Razem przed Panem (rok 2002)
 

Razem przed Panem (rok 2002)

WSTĘP 2000 ROK 2001 ROK

1. Piątek 04 stycznia
Ewangelia według św. Jana 1,35-42
Wskazywać bliźnim Jezusa

Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa swoim uczniom jako Baranka Bożego przeznaczonego na zabicie i w ten sposób powiedział im, że Jezus jest dany po to, aby uchronić ludzi od śmierci wiecznej. Poszło za Nim dwóch uczniów Janowych: Andrzej i Jan. Zaproszeni przez Mistrza z Nazaretu zapamiętali dobrze godzinę swego powołania. Potem poszli inni. Kto żyje Bogiem, także innych będzie pociągał do Jezusa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że stałeś się Barankiem Paschalnym i że dałeś się zabić w ofierze za nas wszystkich.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w każdej Mszy świętej kapłan przywołuje Janowe słowa: Oto Baranek Boży i ukazuje nam Ciebie jako ocalenie ludzi od śmierci wiecznej.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że pozwalasz, abyśmy przyprowadzali do Ciebie innych ludzi i że możemy posługiwać się przy tym związkami przyjacielskimi, rodzinnymi, społecznymi, i że wielu z nas może powiedzieć: Znaleźliśmy Mesjasza.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że i nasza rodzina poznała Cię przez przekazane nam o Tobie słowa naszych rodziców, katechetów, przyjaciół i znajomych.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w naszym życiu znaleźliśmy Ciebie oraz że zmieni się ono pod wpływem Twej łaski, a Ty chętnie w nas mieszkasz.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że odkrywasz przed nami naszą drogę, tak jak odsłoniłeś ją Szymonowi, nadając mu nowe imię. Wiemy, Panie, że w jego życiu wiele musiało się wydarzyć, aby on stał się Skałą, i że wiele Twojej łaski potrzeba i nam.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że stopniowo poznajemy Ciebie, że odkrywamy prawdę o nas samych i poznajemy nasze zadanie i wspólne powołanie do świętości w małżeństwie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie niezapomniane i wspaniałe godziny spędzone w łączności z Tobą w minionym roku.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w łączności z Tobą i Twoją Matką przeżywali dobrze poszczególne dni, tygodnie i miesiące tego Nowego Roku. Zachowaj nas w nim od wszelkiego zła.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy Cię nie znają, aby mogli Cię poznać i pokochać i by poszli za Tobą.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasza rodzina stała się na wzór Twoich apostołów, głosicielką Ewangelii, żeby za naszym pośrednictwem inni mogli dojść do Ciebie – do jedynej Prawdy. Amen.

2. Piątek 11 stycznia
Ewangelia według św. Łukasza 5,12-16
Prawdziwy uzdrowiciel – Jezus

Dzięki swej wielkiej wierze oraz miłości i dobroci Jezusa człowiek chory na trąd doznał cudu uzdrowienia. Modlitwa daje siłę do pokornego proszenia, dzięki niej człowiek zbliża się do Boga: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Uzdrawiając trędowatego, Jezus okazał swą Boską moc. Nie tylko zbliżył się do niego, ale wyciągnął do niego rękę i dotknął go. Jezus także i dzisiaj hojnie okazuje swoją dobroć wobec wszystkich proszących Go i wyciąga swą rękę, by leczyć ciała i dusze.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że pouczasz nas, iż wszyscy potrzebujemy Twojego uleczenia z trądu naszych grzechów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje słowa wypowiedziane wiele razy także nad nami: Chcę, bądź oczyszczony, i za to, że tak bardzo zależy Ci na naszym uzdrowieniu i na odpuszczeniu nam naszych grzechów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za święty sakrament pojednania nas z Bogiem i z ludźmi i za to, że doznajemy w nim oczyszczenia z grzechów myśli, mowy, uczynków i zaniedbania oraz że stajemy się na nowo ludźmi wolnymi, żyjącymi w łasce uświęcającej.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli współczesnym trędowatym, dotkniętym rozlicznymi słabościami, nałogami, chorobami i cierpieniem okazać wiele serca i dobroci, modląc się za nich i pomagając im godnie żyć i umierać.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli wyciągnąć rękę do tych ludzi potrzebujących miłości, od których inni się odwracają i nie chcą zatrzymać się przy nich, by im pomóc. Ty wyciągnąłeś rękę do trędowatego i my powinniśmy uczyć się tego od Ciebie i podobnie pomagać ludziom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie zrozumieli, że Ty przebaczasz grzechy i skutecznie leczysz chorych na duszy i na ciele; żeby z wiarą modlili się do Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy S.B. o. Jana Beyzyma – jezuickiego kapłana, który z heroiczną miłością bliźniego pracował wśród trędowatych na Madagaskarze, głosząc im Ewangelię i opatrując ich rany.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś uzdolnił nas do miłowania ludzi, których nie lubimy, abyśmy potrafili przebaczyć wszystkim naszym winowajcom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie tylko oczekiwali od Ciebie wielu wspaniałych darów, ale byśmy zachowywali Boże przykazania w życiu społecznym i rodzinnym.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy – z pomocą Twoją i naszych bliźnich – potrafili usuwać z naszego życia najgłębsze korzenie zła. Amen.

