Intencje AM na 2020 rok

AUTOR:
DATA:
11 stycznia 2020
KATEGORIE:
Intencje
WYRAZY:
Wyrazów: 350
CZAS CZYTANIA:
1.9 min.
STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie..

LUTY

 Intencja powszechna:

Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

  MARZEC

Intencja ewangelizacyjna:

Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

  KWIECIEŃ

 Intencja powszechna:

Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

MAJ

Intencja ewangelizacyjna:

Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

CZERWIEC 

 Intencja powszechna:

Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

  LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna:

Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

  SIERPIEŃ

 Intencja powszechna:

Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

  WRZESIEŃ

Intencja powszechna:

Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

  PAŹDZIERNIK

 Intencja ewangelizacyjna:

Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

LISTOPAD

Intencja powszechna:

Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

  GRUDZIEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy