bogu ufają, i którzy z wiarą wyczekują spełnienia się w ich życiu i po śmierci Bożych obietnic.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Maryję, która najdroższą dla Niej osobę, – Ciebie – potrafiła poświęcić Bogu, ofiarowując Cię w świątyni jerozolimskiej.

Panie Jezu, przepraszamy Cię za tych, którzy nie tęsknią do spotkania się z Tobą na modlitwie, oraz za ludzi leniwych i ociągających się w ofiarnej służbie bliźnim.

Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy zachowywali Boże przykazania w naszej rodzinie, byśmy w świecie byli Twoimi gorliwymi uczniami. Umacniaj też słabych w wierze małżonków i podźwignij tych, którzy w grzechach upadli.

Panie Jezu, prosimy, aby nasza rodzina wzrastała w mądrości i mocy. Niech nasze dobre czyny zawsze wielbią Boga, tak aby ludzie je widzieli i za nie Boga chwalili.

Panie Jezu Chryste, prosimy, aby nasze wspólna praca i modlitwa były z pożytkiem dla naszych dzieci, dla nas, dla społeczeństwa; abyśmy wraz z innymi potrafili budować doczesną społeczność zgodną z Twoim upodobaniem.

Panie Jezu, prosimy Cię, otaczaj opieką wszystkich małżonków zgromadzonych na wspólnej modlitwie. Obdarz ich radością, pokojem oraz umacniaj ich miłość i wierność. Amen.

2. piątek 9. 02
Ewangelia św. Marka 7,31-37
Zostać całkowicie uzdrowionym przez Jezusa

Głuchoniemy został przyprowadzony do Jezusa. W jego imieniu życzliwi mu ludzie prosili, aby Jezus zechciał go dotknąć; aby położył na nim rękę i uzdrowił go. Cud dokonał się z dala od tłumów, aby chory człowiek nie był widziany przez ciekawskich.
Znamy osoby – jakby dotknięte – doświadczone działaniem przemożnej łaski Boga, które pod jej wpływem zostały uleczone. W świecie, w którym żyjemy, jest wiele spraw, o których ludzie dużo mówią, ale zwykle niedobrze i nieprawdziwie. Chcemy za Twoim dotknięciem nas, Panie Jezu, mówić dobrze – prawidłowo – tak jak mówił głuchoniemy po uzdrowieniu. Niech wypowiadane przez nas słowa znają tylko prawdę oraz mają wagę dobrego świadectwa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ludzi, którzy pomogli nam i innym otworzyć się na Ciebie i którzy zauważają bliźnich, będących w potrzebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za rodziny, które wreszcie usłyszały Twoje słowa, a do tej pory pozostawały na nie głuche.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli codziennie odejść „na bok od tłumów” i abyśmy potrafili przybliżyć się do Ciebie; abyśmy w ciszy spotkania z Tobą mogli doznać uzdrawiającej Twojej łaski.

Panie Jezu, w naszym małżeństwie przez lata zdążyły nagromadzić się jakieś chore, bolesne punkty, chcemy i prosimy Ciebie, abyś Ty ich dotknął i byś je uleczył.
Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Effatha! – otwórz się! nie tylko głuchym uszom chorego i więzom jego języka, ale całemu człowiekowi. Rozkazuj i nam, abyśmy otworzyli się na Twoje łaski i na Twoje słowo. Spraw, byśmy żyli nimi, a wiarę przekazywali naszym dzieciom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie byli głusi i jakby niemi wśród ludzi, ale byśmy o doznanym od Ciebie dobru potrafili mówić innym.

Prosimy Cię za wszystkich ludzi, aby słuchali tego, co powinni usłyszeć dla dobra swojego i innych, i aby wiedzieli to, co powinni wiedzieć. Amen.

3. piątek 16. 02
Ewangelia św. Marka 8,34-9,1
Zaproszenie do ocalenia swojej duszy

Pan Jezus dużo wymaga od swoich uczniów, ale też obiecuje im życie wieczne w Jego królestwie. Być Jego uczniem oznacza upodobnić się do Niego: troszczyć się o bliźniego, rezygnować z odwetu, mieć głęboki szacunek dla życia, modlić się za nieprzyjaciół. Bycie Jego uczniem może też czasami wiązać się z doświadczeniem niezrozumienia, nawet przez swoich najbliższych.

Umiejętność naśladowania postępowania Mistrza z Nazaretu to z pewnością sposób na udane życie – niekoniecznie łatwe – ale godne, mądre, dobre i cechujące się pokojem sumienia. Także i dzisiaj naśladowanie Jezusa staje się zaproszeniem do odważnego pójścia za Nim.

Panie Jezu Chryste, przepraszamy Cię, że może kiedyś strach powstrzymał nas od przyznania się do Ciebie, że niejednokrotnie daliśmy posłuch ludzkiej mądrości, zamiast mądrości Twojej.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół – za wspólnotę, w której otrzymaliśmy wiarę w Ciebie, i za to, że wciąż nas uzdalniasz, abyśmy brali swój krzyż i byśmy Ciebie wiernie naśladowali.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za tych, którzy odważnie oddali życie dla Ciebie i dla Twojej Ewangelii.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie zamykali ust tam, gdzie trzeba odważnie mówić, i byśmy się nie bali świadczyć, że Ty jesteś naszym jedynym Bogiem.

Prosimy Ciebie, Panie Jezu, abyśmy spośród wielu propozycji, jakie daje nam dzisiaj świat, umieli wybierać dobre i właściwe; abyśmy zachowali w nas i w naszych dzieciach Boże życie.

Panie, spraw, abyśmy odważnie przyznawali się, że jesteśmy Twoimi uczniami, i byśmy czytali księgę Twego słowa; abyśmy się karmili Eucharystią, a w świecie żyli tak, jak Ty tego pragniesz.

Panie Jezu, prosimy, niech chrześcijanie żyją zawsze w Twojej bliskości w przeświadczeniu, że Twoje jest ostateczne zwycięstwo i panowanie, i chwała na wieki. Amen.

4. piątek 23. 02
Ewangelia św. Marka 10,1-12
Niedobrze, aby człowiek był sam

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Jedność małżonków wpisana jest w ich naturę. Razem decydują o swoim losie. Nie trzeba poprawiać Stwórcy i burzyć zamierzonego przez Niego planu jedności małżonków, proponując im rozwody. Harmonii w małżeństwie nie może zastąpić nieporządek i grzech. To, co Bóg złączył, ma być spojone w jedno. Dar z siebie ma być ponawiany i pogłębiany. Małżonkowie winni podjąć taki wysiłek, winni przejawiać taką troskę, aby na każdym etapie życia wzrastała ich miłość wzajemna i aby tworzyła się ich jedność. Zaowocuje to ich szczęściem na ziemi i kiedyś szczęściem w niebie.

Panie Jezu, modlimy się dzisiaj za wszystkich małżonków, aby zrozumieli, że małżeństwo jest zobowiązaniem i odpowiedzialnością, a dzieci są owocem ich miłości i jedności.

Panie Jezu, spraw, niech wszyscy małżonkowie szczerze szukają sposobów wypełnienia woli Bożej w ich rodzinie i niech myślą, jak mogą ją razem dobrze uszanować.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o zachowanie miłości i jedności małżonków. Broń ich przed rozbiciem i przed naruszeniem wspólnoty jedności zamierzonej przez Boga.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o pomoc, o cierpliwość i o siłę wytrwania dla małżonków, gdy niosą oni trudne i ciężkie brzemię wspólnego życia.

Panie Jezu, niech troski małżonków, ich kłopoty, a także wspólne doświadczenie pomogą im jeszcze bardziej się zjednoczyć.

Panie Jezu, pochyl się nad wszystkimi zranionymi w miłości i uzdrów tych, którzy o to proszą. Małżeństwa, które się rozpadły, otaczaj opieką, aby ich cierpienia się nie powiększały, aby zadane rany nie stawały się większymi.

Prosimy Ciebie, Maryjo, wstawiaj się za nami, aby było wielu ludzi, którzy chcą słuchać Twego Syna, którzy chcą żyć z Nim i wielbić Go razem z nami w Jego Kościele. Amen.