3. Piątek 18 stycznia
Ewangelia według św. Marka 2,1-12
Wiara i zaangażowanie na rzecz bliźnich

Dobrzy ludzie przynieśli do Jezusa człowieka niezdolnego przyjść doń o własnych siłach. Nie patrzyli na przeszkody, które musieli pokonać. Ci mężczyźni z Ewangelii zawstydzają nas swoją wiarą i pomysłowością, bo wokół nas – nawet w naszej rodzinie – jest wielu niesprawnych, których powinniśmy przyprowadzić do Jezusa, a my nie pomagamy im spotkać się z Panem. Pomóżmy bliźnim i sobie samym doświadczyć dobrodziejstwa bliskości Jezusa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tak jak kiedyś uczyłeś w domu Piotra, tak i dzisiaj żyjesz i nauczasz w Kościele oraz że nadal uzdrawiasz tych, którzy z wiarą garną się do Ciebie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nasze kościoły mają jeszcze tyle wolnego miejsca, gdzie mogliby zmieścić się Twoi uczniowie i Twoje uczennice. Kiedyś były wokół Ciebie tłumy; pomóż nam, Panie, zapełnić Twoje świątynie i nasze domy ludźmi głęboko wierzącymi.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że mało garną się do Ciebie współcześni nam ludzie i że – kiedy głosi się Ewangelię – ludzie nie cisną się, aby Cię słuchać i by doznać uzdrowienia.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi głuchych na Twoje słowa i za ślepych na Twoje czyny; oni nie poznali, iż nawiedziłeś swój lud, by wybawić go od grzechów.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za uczonych w Piśmie, którzy – widząc dokonany cud – oskarżyli Cię o bluźnierstwo.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to że ludzie na własne oczy zobaczyli zbawcze skutki Twoich słów, wypowiedzianych do paralityka: Odpuszczają Ci się twoje grzechy i że widzieli go, jak wstał, zabrał swe łoże i chodził zdrowy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że dałeś kapłanom swoją moc odpuszczania grzechów i że ta łaska pozostanie w Twoim Kościele aż do dnia, w którym na obłokach powrócisz na ziemię, by ją osądzić.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dostrzegłeś wiarę, przejawiającą się w konkretnych czynach owych czterech mężczyzn i że paralityk osiągnął zdrowie duszy i ciała, a Bóg został uwielbiony.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że ludzie – widząc uzdrowionego paralityka – nie tylko się zdumieli, ale uwielbili Boga mówiąc: Jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że doskonale znasz nasze serca i wiesz, co nas nurtuje; dziękujemy Ci też za wszystkie nasze wspólne modlitwy, zanoszone do Boga w intencji naszych braci i sióstr. Amen.

4. Piątek 25 stycznia
Ewangelia według św. Marka 16,15-18
Jezus nakazał ewangelizować i chrzcić

Apostołowie i uczniowie Jezusa rozeszli się po świecie i głosili prawdę o Jego męce i zmartwychwstaniu tym, którzy jej nie znali. Zadaniem wszystkich ludzi Kościoła, w tym także rodziców, jest głoszenie Ewangelii. Jest to misja powierzona przez Jezusa wszystkim ochrzczonym w imię Trójcy Świętej. Zadanie to należy spełniać także w rodzinach – wobec naszych dzieci i młodzieży. Nakaz nauczania trzeba rozpocząć od ewangelizowania członków swojej rodziny.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoje polecenie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię możemy wypełniać w naszym małżeństwie i w rodzinie, w której bardzo pragniemy Cię kochać, ucząc nasze dzieci modlitwy, katechezy i życia Twoim słowem we wspólnocie Kościoła.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że chrześcijanie – uzdolnieni i umocnieni przez sakramenty Chrztu i Bierzmowania – mogą świadczyć o Tobie w życiu rodzinnym i społecznym.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że to Ty wraz Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym przebywasz w Kościele.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za chrzest naszych dzieci i za włączenie ich do Kościoła oraz za to, że mogą one spotykać się z Tobą w sakramentach świętych, w słowie Bożym i w naszych siostrach i braciach, potrzebujących miłości.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dokonaną przez Ojca świętego Jana Pawła II beatyfikację włoskich małżonków Marię Corsini i Alojzego Beltrame Quattrocchiego, za ich świętość życia, świadectwo wiary i że możemy – za ich wstawiennictwem – kierować nasze modlitwy do Boga, który uświęcił miłość mężczyzny do kobiety.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że strzeżesz od złego nasze dzieci, że dajesz im dobrych opiekunów, wychowawców, katechetów i że wysłuchujesz ich próśb, zanoszonych przez nich do Boga.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby w polskich rodzinach czytano więcej katolickiej prasy i książek religijnych oraz by rodzice wraz z dziećmi oglądali dobre filmy i by wspólnie o nich rozmawiali.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy cieszyli się posiadaniem Ciebie, który jesteś Miłością, i abyśmy chwalili Cię dobrymi czynami i naszym godnym, spokojnym życiem w małżeństwie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, wybaw nas od wszelkiej szkody i ześlij obfite błogosławieństwo na wszystkie rodziny Tobie poświęcone.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkie małżeństwa, którym trudno się żyje, które napotykają na wiele przeszkód, abyś pomógł im pokonać wszystkie przeciwności.

Prosimy Cię, Panie Jezu, daj poznać Opatrzność Bożą wszystkim uchodźcom i wygnańcom, aby mogli powrócić w swoje strony, by żyć w pokoju.

Prosimy Cię, Panie Jezu, wejrzyj na trud ludzi, na wyrządzoną im krzywdę i na zadane im cierpienia, a ich łzy przemień swoim miłosierdziem. Amen.