Intencje AM na 2015 rok

AUTOR:
DATA:
1 stycznia 2015
KATEGORIE:
Intencje
WYRAZY:
Wyrazów: 566
CZAS CZYTANIA:
3.1 min.
STYCZEŃ

 Intencja powszechna:

Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

  LUTY

 Intencja powszechna:

Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

  MARZEC

 Intencja powszechna:

Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

  KWIECIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

MAJ

 Intencja powszechna:

Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

CZERWIEC 

 Intencja powszechna:

Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

  LIPIEC

 Intencja powszechna:

Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

  SIERPIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

Intencja ewangelizacyjna:

 Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

  WRZESIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

  PAŹDZIERNIK

 Intencja powszechna:

Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

LISTOPAD

 Intencja powszechna:

Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

  GRUDZIEŃ

 Intencja powszechna:

Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

 

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy