Razem przed Panem (rok 2001)
 

Razem przed Panem (rok 2001)

1. piątek 7 grudnia
Ewangelia wg św. Mateusza 9,27-31
Przybliżyć się do Jezusa

Dwaj niewidomi szli za Jezusem i głośno wołali, by zlitował się nad nimi. Tak doszli aż do domu, do którego On wszedł i dopiero wówczas wysłuchał ich prośby. Wiara proszących wyraziła się w natarczywym powtarzaniu prośby: Ulituj się nad nami! Bóg zawsze okazuje ludziom swą moc i dobroć, ale żarliwa wiara przyspiesza ich działanie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy usiłują odebrać innym wiarę i pomniejszyć 9cmy Cie dla naszych bliźnich i dla siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie próby wiary, z których wyszliśmy zwycięsko, i za tych, którzy modlili się za nas, kiedy ich wsparcia tak bardzo potrzebowaliśmy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszych bliskich i za to, że mogliśmy sprawić im radość upominkami na wspomnienie św. Mikołaja oraz że inni też w swej dobroci pamiętali o nas.

Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas łączyć naszą wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa z posłuszeństwem Twoim przykazaniom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasze modlitwy były żarliwe i abyśmy widzieli potrzeby innych ludzi i dobrze rozeznawali to, o co mamy prosić.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy nie chcą zerwać z grzechem, bo polubili swoją słabość i mówią: Nie chcemy być wyleczeni!, abyś dał im należyte zrozumienie ich sytuacji i otworzył ich na swoją łaskę.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludzi niewidomych i za tych, którzy sprawują nad nimi opiekę, aby cieszyli się Twoją szczególną łaską. Amen.

2. piątek 14 grudnia
Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19
Błędna ocena osób i wydarzeń

Pokolenie współczesne Jezusowi nie przejęło się prowadzoną przez Niego żarliwą ewangelizacją. Przewrotność niektórych ludzi znajdowała sposobność do krytykowania Go w każdej sytuacji. Źle oceniali zarówno Jana Chrzciciela z jego surowym, ascetycznym stylem życia, jak i żyjącego wśród ludzi i dzielącego ich los Jezusa. Jeśli ludzie nie chcą słuchać prawdy, to zawsze znajdą jakieś powody, aby jej nie przyjąć.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami trudno nam było zachęcić siebie i innych do duchowego wysiłku czy nawet odpowiedzieć na dobre propozycje innych.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nieraz ogarniała nas zawiniona bezradność i traciliśmy zapał do czynienia dobra.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze lenistwo i za to, że byliśmy kapryśni, uparci, przekorni oraz nieskorzy do czynienia dobra na rzecz otaczających nas ludzi.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze postępowanie niezgodne z tym, czego Ty od nas oczekujesz w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że osądzamy ludzi, kierując się własnymi lub cudzymi uprzedzeniami oraz że jesteśmy przekorni w naszych relacjach z bliźnimi.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasze szczere nawrócenie zaowocowało dobrymi czynami na rzecz naszej rodziny, sąsiadów i całego społeczeństwa.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za współczesne pokolenie, które przeżywa głębokie rozterki, aby nie było ono przewrotne i nie reagowało z dziecięcym uporem na słowo Boże.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wielu młodych ludzi zechciało podjąć ewangeliczną służbę dla Królestwa Bożego i aby ludzie nie stali bezczynnie na „rynku świata”, ale by w Jezusie znaleźli siłę do godnego życia.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje słowo i za spotkanie z Tobą w Komunii świętej, za to że w Tobie znajdujemy nowe życie, dobroć, miłosierdzie oraz że przez Ciebie i w Tobie mamy wspaniały dostęp do Boga Ojca.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że kierujesz do nas tyle cennych zaproszeń na spotkanie się z Tobą we wspólnocie Kościoła i że nie zniechęcasz się, gdy my kaprysimy i zachowujemy się jak niesforne dzieci, które odrzucają każdą Twoją propozycję.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za każde spotkanie z Tobą, dzięki któremu zostaliśmy wewnętrznie odnowieni i umocnieni, i za to, że wlałeś w nasze serca nadzieję i zapał do działania. Amen.

3. piątek 21 grudnia
Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-45
Odwiedziny, rozmowa i posługa

Jeszcze przed urodzeniem dziecka Maryja wiedziała, że porodzi Syna, któremu nada imię Jezus i że Jego panowanie nie będzie miało końca. Wiedziała, że Jego świętość będzie ratunkiem dla grzeszników, a Jego moc będzie oparciem dla wszystkich słabych ludzi. Maryja na swoje wywyższenie odpowiedziała służbą. Jezus przyszedł na świat, aby służyć innym.

Służąc innym, śpiewamy jakby swój Magnificat – razem z Maryją.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że i my mamy w sobie łaskę Boga – jaką miała Maryja. Ty sam nią jesteś, kiedy przyjmujemy Cię w Komunii świętej i gdy Duch Boży mieszka w nas.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy służyć naszym braciom i siostrom, za to, że możemy pomagać im w różnorakich potrzebach i w ten sposób czcić Maryję.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dobroć ludzi, którzy pomagają matkom brzemiennym w tym błogosławionym czasie oraz przy narodzinach ich dzieci.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy potrafili rozmawiać z naszymi bliskimi i znajomymi o Panu Bogu obecnym w naszym życiu oraz abyśmy nie bali się wyrażać naszych przekonań religijnych. Niech takie rozmowy zaowocują korzyścią dla nas i dla naszych rozmówców.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wszystkie rozmowy ludzi, szczególnie te trudne, pełne niepokoju i pytań, zbliżały ich do siebie. Niech dzielenie się zdobytymi doświadczeniami ubogaca ludzi, a braterskie słowa niech niosą pokój.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dobrze przygotowali się do przeżycia tegorocznej pamiątki Bożego Narodzenia i abyśmy przeżyli te święta z Twoim błogosławieństwem.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy wnosili radość do domu naszych bliźnich, kiedy ich odwiedzamy.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasze spotkania z krewnymi wyzwalały radość, aby były pożyteczne i przebiegały zawsze w atmosferze przyjaźni.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy mówili o Tobie innym naszym dobrym przykładem życia i abyśmy potrafili, gdy będzie trzeba, pocieszać ich oraz chronić od zła.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie, których powołałeś, z odwagą opuścili swoje domy, aby pozostaww pokoju.

Ref: Wysłuchaj nas, Panie.

Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilijnym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych.

Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością okazaną im przez bliźnich.

Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej chwały.

Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Prowadzący: Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Wyznajmy naszą wiarę: (Wierzę w Boga) i odmówmy modlitwę Pańską: Ojcze nasz.

Prowadzący: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

*Łamanie się opłatkiem i wzajemne życzenia.

*Prowadzący: Z Bożym błogosławieństwem, przełammy się opłatkiem i zwyczajem naszych ojców złóżmy sobie serdeczne życzenia i niech nas wszystkich błogosławi i strzeże od złego Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

*Śpiew kolędy (Bóg się rodzi albo W żłobie leży).

*Wieczerza wigilijna.

*Kolędowanie.

4. piątek 28 grudnia
Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13-18
Działać szybko, nawet przerwać sen

Gdy ktoś lub coś budzi nas w nocy, to zwykle narzekamy i jesteśmy źli. Józef jednak nie narzekał, choć musiał w nocy uciekać – wraz z Jezusem i Maryją – z ojczystego kraju do Egiptu. W spokoju i milczeniu spełnił wszystko, co anioł Pański mu powiedział, bo głęboko wierzył słowom i znakom otrzymanym od Boga.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy – jak kiedyś Herod – gotowi są uczynić dziś wszystko, aby wyeliminować Jezusa ze współczesnego świata, usunąć pamięć o Nim z serc i umysłów ludzi.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za współczesnych Herodów, którzy zabijają dzieci i którzy stali się wielkim nieszczęściem dla świata, powodując cierpienie i płacz najmniejszych.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy spełniają Józefowe zadanie ochrony życia dziecka oraz matki.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy brali przykład ze świętego Józefa – opiekuna Maryi i Jezusa – i byśmy umieli wytrwać w miłości i służbie podjętej dla naszych dzieci oraz abyśmy potrafili zapewnić im bezpieczeństwo, rozwój fizyczny, duchowy i intelektualny.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy – gdy będzie trzeba – umieli pożegnać się z ludźmi, z domem rodzinnym i abyśmy umieli żyć z innymi – może nam do tej pory nieznanymi – ludźmi i byśmy zawsze ufali w Twoją opiekę.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy poważnie brali każde Twoje ostrzeżenie o grożącym nam niebezpieczeństwie i byśmy natychmiast uciekali się do Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby okrutna postać Heroda była dla ludzi ostrzeżeniem, jak daleko można posunąć się w zbrodniczym działaniu – nawet w majestacie prawa, wykorzystując chwilową władzę i wymuszając ślepe posłuszeństwo.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nikt nie dręczył i nie zabijał innych ludzi, sądząc, że mu oni zagrażają. Uwolnij go, Panie, od takiej obsesji.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy od Ciebie uczyli się miłości oraz służenia dorosłym i dzieciom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkie matki i ojców, którzy w nocy przerywają swój sen, bo wzywa ich płacz dziecka; prosimy, abyś wynagrodził im ich czujność, ofiarność, miłość i trud. Amen.

WSTĘP 2000 ROK 2002 ROK