Modlitwy dla Małżonków

AUTOR:
DATA:
26 grudnia 2003
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 15920
CZAS CZYTANIA:
88.4 min.

     Modlitwa Razem przed Panem, drukowana na łamach Posłańca Serca Jezusowego, może ożywiać modlitwę małżeńską. W roku 2003 – zachęceni papieskim listem Rosarium Virginis Mariae – na piątkowe spotkania małżonków proponujemy rozważania tajemnic Różańca świętego. Wygospodarujmy czas na odmówienie dziesiątka Różańca z odczytaniem odpowiedniego fragmentu z Ewangelii. Niech towarzyszy temu rozważaniu wspólnotowa modlitwa i refleksja. Módlmy się razem z Maryją o pokój na świecie i w intencji rodzin, aby trwały one w wierności i aby ich miłość owocowała dobrymi czynami. Zachęceni przez ojca świętego Jana Pawła II kontemplujmy wraz z Maryją oblicze Chrystusa.

      Warto zadbać o przygotowanie w domu odpowiedniego miejsca, o klimat spotkania z Bogiem. Dla modlitwy osobistej może to być „kącik modlitewny” z Pismem świętym i obrazami, by trwać tam „w ukryciu” przed naszym Ojcem; w rodzinie chrześcijańskiej taki rodzaj małego oratorium sprzyja wspólnej modlitwie (KKK 2691).

      Niech nasze mieszkanie stanie się domowym kościołem, a nasza wspólna modlitwa niech da nam uświęcenie, a światu upragniony pokój!

1 piątek: 3 stycznia 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica I: Zwiastowanie NMP
Lektura Pisma Świętego: Ewangelia wg św. Łk 1,26-38

Dla Boga nie ma nic niemożliwego
Anioł przychodzi do Maryi i zwiastuje Jej Dobrą Nowinę, że znalazła łaskę u Boga i że będzie Matką Zbawiciela. To, co po ludzku jest niemożliwe, Bóg urzeczywistnił w Maryi. W Niej w wyjątkowy sposób objawiła się moc Ducha Świętego, który złączył dziewictwo z macierzyństwem. W ten sposób ukazał, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Również i nas Bóg obdarza swą łaską i posyła nas do innych ludzi; nie tylko do naszych bliskich i przyjaciół, ale także do tych, którzy nie wierzą, że On także ich pragnie uczynić swymi przyjaciółmi.

Przepraszamy Cię, Panie, za to, że często nie dowierzamy, iż dla Ciebie wszystko jest możliwe.

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczysz nas z wiarą przyjmować bolesne tajemnice naszego życia i że nieoczekiwanie stają się one tajemnicami radosnymi.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie stracili głowy, jeśli w naszym małżeństwie zdarzy się coś bolesnego; spraw, żebyśmy zawsze się miłowali i byśmy trwali w Twojej łasce.

Dziesiątek Różańca

Modlitwa:
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli słuchać Cię i odpowiadać na Twoje wezwania tak jak Maryja. Spraw, aby w naszych rodzinach wzrastała wiara w to, że Ty jesteś Bogiem zatroskanym o dobro naszych rodzin. Wspieraj nas w przyjmowaniu wszystkiego, co nas spotyka także poprzez dobre czyny naszych dzieci i dzięki szlachetnemu postępowaniu innych ludzi. Niech każde Zdrowaś odmawiane w tej tajemnicy wyraża nasze pragnienie, by powiedzieć Bogu tak na wszystko, co On od nas zechce. Amen.

Refleksja:
Ludzie różnie reagują, kiedy staną wobec nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Zapewne i wy macie plany życiowe, ale czy są one zgodne z zamysłem Boga? Z pewnością pamiętacie chwilę, kiedy dowiedzieliście się, że będziecie mieć dziecko. Jak się wtedy czuliście? Czy byliście szczęśliwi, czy raczej niespokojni, zakłopotani? A może sądziliście, że byliście za młodzi albo za starzy? Nie oddalajcie się od siebie mimo upływających lat, bądźcie sobie bliscy!

2 piątek: 10 stycznia 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica II: Nawiedzenie św. Elżbiety
Lektura Pisma Świętego: Ewangelia wg św. Łk 1,39-56

Wierny Bóg spełnia swe obietnice
Maryja spieszyła, by pomóc swej krewnej – podeszłej w latach Elżbiecie, która była w stanie błogosławionym. Najświętsza Dziewica pokorną służbą odpowiedziała na wywyższenie Jej przez Boga. Maryja daje nam przykład, jak powinniśmy służyć naszym bliskim w ich różnorakich potrzebach i głosić w ten sposób – poprzez czyny miłosierdzia – Królestwo Boże.

Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami nie okazujemy troski i dobroci naszym bliźnim, szczególnie tym, z którymi mieszkamy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że wszystkie pokolenia na ziemi błogosławią Maryję i że Ty wypełniasz swoje obietnice nie tylko wobec jednego narodu, ale wobec każdego człowieka.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby hymn Magnifikat realizował się i w naszej rzeczywistości; nakarm ludzi głodnych naszymi rękami i daj nam przyczynić się do tego, by na świecie zapanowały sprawiedliwość i pokój.

Modlitwa:
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy – za przykładem Maryi – umieli chwalić Twoją dobroć. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed samymi sobą, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że głoszenie wielkich dzieł Bożych jest naszym powołaniem i wylewaj, najmiłosierniejszy Boże, swojego Ducha na nas tak, abyśmy jak Maryja doznali szczęścia w pokładanej ufności w Tobie. Amen.

Dziesiątek Różańca

Refleksja:
Czy pamiętacie, jak bardzo i z kim pragnęliście podzielić się wiadomością, że spodziewacie się dziecka? Czy nadal utrzymujecie zażyłe kontakty z tymi bliskimi wam osobami? Czy mówicie im o swoich kłopotach i radościach? Jeśli oni także są rodzicami, to takie rozmowy mogą im pomóc. Pamiętajcie, że Jezus was powołuje, byście byli Jego świadkami i na wzór Maryi odwiedzali waszych bliźnich.

3 piątek: 17 stycznia 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego: Ewangelia wg św. Łk 2,1-7

Dzieciątko narodzone i złożone w żłobie
Oczekiwanie narodzin Mesjasza zaczęło się realizować. Nadeszła bowiem pełnia czasów. Cezar August i jego namiestnik Kwiryniusz – wielcy ówczesnego świata – zarządzili spis ludności, zmuszając tym samym do podróży nawet brzemienne matki. Jezus urodził się w Betlejem – w miasteczku Dawidowym, nazwanym po hebrajsku Domem chleba. Maryja, porodziwszy Jezusa, położyła Go w miejscu, do którego zwierzęta przychodzą po pokarm, i owinęła Go w pieluszki. Nowonarodzony miał się stać pokarmem dla wszystkich ludzi, by wynieść ich do godności dzieci Bożych.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że ludzie tak często zamieniają ziemię w obszar wojny, a nie w oazę pokoju – w obszar własnej materialnej korzyści, a nie Twojej chwały.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu
, że jesteś dla nas Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, że pragniesz posilać nas prawdziwym pokarmem duchowym.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nikt na świecie nie pogardzał biednymi i prostymi ludźmi. Spraw, aby czuli się oni kochani w Kościele i w społeczeństwie.

Modlitwa:
Wszechmogący Boże, w naszych sercach i w umysłach często jest wiele różnych trosk i nieuporządkowanych pragnień. Często jesteśmy tak zmęczeni i zaabsorbowani różnymi sprawami, że Boże Dziecię nie może się w nas narodzić ani znaleźć w naszym sercu miejsca. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Pragniemy czynić to, co się Tobie podoba, i w ten sposób chcemy oddawać Ci chwałę oraz przyjmować Ciebie w Eucharystii, w której zamieszkujesz między nami. Amen.

Dziesiątek Różańca

Refleksja:
Maryja i Józef położyli Pana życia na sianie, gdyż nie było dla Niego miejsca w żadnym domu. A jak jest dzisiaj? Czy Jezus może narodzić się w naszej rodzinie? Czy nie trzeba nam się zawstydzić, że w naszych sercach nie ma dla Niego miejsca? Pamiętacie, jak malutkie i bezbronnebyło wasze dziecko po narodzeniu? Serdeczna troska ojca i matki, pokarm, ciepło i kołysanie było wszystkim, czego ono potrzebowało. Wasza troska okazana dziecku zaowocuje; gdy będziecie w podeszłym wieku, ono zaopiekuje się wami.

4 piątek: 24 stycznia 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica IV: Ofiarowanie w świątyni
Lektura Pisma Świętego: Ewangelia wg św. Łk 2,22-35

Zachowanie Prawa jest ofiarą z wolności
Maryja i Józef zachowują Prawo, podporządkowują się mu. My również mamy obowiązek zachowywać Boże prawa. Zawsze, kiedy je łamiemy, ponosimy szkodę na duszy i na ciele. Dziecię Jezus, zaniesione do świątyni i oddane Panu przypomina, że nie trzeba czekać na inne chwile, które niewątpliwie nadejdą, tylko zaraz ofiarować Panu Bogu to, co ma się najlepszego.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami nie widzimy w Tobie światła, które oświetla drogę naszego życia. Przepraszamy Cię za te chwile, w których żyliśmy w ciemnościach grzechu.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu
, za Maryję, która w ciszy swego serca przygotowała ofiarę ze swego Syna i złożyła siebie razem z Nim nie tylko w Świątyni jerozolimskiej, ale i na Kalwarii.

Prosimy Cię, Panie Jezu, w intencji rodziców, którzy płaczą po stracie swych dzieci; pociesz ich i umocnij. Udziel im siły, aby cierpienie, które ich spotkało, umieli ofiarować Bogu.

Modlitwa:
Panie Boże, pomóż nam zrozumieć, że nawet boleść, która nas spotyka, znajduje się w Twoich planach i ma dla nas znaczenie zbawcze, że prowadzi nas do szczęścia w niebie. Spraw, aby rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi pomogło nam głębiej zrozumieć istotę naszej wiary. Amen.

Dziesiątek Różańca

Refleksja:
Maryja ofiarowała Jezusa Bogu – i to jest radość poświęcenia – przez to jest bliska każdemu człowiekowi, a w sposób szczególny małżonkom. Najprawdopodobniej dzień, w którym ochrzciliście swoje dziecko i nadaliście mu imię, był najuroczystszym dniem w waszym życiu. Żywiliście nadzieję, że wasze dziecko pozna Boga, pokocha Go i będzie Mu wiernie służyć w Kościele. Pamiętajcie, że gdziekolwiek są teraz wasze dzieci – w ich wędrówce wiary – Bóg ich zawsze kocha i daje im szansę powrotu.

5 piątek: 31 stycznia 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica V: Znalezienie Jezusa w świątyni
Lektura Pisma Świętego: Ewangelia wg św. Łk 2,41-52

Przypomnienie o wymogach Ojca Niebieskiego
Wiele jest tajemnic w tej scenie! Dlaczego dwunastoletni Jezus pozostał w Świątyni Jerozolimskiej, nie mówiąc o tym swoim Rodzicom? Dlaczego Oni nic nie rozumieli z Jego odpowiedzi i dlaczego Jezus – mimo że był Bogiem – był im poddany w Nazarecie? Patrząc na Maryję, która wszystkie te sprawy rozważa w swoim sercu, uczmy się, jak kontemplować zbawczy plan Boga, jak w pokorze serca urzeczywistniać postawę Jezusa posłusznego.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu
, za samowolę naszych dzieci i za ich nieposłuszeństwo względem Ciebie i względem nas. Przepraszamy Cię za wszystkie ich odejścia i ucieczki z domu, bynajmniej nie do Twojej świątyni, ale do złych i niebezpiecznych miejsc.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że swym zachowaniem w Świątyni Jerozolimskiej pouczasz nas, że mamy być posłuszni Bogu i ludziom.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie tylko napominali nasze dzieci, ale byśmy dawali im dobry przykład.

Modlitwa:
Panie Jezu, zarówno Ty, jak i Twoja Matka oraz św. Józef, uczycie nas, rodziców, że do Boga nieraz idzie się drogą wielkiego wysiłku, często pokonując niejedną trudność. Ty wiesz, że mamy dobrą wolę, że staramy się o dobro naszych dzieci. Udziel nam sił, abyśmy umieli traktować nasze dzieci z szacunkiem, szczególnie wtedy, kiedy nas ranią i stają się przyczyną naszych zmartwień. Obyśmy zawsze pamiętali, że miłość Boga potrafi przywrócić potęgą swojej odkupieńczej łaski to wszystko, co było stracone. Amen.

Dziesiątek Różańca

Refleksja:
Na drodze do Boga nie trzeba oglądać się jedynie na uczucia wobec ojca lub matki. Z zachowania się Jezusa wobec Maryi poznajemy, że miłość Boga jest wymagająca. Nie wyklucza ofiary, lecz przeciwnie: żąda jej. Kiedy urodziło się wasze dziecko, przypatrywaliście się mu, próbując zgadnąć, do kogo jest podobne. Nie wiedzieliście, jaką drogę wybierze. Być może jego wybór będzie wymagał od was ofiary. Zaufajcie Bogu, bo On chce dobra waszego dziecka.

1 piątek:
7 lutego 2003
Część II Różańca świętego, Tajemnice światła
Tajemnica I:
Chrzest Jezusa w Jordanie
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia według Mt 3,13-17

Najświętszy między pokutnikami
Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty. Wielu z jego wezwania skorzystało. Także Jezus wszedł do wód Jordanu jak wszyscy inni pokutnicy. Jednak nie wyznawał jednak grzechów, bo ich nie miał. Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ale po rozmowie z Nim ustąpił. Wtedy głos z nieba przemówił nad Tym, który nie potrzebował pokuty, ale solidarnie z grzesznikami ją czynił: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pełnienie woli Ojca podporządkowało Syna Bożego człowiekowi. Również i my powinniśmy odważnie przyłączyć się do tych, którzy podejmują pokutę, czyli >wyznać swoje grzechy Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wstępując w wody Jordanu, dałeś nam przykład, jak mamy sobie wzajemnie pomagać, aby pobudzić wielu ludzi do prawdziwej pokuty i do nawrócenia.
Przepraszamy Cię, za brak świadectwa życia i zaangażowania się w sprawy wiary.
Prosimy Cię, Panie, abyś Ty sam uczył nas, jak mamy w naszym małżeństwie wypełniać to, co jest zadaniem każdego z nas, i co jest dla nas nie tylko koniecznością, ale i sprawiedliwością.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli być posłuszni Twojej woli, tak jak był Jej posłuszny Twój Syn, gdy przyjmował chrzest z rąk Jana. Wiemy, że i nad nami otwarło się niebo, gdy otrzymaliśmy dar chrztu świętego, i że otwiera się ono zawsze, gdy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Dobry Boże, pomóż nam przyjmować wszystko, co nas spotyka w życiu, i naucz nas hojności oraz wzajemnego służenia i ustępowania sobie. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy pamiętamy daty naszego chrztu świętego i chrztu naszych dzieci? Jakie uczucia nam towarzyszą, gdy popełniamy grzechy? Czy mamy wówczas wrażenie, że niebo zamyka się nad nami i zamiast Ducha Świętego zjawia się nad nami duch ciemności, a zamiast głosu: To jest mój Syn umiłowany, rozciąga się nad nami tylko głuche milczenie? Czy nie boimy się dołączyć do grona pokutujących? Jeśli tak jest, nie zapominajmy, że sam Jezus daje nam przykład pokuty!

2 piątek:
14 lutego 2003
Część II Różańca świętego, Tajemnice światła
Tajemnica II:
Jezus na weselu w Kanie
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia według J 2,1-12

Pierwszy cud dla młodych zakochanych
Małżeństwo jest obrazem zaślubin Boga z ludzkością i Chrystusa z Kościołem. To podczas wesela w Kanie Jezus po raz pierwszy objawił swą chwałę – Boską moc – i uwierzyli weń Jego uczniowie. On wiedział, że na początku małżeńskiej drogi u nowożeńców nie powinno być zakłopotania i smutku. Dlatego cudownie zaradził brakowi wina. Maryja swą prośbą jakby przyspieszyła Jezusową godzinę. Nadchodził bowiem czas głoszenia królestwa Bożego i czas działania cudów. I choć godzina męki Jezusa jeszcze nie nadeszła, to jednak bliskie już było odkupienie człowieka. Najświętsza Matka podpowiada nam sposób na udane życie: czynić wszystko, co Jezus nam powie! To jest światło na drogi życia i na sekret szczęścia!
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej daje nam przykład zatroskania się o każdą rodzinę.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie udaje nam się wprowadzić w życie wszystkich Twoich wskazań i poleceń.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli, że cześć i posłuszeństwo okazane Twej Matce – Maryi – prowadzi do posłuszeństwa wobec Ciebie.
Modlitwa:
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli zaradzić przynajmniej niektórym brakom w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie oraz naprawić to, co być może już dawno się popsuło. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed sobą, że mamy wiele braków. Przed Tobą, Boże, pragniemy pokornie wyznać, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i wraz z Maryją zawsze ufnie Cię prosić. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy w naszym małżeństwie nie wyczerpało się już rozgrzewające wino miłości? Czy pamiętamy, że z Jezusem nawet woda może przemienić się w wino, a oziębła miłość małżonków może rozpalić się nowym żarem oraz odwagą do znoszenia wspólnie wszelkich trudów i ofiar? A może trzeba nam podziękować Bogu za to, że należymy do tych, którzy zachowali szlachetne wino miłości mimo upływu lat? Wino jest szlachetnym i dobrym napojem, jeśli jest dobrej jakości i jeśli pije się je z umiarem! Czy nasze relacje miłości są uporządkowane?

3 piątek:
21 lutego 2003
Część II Różańca świętego, Tajemnice światła
Tajemnica III:
Głoszenie Królestwa Bożego
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia według Mt 5,1-12

Obiecane błogosławieństwo i królestwo
Z Kazania na Górze dowiadujemy się od Jezusa – Pana i Nauczyciela, co w życiu jest najważniejsze. Człowiek może znaleźć szczęście, jeśli ma czyste serce, jeśli jest miłosierny, cichy, ubogi, jeśli płacze, jeśli doświadcza prześladowań, smutku, urągania, a nawet głodu i jeśli pragnie sprawiedliwości. Słowa te przeczą naszemu wyobrażeniu o szczęściu. Chrystusowe królestwo rządzi się innymi prawami niż nasze. Śmierć nie niszczy w nim niczego i nie szkodzą mu złodzieje, mole czy rdza! W Jego królestwie panuje radość prawdziwa, bo wieczna! Jezus każdemu człowiekowi ofiarowuje łaskę potrzebną do osiągnięcia tego królestwa. On i dziś wskazuje nam zasady, jakimi powinniśmy kierować się w życiu. Miłość, miłosierdzie i przebaczenie naszym winowajcom – oto naczelne zasady chrześcijan.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w świecie, w którym gołębie giną od jastrzębi, a owce od wilków, jest wielu prawdziwych, nieobłudnych chrześcijan.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze budujemy pokój pomiędzy sobą, w pracy, w naszych rodzinach i w sąsiedztwie.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy Twoje słowa przyjęli sercem i abyśmy umieli ukazać je swoim życiem naszym dzieciom.
Modlitwa:
Wszechmogący Boże, daj nam siły, abyśmy żyli mądrze i roztropnie, i byśmy zasłużyli na nagrodę w Twoim królestwie. Niechaj się nie bogacimy przy pomocy oszustwa, wyzysku czy kłamstwa. Naucz nas dzielić się z głodnymi i potrzebującymi tym, co mamy. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, przeznaczonymi do Twego królestwa. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy możemy nazwać siebie ludźmi błogosławieństw? A może nazywamy siebie ubogimi, a tęsknimy za bogactwem? Wierzymy Bogu, czy tylko wierzymy w Jego istnienie? Czy jesteśmy przekonani, że wiara może być źródłem prawdziwej miłości i nadziei, a my możemy być nazwani błogosławionymi, jeśli będziemy żyć tak, jak nauczał Pan? Czy zauważyliśmy, ile łask i darów otrzymaliśmy od Boga, także przez pośrednictwo innych ludzi? Czy swoim życiem głosimy Ewangelię i ofiarowujemy ludziom to, co im jest potrzebne?

4 piątek:
28 lutego 2003
Część II Różańca świętego, Tajemnice światła
Tajemnica IV:
Przemienienie Pańskie
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia według Mt 17,1-8

Świetlane wydarzenie na Górze Tabor
Pan Jezus zabrał na wysoką górę Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Tam przemienił się na ich oczach i w ten sposób wlał w nich swe światło. Ich oczy zobaczyły Go jako Syna Bożego, a ich uszy usłyszały, jak rozmawiali z Nim Mojżesz i Eliasz. Głos z nieba wezwał ich: Jego słuchajcie! Również i my mamy słuchać Jezusa, zarówno wtedy, gdy On głosi nam Ewangelię o radości nieba, jak i wtedy, gdy mówi o trudach, które musimy pokonać, aby osiągnąć królestwo. Wszystko jest dla naszego dobra! Jezus mówi prosto: Uwierzcie, że kocham was nawet wówczas, gdy wymagam trudu.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje Przemienienie, za to, że podnosi nas ono na duchu i poucza nas, że Ty potrafisz wtajemniczyć ludzi w prawdy świętej wiary.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za chwile naszego przygnębienia, depresji, załamań; przepraszamy, że czasami nie widzimy Twego światła, które oświetla drogę naszego życia.
Prosimy Cię, Jezu, za tych, którzy potrzebują pocieszenia, aby nie byli sami; Ty bądź dla nich pocieszeniem i umocnieniem w trudnych chwilach, jakie przeżywają.
Modlitwa:
Panie Boże, Ty wiesz, że wolimy być z Jezusem na Górze Przemienienia niż doświadczać ciemności i utrapień; że chętnie rozbijamy namioty na górze światła, a uciekamy z ciemności drogi krzyżowej. Pomóż nam zrozumieć, że również trudne doświadczenia są w Twoich planach i mają dla nas znaczenie zbawcze, bo prowadzą nas do Ciebie. Niech nigdy się nie zniechęcimy, idąc za Tobą. Spraw, abyśmy nie lękali się Twoich planów, lecz byśmy pozwolili się zaprowadzić tam, dokąd Ty zechcesz nas zaprowadzić. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy potrafimy odkryć w misterium Przemienienia Jezusa prawdę o Bóstwie Jezusa, zawartą w scenie Jego chrztu, oraz prawdę o obowiązku słuchania Go, wyrażoną wcześniej – przez Maryję podczas wesela w Kanie Galilejskiej? Polecenie, żeby słuchać Jezusa, po raz pierwszy wypowiada Maryja w Kanie Galilejskiej, a po raz drugi nakazuje je głos z nieba na Górze Przemienienia. Kiedy ostatni raz byliśmy w górach, aby odpocząć, oderwać się od codziennych widoków i problemów?

1 piątek – 7 marca 2003
Część II Różańca – Tajemnice światła
V. Ustanowienie Eucharystii; Mt 26, 26-28

Świadectwo miłości do końca i Pokarm dający życie wieczne
Eucharystia jest ofiarą i ucztą. Jest Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, trzema dniami równocześnie unaocznionymi w liturgii. Wieczerza celebrowana z Apostołami trwała całą noc i przebiegała według ustalonego rytuału. Spożywanie chleba nie kwaszonego przypominać miało o niewoli egipskiej, a picie wina, o obietnicy Ziemi Obiecanej. W błogosławieństwie chleba i kielicha wina tkwił kulminacyjny punkt uczty Paschalnej. Nad nimi Jezus wypowiedział modlitwę dziękczynną i powiedział: To jest Ciało moje, to jest moja Krew. Spożywać Chleb Eucharystyczny i pić kielich znaczy wchodzić w sakramentalną relację ze śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa. Wtedy człowiek napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały, godzi się na Jezusową logikę życia, śmierci i zmartwychwstania.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Twoim Ciele Mistycznym – w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła – zawsze obecne jest Twoje boskie życie.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze odnosimy do siebie Twoje zaproszenie – Bierzcie i jedzcie! – gdy Ty pragniesz ugościć nas swoim Ciałem i Krwią Przymierza.
Prosimy Cię, Panie, abyśmy dbali o stan łaski uświęcającej, a uczestnicząc w Eucharystii, przystępowali do Stołu Pańskiego.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze wystrzegali się grzechu. Niech owocnie uczestniczymy w Eucharystii i niech często korzystamy z Twojego zaproszenia przyjęcia Ciebie do naszych serc. Rozbudzaj w nas chęć i gotowość służenia naszym bliźnim tak, abyś mógł powiedzieć o nas: To jest Ciało moje, gdy jako jedna wspólnota ożywieni będziemy Twoim duchem miłości braterskiej. Niech przyjmujących Twoje Ciało i Krew Duch Święty zespoli w jedno. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Człowiek spożywa pokarm, aby mógł żyć. Czy wiecie, że zasada ta odnosi się także i do duchowego Pokarmu danego nam przez Jezusa? Co czynicie, abyście Chrystusowe życie nie tylko posiadali, ale mieli je w obfitości? Jakie łaski odnajdujecie w Eucharystii dla waszej rodziny? W czym przejawia się troska o waszą świętość? Jak przeżywacie wasze zjednoczenie z Bogiem i jedność małżeńską?

2 piątek – 14 marca 2003
Część III Różańca – bolesna
I. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu; Łk 22, 39-46

Pocieszenie i umocnienie doznane na modlitwie z pomocą anioła
W Ogrójcu krwawy pot Jezusa nie popłynął z lęku i przygnębienia, ale był wynikiem zawziętych zmagań naszego Pana ze swą duchową trwogą. Był przejawem odwagi i zdecydowania, aby powiedzieć Bogu Ojcu Tak i przyjąć haniebną śmierć z całą jej grozą. Miłość Jezusa zwyciężyła ludzką trwogę, smutek i boleść. Dlatego sączył się Jego pot – jak gęste krople krwi. Jezus przyjął w posłuszeństwie i w miłości przewidziany dla Niego kielich goryczy i zapowiedzianą Mu śmierć. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest wzorem modlitwy chrześcijanina. Patrząc na żarliwie modlącego się Pana, uczymy się wytrwałości na modlitwie, ale poznajemy także jeden ze sposobów, w jaki Bóg wysłuchuje jej i jak w niej umacnia człowieka. Może się zdarzyć, że prosząc Boga, nie otrzymamy czegoś tak, jak byśmy chcieli. Ogrójec uczy nas jednak, że zawsze zostaniemy wysłuchani na modlitwie i że Bóg pośle nam anioła, aby nas umocnił i wspierał w pełnieniu woli Bożej.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za Twoją odwagę i zdecydowanie, aby umrzeć za wszystkich ludzi z miłości i dać im szansę zbawienia.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze wierzymy, że możemy dobrze się modlić i osiągnąć to, o co Cię gorliwie prosimy.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy się nie bali wypowiedzieć przed Bogiem z całkowitą szczerością i zaufaniem: Bądź wola Twoja!
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze zanosili nasze modlitwy z ufnością, i byśmy byli przekonani, że spełnisz je albo dasz nam tyle sił, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Wiemy, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej hojnej łaski i Twego wsparcia, okazanego nam przez dobrych aniołów. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i ufnie Cię prosić. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Dlaczego w Ogrójcu Jezus zachęcał Apostołów do żarliwej modlitwy? Czy pamiętacie, że modlitwa jest także po to, aby nie ulec pokusie? Konfrontowanie się z problemami, szukanie rozwiązań, podejmowanie decyzji wymaga siły i odwagi! Jeśli ważne decyzje odkładacie lub je ignorujecie, niczego nie możecie osiągnąć! Czy coś lub ktoś powoduje napięcia między wami? Co uczynicie, aby rozwiązać problem?

3 piątek – 21 marca 2003
Część III Różańca – bolesna
II. Biczowanie Pana Jezusa; J 19, 1

Z opaską na biodrach i w otoczeniu siepaczy z biczami
W Ewangelii Marka i Mateusza biczowanie Jezusa nie było zwykłąkarą poprawczą, jaką znało prawo żydowskie, lecz było karą opartą o prawodawstwo rzymskie, bezpośrednio poprzedzającą ukrzyżowanie. Narzędziem biczowania był krótki kij, do którego przymocowane były rzemienie, zakończone kulkami z ołowiu, haczykami lub ostrymi kawałkami kości. Jezusa ukarano w taki sposób, jak karano niewolnika. Zdjęto szaty i przywiązywano Go za przeguby rąk do niskiego słupa tak, by mógł stać pochylony z wygiętym grzbietem. Uderzenia wdzierały się w skórę, nierzadko odsłaniając kości. Ich liczba była pozostawiona decyzji sędziego lub samowoli egzekutorów. Łukasz i Jan włączają karę biczowania Jezusa w tok Jego procesu i podkreślają, że była to kara, po której miało nastąpić uwolnienie. Jednak podburzony tłum zażądał od Piłata skazania Jezusa na śmierć. Ten, nie widząc uzasadnienia dla takiego wyroku, kazał Jezusa ubiczować. Nie zadowoliło to jednak tłumu.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za polską tradycję Gorzkich Żali i za wypowiedziane tam słowa Matki Bolesnej: Ach widzę Syna mojego przy słupie obnażonego, rózgami sieczonego.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie byliśmy wolni od szantażu, wymuszającego może czyjeś złe zachowanie wobec bliźnich.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie znieważali Ciebie w niewinnie cierpiących braciach i pamiętali, że wolność bez miłości zawsze zwraca się przeciwko człowiekowi.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus poprzez biczowanie na oczach wielu został poniżony, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Daj nam zrozumieć, że kara ta spadła na Niego za grzechy wszystkich ludzi i okazała się być zbawienną dla nas. Prosimy Cię, abyśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy odkupieni Jezusową krwią i przeznaczeni do Królestwa Jego chwały. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Co zrobiliście, kiedy zostaliście przez kogoś poniżeni? Czy obmyślaliście inteligentną ripostę, która poniżyłaby tę osobę? A może wróciliście do domu i obiecaliście sobie, że nigdy i nikogo nie potraktujecie tak, jak sami zostaliście potraktowani?

4 piątek – 28 marca 2003
Część III Różańca – bolesna
III: Ukoronowanie cierniem Jezusa; Mt 27, 28

Szydercze naigrawanie, bicie i oplwanie oblicza Pana
Dla wyszydzenia królewskiej godności Jezusa rzymscy żołnierze wtłoczyli na Jego głowę koronę cierniową. Wręczyli Mu też „insygnia królewskie”: zamiast purpury – czerwony płaszcz żołnierski i do prawej ręki dali Mu trzcinę – mającą wyobrażać berło. Tak ucharakteryzowanemu Jezusowi składali szyderczy hołd – przyklękali przed Nim i drwiąco Go pozdrawiali jako króla. Bili Go trzciną po głowie oraz pluli Mu w twarz. Jezus – Król boleści cierpiał nie tylko fizycznie, ale i moralnie, znosząc hańbę poniżenia. Dane Jezusowi rekwizyty miały być karykaturą właściwych insygniów królewskich. Nasz Pan nie rozstał się jednak z nimi aż do końca męki. Umarł na krzyżu nie jako król polityczny, ale jako Król-Mesjasz.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, bo Ty w nim królujesz.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że zostałeś opluty i wyśmiany i za to, że wciąż są ludzie, którzy nie szczędzą upokorzeń innym.
Prosimy Cię, Panie Jezu, aby Twoje poniżenie podczas cierniem koronowania zaowocowało naszym uświęceniem.
Modlitwa: Panie Boże, Ty wiesz, że żyjemy pośród ludzi czasami udręczeni jak Jezus. Wiele jest w naszym życiu bolesnych doświadczeń, których przyczyną są inni. Ludzie wpływają na nasze życie, wplątują nas w problemy, które nie są naszymi. Nierzadko też manipulują nami i udaremniają nasze marzenia. Żyjemy pośród bliźnich i bywa, że cierpimy z ich powodu. Spraw Boże, aby skarga i ból bliźnich uwrażliwiał i otwierał nas na nich. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy zdajecie sobie sprawę, że będziecie wyśmiewani przez świat, gdy nie będziecie żyć tak, jak on proponuje? Świat potępi waszą prostotę, szczerość, dobroć i miłosierdzie! Być chrześcijaninem, znaczy iść pod prąd, a nawet doświadczyć upokorzenia i wzgardy. Czy trudno jest wam mówić nie, kiedy inni chcą, żebyście mówili tak. Czy modlicie się za wasze dzieci, aby nie uległy naciskom grup rówieśniczych czy też fałszywym wartościom, przemycanym przez ludzi, dla których grzech stał się normą postępowania?

1 piątek:
4 kwietnia 2003
Część III Różańca świętego, bolesna
Tajemnica IV:
Dźwiganie krzyża
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg św. Łk 23,26-31

Okazana pomoc Sponiewieranemu
Wielu towarzyszyło Jezusowi w Jego drodze krzyżowej, ale tylko nieliczni Mu pomagali. Boimy się mieć udział w cudzym krzyżu, nie chcemy wziąć go i nieść przynajmniej przez kawałek drogi. Nie powinniśmy jednak wzbraniać się przed tym ciężarem. Gdy pomagamy dźwigać krzyż bliźniemu, niesiemy krzyż Jezusowy. Św. Paweł naucza: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2). Kiedy idziemy obok ludzi, którzy dźwigają swój krzyż, nie wymawiajmy się od okazania pomocy im. Dajmy się przymusić, by wykonać niełatwe zadanie Szymona z Cyreny. Gdy Jezus dźwigał krzyż, kobiety płakały nad Nim, a On zachęcił je, aby uczyniły swój płacz pokutnym i pożytecznym dla nich samych i dla ich dzieci.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzielisz z nami nasz ból i ciężar krzyża, który codziennie dźwigamy.
Przepraszamy Cię, Panie,za to, że łatwo wykorzystujemy pomoc bliźnich, aby zrzucić na nich nasze ciężary, które sami powinniśmy nieść.
Prosimy Cię, Panie, abyśmy modlili się za tych ludzi, którzy z trudem niosą swój krzyż i byśmy pomagali im go dźwigać, czyniąc go lżejszym.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy nie postępowali jak zbuntowani ludzie wobec świata, uzewnętrzniając jedynie bóle naszego niezadowolenia, krytykę, skargi, gniew i lamentowanie nad złością tego świata. Daj nam zrozumieć, że mamy płakać przede wszystkim nad naszymi niesprawiedliwościami, nad brakiem spójności pomiędzy naszym życiem, a wiarą. Dobry Boże, pomóż nam tak postępować w życiu, jak tego od nas oczekujesz. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Wyobraźcie sobie, że Jezus mówi wam to, co powiedział niewiastom – płaczcie raczej nad sobą. Czyzdajecie sobie sprawę, żeod tego, jak potraficie szczerze miłować, zależy wasza pomoc bliźniemu doświadczonemu krzyżem? Czy wiecie, że na drodze krzyżowej Jezusa i na Kalwarii nie zawiodły jedynie matczyna i przyjacielska miłość? Wasze dzieci potrafią być niewdzięczne nawet wtedy, gdy widzą, że pragniecie ułatwić im życie. Czy zdajecie sobie sprawę, że teraz możecie usłyszeć ich wołanie o pomoc, którą kiedyś odrzucali?

2 piątek:
11 kwietnia 2003
Część III Różańca świętego, bolesna
Tajemnica V:
Ukrzyżowanie Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg Mt 27,35-56

Wzgardzony za to, że nas do końca umiłował
Jezus z krzyża pomógł wszystkim ludziom w osiągnięciu zbawienia tylko dlatego, że poświęcił na nim własne życie – nie pomógł sobie! Umierając okazał grzesznikom swą cierpliwą miłość. Wielu jednak, nawet wtedy, szydziło z Niego i z Jego miłości. Nasz Pan na Kalwarii przyjął od ludzi śmierć, a ci otrzymali od Niego życie! Wyzwolił ludzkość z grzechów, choć ona wliczyła Go między łotrów. Gdy umierał, ziemia drżała i ogarnął ją mrok, pękały skały, zasłona przybytku w świątyni rozerwała się na dwoje, na znak, że opuścił Bóg już miejsce, w którym niewidzialnie przebywał. Tylko Jego krzyż pozostał niezachwiany! Jezus, będąc posłuszny Bogu w śmierci krzyżowej, przemienił swoje utrapienie w miłość i w ten sposób ofiarował nam dar odkupienia.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że w ramionach Twojego krzyża zawiera się całe nasze życie.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że ciągle nie pojmujemy, że Ty jesteś Życiem, i tyle razy wybraliśmy zamiast Ciebie śmierć duchową.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli, że Twoje ręce przybite do krzyża są otwarte dla ludzi, i że nasze ręce powinny być wyciągnięte do bliźnich w geście pomocy.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Jezus Chrystus, z którego przebitego boku wypłynęła krew i woda, dał nam przykład, jak należy pić kielich goryczy i męki. Prosimy Cię, daj nam ufną wiarę, że kiedy spotka nas boleść, Ty sam udzielisz nam mocy, abyśmy umieli wszystko znieść wedle Twej woli na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Pragniemy też pokornie prosić Cię, abyś przyjął naszą miłość i nasze modlitwy. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy akceptujecie swoją historię życiai dostrzegacie działającego w niej Boga?Czy zdajecie sobie sprawę, że codzienny krzyż, który dźwigacie, może być drogą waszego uświęcenia? Kiedy ostatni raz powiedzieliście waszym dzieciom, że wszystko byście dla nich poświęcili – swój czas, pieniądze, a nawet życie? Może dzisiaj powinniście im to jeszcze raz powiedzieć? Czy wiecie, iż miłość nie wyraża się tylko w słowach, lecz w służbie i w ofierze?

3 piątek:
18 kwietnia 2003
Część IV Różańca świętego, chwalebna
Tajemnica I:
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg Mt 28,1-8

Odsunięty nagrobny kamień to przegrana śmierci
Jezusowa historia nie kończy się śmiercią i złożeniem Go do grobu, lecz chwalebnym zmartwychwstaniem i powrotem do nieba. Zmartwychwstanie to największy znak mocy Boga Ojca i zapowiedź, że nie pozostawi On swych stworzeń w prochu poniżenia, lecz wskrzesi je ku chwale. Złożony do grobu zmarły i zastygły w bezruchu Chrystus w jednej chwili podniósł się ze śmierci, odrzucił płótna, w które Go zawinięto, i wyszedł z grobu, zamkniętego ciężkim kamieniem i pilnowanego przez straż rzymskich legionistów. Coś tak niezwykłego uczynił Bóg! W tym wydarzeniu znajduje się cała nasza chrześcijańska wiara, nadzieja i radość. Kościół jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego Pana i przekazują tę prawdę i radość innym, świętując razem to niezwykłe wydarzenie.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę i nadzieję, które dodają coś więcej do tego, na co patrzą nasze oczy, i także dorzucają coś więcej do tego, co czują nasze serca.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że tak często jesteś nie rozpoznany przez ludzi, mimo iż objawiasz się im, gdy są zalęknieni, smutni i nie dowierzają Tobie.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wypełnić Twoją misję, tj. głosić ludziom, żeś zmartwychwstał.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, daj nam zrozumieć, że jedynie Ty jesteś Tym, kogo nie powinno nam nigdy brakować w życiu. Pragniemy naszą wiarą dzielić się z innymi i nieść im posłanie Zmartwychwstałego. Prosimy Cię, Panie Jezu, zostań z nami, my pragniemy Twoich wyjaśnień, Twego towarzystwa i obecności, która rozjaśnia nasze wątpliwości. Naucz nas otwierać nasze serca na Twoje słowa i rozpoznawać Cię przy łamaniu chleba. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dlaczego nie wierzysz całkowicie? Takie pytania Jezus zadaje naszym smutkom,lękom, niewiernościom i brakowi wiary. Czy odkryliście na modlitwie, że Jezus wkracza w wasze problemy osobiste i w sposoby ich rozwiązywania? Zmartwychwstały ma moc dać i wziąć życie i jest Tym, który uzdolni wszystkich, aby powstali z prochu ziemi do nowego życia. Jak zatroskani jesteście o wieczne szczęście waszej rodziny i przyjaciół?

4 piątek:
25kwietnia 2003
Część IV Różańca świętego, chwalebna
Tajemnica II:
Wniebowstąpienie
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg Łk 24,50-53

Niezwykłe wydarzenie na Górze Oliwnej
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus nie był stale ze swymi uczniami, ale od czasu do czasu zjawiał się wśród nich. W ten sposób przyzwyczajał ich do chwili, kiedy miał nie być pośród nich widzialnie obecny. Domyślamy się, jak źle mogli czuć się Apostołowie, kiedy pomyśleli, że zostaną sami, że nie zobaczą Go więcej i nie usłyszą. A jednak po wniebowstąpieniu Pana, który ich pobłogosławił, tylko chwilę patrzyli w niebo, bo obłok zasłonił im Jezusa. Nie płakali, ale byli pełni wielkiej radości. Zdumiewa nas to, że wrócili z pożegnania z Jezusem w bardzo dobrym nastroju. Stało się tak dlatego, że oni dogłębnie zrozumieli to wydarzenie i szczerze Panu uwierzyli, że On jest z nimi, przez wszystkie dni aż do skończenia świata (por. Mt 28,20).
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przebywasz w niebie i przygotowujesz nam mieszkanie; i że stamtąd znów do nas przyjdziesz w chwale.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nie nauczyliśmy się tak jak Apostołowie spoglądać w niebo, z którego nas błogosławisz, i że tak bardzo pociąga nas ziemia.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy wtedy, gdy czujemy się nie dość kochani, osamotnieni, zmęczeni, potrafili na modlitwie zaznać Twego pokoju, wielbiąc Boga.
Modlitwa: Panie Boże, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały przez liczne utrapienia. Wiemy też, że do nieba nikt nie może wstąpić bez codziennego trudu i wyrzeczenia. Pragniemy pozyskać Twoją pomoc, o którą zawsze ufnie prosimy i wiemy, że ją pozyskamy przez pełnienie woli Twojej. Dzisiaj myślimy o niebie, gdzie nie będzie niczego, co tak bardzo tutaj nas trapi. Spraw, abyśmy mieli w sobie tęsknotę za niebem i szacunek dla ziemi. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy umiecie patrzeć w niebo spojrzeniem nadziei, które potrafi uleczyć z tego, co was na ziemi trapi? Czy już poznaliście w Jezusie miłość okazywaną wam? Czy wiecie, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi, którzy gdziekolwiek na ziemi głoszą Jego Imię i gromadzą się we dwóch lub trzech na modlitwie? Czy nie smucicie się, bo zapomnieliście, że On wciąż jest?

1 piątek:
2 maja 2003
Część IV Różańca świętego, chwalebna
Tajemnica III:
Zesłanie Ducha Świętego
Lektura Pisma Świętego: Dz 2,1-21

Gdy skutecznie działa tchnienie Uświęciciela i Najmilszego z Gości
Bóg jest odwiecznym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzecia Osoba Boska istniała zawsze. Szczepan powołał się na tę prawdę i przed Sanhedrynem oskarżył Żydów, że w ciągu całej swej historii przeciwstawiali się Duchowi Świętemu (por. Dz 7,51). A jednak Jego zesłanie było najważniejszym dniem dla wspólnoty powstającego Kościoła. W Zielone Święta wydarzyło się coś wyjątkowego. Od tamtej chwili Duch Święty udziela Kościołowi rad w ważnych sprawach, powierza mu zadania ewangelizacji, prowadzi apostołów i misjonarzy, wybiera i ustanawia odpowiednich pasterzy oraz uświęca lud Boży. Dodaje też odwagi, mądrości i mocy w przezwyciężaniu przeciwności. Od tamtej chwili Kościół odważnie wypełnia swą misję ewangelizacyjną.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za zesłanie Ducha Świętego Kościołowi, gdy w Wieczerniku czuwał on na modlitwie wraz z Maryją.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze jesteśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego.
Prosimy Cię, Panie, wspieraj tych, którzy pomagają młodzieży przygotować się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
Modlitwa: Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech Duch Święty udoskonala w nas rozpoczęte dzieło zbawcze, a nasza modlitwa niech będzie wytrwała. Wzmocnij w nas umiłowanie prawdy i gotowość do służenia bliźnim. Duchu Święty, oświecaj każdego z nas, abyśmy wzrastali w wolności dzieci Bożych, umocnieni Twoimi łaskami i charyzmatami. Wlewaj w nasze serca miłość i daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, jak wzniosłe są tajemnice Boże. Udzielaj nam daru rozumu, abyśmy owocnie wnikali w prawdy wiary. Niech na naszej drodze do zbawienia towarzyszy nam dar rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy pamiętacie, żeDuch Święty przychodzi z pomocą tym, którzy nie umieją się modlić? Postarajcie sięzaobserwować w was Jego działanie. W strapieniu nie zapominajcie, że jest On Pocieszycielem i może wlać w wasze serca pokój i radość. Kiedy zauważycie oznaki wzrostu w wierze waszych dzieci, cieszcie się i bądźcie Bogu wdzięczni.

2 piątek:
9 maja 2003
Część IV Różańca świętego, chwalebna
Tajemnica IV:
Wniebowzięcie NMP
Lektura Pisma Świętego: Ap 12,1

Być wziętą do Nieba w chwale z uwielbionym ciałem i z duszą
Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja po zakończeniu życia ziemskiego została z duszą i z ciałem wzięta do niebieskiej chwały. Jest już zjednoczona z Chrystusem. Śmierć i grób Jej nie zatrzymały. Maryja, będąc Matką Jezusa – Pana Życia, który wcielił się w Jej dziewicze łono, przeszła do Życia – do Boga, aby w wieczności mieć udział w chwale swego Syna. To, co dokonało się w Niej, Bóg przewidział dla każdego z nas. Na końcu czasów, po zmartwychwstaniu i Sądzie ostatecznym również i my staniemy żywi, z duszą i z ciałem przed obliczem Boga. Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia oraz roli, jaką wypełniła w zbawczym dziele Chrystusa.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że świętość Maryi i Jej wyjątkowa godność czynią Ją pierwszą wśród wszystkich członków Królestwa Bożego.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami myślimy, że coś w naszym życiu wydarza się na darmo, jakby bez sensu, i zapominamy, że powierzenie się Bogu nie może być daremne.
Prosimy Cię, Maryjo, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech Maryja uczy nas poddawać się Twojej woli i otwiera nasze serca na Twe słowa. Pragniemy już teraz kochać Cię tak, jak Ona i w Tobie pokładać ufność, abyśmy w godzinę naszej śmierci doznali spełnienia Twoich obietnic. Panie Boże, pokornie Cię prosimy, przyjmij naszą miłość i wszystkie nasze modlitwy. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Wiara we Wniebowzięcie Maryi trwa w Kościele przez całe stulecia, a w dniu 1 XI 1950 r. papież Pius XII ogłosił ją jako dogmat.Ilekroć wypowiadamy słowa Zdrowaś Maryjo zmniejsza się różnica czasu pomiędzy teraz, a godziną naszej śmierci. Pamiętacie, jak byliście młodzi: myśleliście, że będziecie żyć wiecznie i nic wam w tym nie przeszkodzi. Tacy sami są dzisiaj młodzi ludzie. Ich entuzjazm i radość życia mają moc uczynić dobrymi rzeczy, które dzieją się na świecie.

3 piątek:
16 maja 2003
Część IV Różańca świętego, chwalebna
Tajemnica V:
Ukoronowanie NMP
Lektura Pisma Świętego: Jdt 15,9-10

Być Królową i najdoskonalszą służebnicą Pana i ludzi
KrólowaNieba i Ziemitoulubiony tytuł przypisywany przez wiernych Maryi. Wyraża on prawdę religijną i oznacza, że w królestwie Boga Maryja zajmuje pośród aniołów i świętych miejsce wyjątkowe: tuż obok swego Syna – Chrystusa Króla. W niebie czczą Ją wszyscy mieszkańcy, a na ziemi oddaje Jej chwałę wierny lud Kościoła, który Ona otacza swą matczyną opieką. Przywilej pełni łaski, jakim się cieszy Maryja, wynosi Ją ponad całą ludzkość nie po to, by Ją od nas oddalić, lecz przeciwnie, by była nam jak najbliższa. Maryja jest pierwszą wśród odkupionych i dlatego owoc odkupienia jaśnieje w Niej najwspanialszym blaskiem.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Maryję, która mimo iż pochodziła z grzesznego rodu Adama, została wybrana przez Boga na Matkę Odkupiciela.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że często nie słuchamy Twego słowa i nie zachowujemy go w sercu.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wielbić Boga za wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił Maryi, i abyśmy naśladowali Jej wiarę.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą wiarę w macierzyńską rolę Maryi względem nas i całego Kościoła świętego. Od dawna nazywamy Ją Orędowniczką, Wspomożycielką i Pośredniczką i nadal pragniemy tak do Niej się zwracać. Wiemy, że Królowa nieba i ziemi wstawia się za wszystkimi potrzebującymi Bożej łaski. Dobry Ojcze, przyjmij nasze podziękowanie za to, że Maryja jest naszą Matką i Królową naszego narodu. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Postarajcie się dostrzec, że w tajemnicy ukoronowania Maryi zawiera się Jej zobowiązanie do pomagania ludziom w dojściu do zbawienia. Czy zdajecie sobie sprawę, że ukoronowanie Maryi przypomina, że bycie rodzicem nigdy się nie kończy i rozciąga się na następne pokolenia, sięga poza ten świat? Co zrobicie, abywzmocnić wasze oddanie się Bogu i dzieciom? Czy wobec waszych dzieci jesteście czytelnymi świadkami waszej wiary?

4 piątek:
23 maja 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica I:
Zwiastowanie NMP
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg Łk 1,26-38

Być nazwaną na wieki Błogosławioną między Niewiastami
Za sprawą Ducha Świętego Przedwieczny Syn Ojca stał się Synem Maryi. Stał się człowiekiem w Jej dziewiczym łonie. A Ona pozostała dziewicą i dostąpiła zaszczytu macierzyństwa: Dla Boga bowiem nie mam nic niemożliwego. Ilekroć powtarzamy słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa, tylekroć wielbimy cud Wcielania Pańskiego. Na początku istnienia świata rzekł Bóg: Niech się stanie – i świat zaistniał. A na początku historii zbawienia człowieka rzekła Maryja: Niech mi się stanie – i w ten sposób człowiek i świat może zostać ocalony. Rozpoczęło się dzieło Odkupienia. Przez Maryję Bóg zamieszkał wśród nas. Stał się człowiekiem i dzieli nasz los.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że rozumiemy, iż potrzebujemy opieki Twej Matki, która skutecznie broni nas przed zakusami złego ducha.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze, gdy biją dzwony na Anioł Pański, z naszych serc płynie żarliwa modlitwa wielbiąca Twą Matkę.
Prosimy Cię, Jezu, aby Maryja zawsze podpowiadała nam te najpiękniejsze słowa, jakie może człowiek powiedzieć Bogu: Oto ja służebnica Pańska.
Modlitwa: Panie Boże, codziennie odmawiając nasze modlitwy, pozdrawiamy Matkę Twojego Syna jako łaski pełną. Ona jest najmilszą Bogu, aniołom i ludziom przez Boskie Macierzyństwo, dziewictwo i pokorę. Od cudu, który w Niej widzimy, wszystko inne jest bardzo odległe i ustępuje Jej miejsca. Niech Anioł światłości, który w Nazarecie oznajmił Jej Słowo Przedwieczne, pozwoli i nam godnie przyjmować Jezusa – błogosławiony Owoc Jej żywota. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy wiecie, że wolność człowieka pozostaje nienaruszona, gdy odpowiada on Bogu tak, przyjmując Go z miłością. Ilekroć odmawiacie Ojcze nasz i mówicie: Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, odpowiadacie Bogu naśladując Maryję. Czy pamiętacie, komu kiedyś powiedzieliście: Jestem cały(a) Twój(a)? Jak dotrzymujecie danego słowa? Człowiek jest od Boga, a wszystko, co Boże należy do Niego. Czy możecie powiedzieć, że błogosławione są owoce waszego życia?

5 piątek:
30 maja 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica II:
Nawiedzenie św. Elżbiety
Lektura Pisma Świętego:
Ewangelia wg Łk 1,39-45

Z radością i hojnością serca wielbić Boga za Jego wielkie rzeczy
Pokrewieństwo Elżbiety z Maryją było nie tylko naturalne, ale było także na płaszczyźnie wiary. Obie kobiety uwierzyły, że rzecz niemożliwa u ludzi jest możliwa u Boga! Spotkały się ze sobą i nie mogły przemilczeć radości i zachwytu. Kobieta w podeszłym wieku – Elżbieta poczęła w swej starości syna – Jana Chrzciciela. A Maryja, Dziewica oczekująca narodzin – Jezusa-Boga-Człowieka, poczętego bez udziału męża, a za sprawą Ducha Świętego, stała się nosicielem Dobrej Nowiny. Poruszenie dziecka w łonie Elżbiety na głos pozdrowienia Maryi mówi, że ludzie powinni radować się z narodzin Jej Dziecka oraz z przybycia do ich domów Jego Matki. Dom Elżbiety i Zachariasza z chwilą przybycia do niego brzemiennej Maryi został napełniony Dobrą Nowiną i w takich to okolicznościach Elżbieta rozpoznaje w Maryi Matkę swego Pana.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za pierwszy ruch dziecka w łonie matki, którego nie może przeoczyć żadna kobieta będąc w stanie błogosławionym.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że w świecie i w naszej Ojczyźnie tak mało jest poszanowania dla poczętego życia.
Prosimy Cię, Jezu, abyśmy tak jak Elżbieta, umieli oddawać hołd Twej Najświętszej Matce, odmawiając codziennie na Jej cześć Zdrowaś.
Modlitwa: Panie Boże, tyle razy wypowiadamy i wyśpiewujemy wiele słów na cześć Twej Matki. Tym razem pragniemy uczcić Ją nie tylko słowem, ale i naszym życiem. Pomóż nam w naszej codzienności znaleźć odpowiednie słowa także dla naszych rozmówców – bliźnich, abyśmy umieli być dla nich czułymi i dobrymi. Niech kobiety i mężczyźni umieją okazywać należyte zrozumienie dla ważnych spraw życia. Dzisiaj szczególnie myślimy o Maryi i Elżbiecie i modlimy się za wszystkie kobiety przeżywające tajemnicę macierzyństwa. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy wiecie, że dobre rozmowy kobiet mogą wzbogacić świat, a okazana im pomoc, może uczynić je wdzięcznymi. Postarajcie się zrozumieć kobietę w stanie błogosławionym i wesprzyjcie ją w jej domowych pracach i zakupach. Mężczyzno, czy umiesz rozpoznać w kobiecie twoją siostrę w wierze i podziękować Bogu za nią?

1 piątek:
6 czerwca 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica III:
Narodzenie Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Łk 2,1. 3-7

Dziecię darem dla świata, aby przezwyciężone być mogły moce ciemności
Jezus, światłość świata narodzona w Betlejem, chce dotrzeć ze swym blaskiem do najdalszych zakamarków ludzkich serc. Nowo narodzone Dziecię owinięte w pieluszki bardzo pragnie, aby wszyscy mieszkańcy ziemi odrzucali ciemności zła, grzech i śmierć, a wybierali światło, dobro i życie. Mamy żyć łaską chrztu świętego, wiarą, nadzieją i miłością. Jak kiedyś nasz Pan prosił o miejsce w gospodzie ustami Józefa i brzemiennej Maryi, tak teraz prosi nas wszystkich, abyśmy nie zamykali przed Nim drzwi do naszych domostw i do naszych serc. On – Bóg narodził się nie po to, aby przymnażać nam problemów, ale po to, by dawać nam życie w obfitości. W naszych sercach powinno znaleźć się miejsce dla Niego. Przyjmijmy Go i żyjmy dla Niego, a staniemy się dziećmi Bożymi.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją chwałę głoszoną nam przez kapłanów we wspólnocie Kościoła podczas sprawowania świętej liturgii Eucharystycznej.
Przepraszamy Cię, Panie,za to, że czasami myślimy źle o naszych bliźnich, żyjących na marginesie społeczeństwa, i za to, że odsuwamy się od nich, chociaż Ty, rodząc się wśród ubogich pasterzy, dałeś pierwszeństwo wszystkim wzgardzonym i wykluczonym ze społeczności.
Prosimy Cię, Panie, niech wszyscy ojcowie i wszystkie matki ucieszą się radosną wiadomością o poczęciu i narodzinach ich dziecka, które Ty sam im dajesz.
Modlitwa: Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby małżonkowie nauczyli się od Maryi i Józefa wielkiej troskliwości i czułości wobec nowo narodzonego dziecka. Niech nie będzie płaczu dzieci opuszczonych przez rodziców. Niech każda kobieta w błogosławionym stanie zawsze będzie otoczona troską i szacunkiem. O dobry Jezu, wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia i gotowość służenia naszym dzieciom. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy wiecie, że nie ma pełni małżeńskiego życia bez przyjęcia owoców waszej miłości – dzieci? Jak oczekujecie lub oczekiwaliście na nie? Czy pamiętacie, żepłodność i rozwój waszej wzajemnej więzi i miłości wpisane są w wasze małżeńskie powołanie, a Duch Święty wspiera was w jego realizacji?

2 piątek:
13 czerwca 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica IV:
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Lektura Pisma Świętego:
Łk 2,22. 24-35

Dziecię ofiarowane Bogu objawia swe przeznaczenie
Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza: Poświęcicie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego (Wj 13,1-2). W tym starotestamentowym nakazie wyrażało się przekonanie, że wszystko jest darem Boga i musi do Niego powrócić. Maryja i Józef, ofiarujący Jezusa w świątyni jerozolimskiej, oddają Go Bogu. Wypełniając nakaz Prawa, przyczyniają się do tego, że dorosły Jezus najdoskonalej odczyta ducha Prawa i pozostanie niezależnym wobec niego. On, gdy dorośnie, sam będzie prawdziwą ofiarą i poświęceniem. Ofiarowane dwa gołębie były znakiem ubogiego życia Jego rodziców, później zaś gołąb stał się symbolem obecności Ducha Świętego.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za starca Symeona – człowieka prawego i pobożnego, który wyczekiwał pociechy Izraela, oraz za prorokinię Annę, która w postach i modlitwie żyła dla chwały Boga, nie rozstając się ze świątynią.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nie zawsze umiemy doświadczać radości ze spotkania z Tobą i że nie prosimy tak gorliwie – już teraz – abyś obdarzył nas pokojem w wieczności, jak prosił Cię o to starzec Symeon.
Prosimy Cię, Panie Jezu, o pragnienie zbawczego spotkania z Tobą, aby Duch Święty wzbudził je w nas, napełniając serca nasze pokojem i ufnością.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy byli ludźmi sprawiedliwymi jak starzec Symeon i pobożna wdowa, prorokini Anna. Spraw, abyśmy z szacunkiem przyjmowali Cię do naszych serc i abyśmy mówili o Tobie wszystkim wyczekującym prawdziwego pocieszenia. Niech Twoje światło oświeca dziś wszystkie narody, aby dostrzegły nadzieję zbawienia. Maryjo, naucz nas poddania się woli Boga i otwarcia się na Jego słowo. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Przypomnijcie sobie, jak zostały nagrodzone wasza cierpliwość i wierność w ufnym oczekiwaniu.Czy czas, który teraz przeżywacie, możecie nazwać epoką spełniania się Bożych obietnic?Czym dzisiaj zdumiewacie się jako rodzice i małżonkowie? Czy Jezus jest znakiem podziału w waszej rodzinie i w waszym środowisku?

3 piątek:
20 czerwca 2003
Część I Różańca świętego, radosna
Tajemnica V:
Znalezienie Jezusa w świątyni
Lektura Pisma Świętego:
Łk 2,41-50

Pozostanie w świątyni i nauka o domu Ojca i Jego sprawach
Święto Paschy było okazją, aby dwunastoletni Jezus przyszedł do świątyni jerozolimskiej. Ta scena wprowadza nas w świat więzi Jezusa z Ojcem i poucza nas o tym, jak drugorzędną staje się Jego relacja z rodziną ziemską. Jezus postanawia pozostać w Jerozolimie, gdy Rodzice, Józef i Maryja zdążają już do Galilei. Takie zachowanie pozwala nam odkryć sens posłannictwa Jezusa. Jego powołaniem jest objawiać ludziom Ojca i pełnić Jego wolę; umrzeć w Jerozolimie i powrócić do domu Ojca. Przez to bolesne wydarzenie Maryja zostaje przygotowana, by zrozumieć tajemnicę Odkupienia. W poszukiwaniu i w odnalezieniu Syna zawarte jest odniesienie do tajemnicy paschalnej, kiedy to nasz Pan Jezus Chrystus przez trzy dni pozostawał w grobie.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że możemy odnaleźć Cię tam, gdzie jest świątynia Boga, oraz dziękujemy Ci za wszystkich, którzy, gdy Cię utracili, szukali Cię i odnaleźli w świątyni, w otoczeniu ludzi zasłuchanych w Twoje słowa.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami mądre odpowiedzi naszych dzieci nie zadziwiają nas, iż Duch Święty może przez nie przemawiać i, że wydaje się nam, iż wszystko rozumiemy, choć Maryja i Józef nie rozumieli tego, co im powiedziałeś.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli tak jak Maryja zgadzać się w życiu na ciemności wiary i przechowywać w głębi naszych serc Twoje słowa.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, napotykamy w życiu wiele trudności. Wiemy, że sami nie potrafimy ich rozwiązać, gdyż są one dla nas tajemnicą. Prosimy Cię, naucz nas żyć jak Maryja, ufając Tobie, krocząc odważnie drogą wiary, choć życie ma tak wiele tajemnic. Niech odnajdujemy światło, idąc za Tobą czy to w bólu, czy w radości. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy dzisiaj Jezus nie powiedziałby wam z wyrzutem: Czemuście Mnie szukali?Czy jako rodzice pomagamy dzieciom w szukaniu Jezusa? Czy staramy się pomóc innym w znalezieniu Boga? Jak rozumiecie prawdę, że można zgubić Boga?

4 piątek:
27 czerwca 2003
Część II Różańca świętego, tajemnice Światła
Tajemnica I:
Chrzest Jezusa w Jordanie
Lektura Pisma Świętego:
Mt 3,13-17

O Najświętszym, który wziął na siebie wszystkie grzechy świata
Chrzest w Jordanie, którego udzielał Jan Chrzciciel, był obmyciem obrzędowym; przyjmujący go okazywał chęć zmiany swego życia. Zanurzenie się w wodzie było znakiem obmycia duszy z grzechów. Jezus nie miał grzechów i nie potrzebował niczego w swym życiu zmieniać ani naprawiać, ale wstępując w wody Jordanu – aby przyjąć chrzest pokuty – dał przykład, jak wszyscy ludzie powinni poddać się temu, co jest sprawiedliwe w oczach Boga. Chrzest Jezusa (i nasz chrzest) jest wyrazem uniżenia się przed Bogiem i poddania się Jego woli. Najświętszy otwarł też dla nas niebo i posłał Ducha Świętego, przez którego dał nam odpuszczenie grzechów i miłość oraz zapewnił nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wciąż uczymy się – we wspólnocie Kościoła, w naszym małżeństwie i w rodzinie – przyjmować wzajemne napomnienia.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że przez grzech ciężki zamykamy dla siebie niebo, choć Ty chcesz, aby ono było zawsze dla nas otwarte.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uznali grzech za przyczynę niedoli i nędzy na ziemi i abyśmy, rozpoznając oszustwa grzechu, włączyli się wraz z naszymi dziećmi do grona pokutujących.
Modlitwa: WszechmogącyBoże, Jan Chrzciciel, tak jak my wszyscy, potrzebował Jezusa i nie czuł się godnym ochrzcić Go, ale był pokorny w swej wierze. Prosimy Cię, naucz nas prawdziwej pokory. A chrzest święty, który przyjęliśmy w imię Trójcy Świętej, niech przypomina nam o Twoim zaangażowaniu w nasze życie i o słowach, jakie Jan Chrzciciel wypowiedział o Jezusie: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niech Twój Syn będzie dla nas zawsze umiłowanym, w którym mamy upodobanie. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy z całego serca szukacie sprawiedliwości? Czy dobrze znacie swoje powołanie i zadanie, które macie do spełnienia jako małżonkowie i rodzice? Co robicie, gdy przekroczycie swoje kompetencje?

1 piątek:
4 lipca 2003
Część II Różańca świętego
II Tajemnica Światła:
Objawienie Siebie na weselu w Kanie
Lektura Pisma Świętego:
J 2,1-11

Trwające wciąż działanie Boga w historii miłości dwóch serc
Objawienie Jezusa dokonało się w czasie uczty weselnej i było Jego pierwszym cudem. To wówczas przychylił się On do prośby swej Matki i w ten sposób nowożeńcy oraz goście weselni otrzymali wyborne wino. Pili je i smakowali z rozkoszą. Cudowna przemiana wody w wino stała się też symbolem naszego przemienienia. W życiu zdarza się często jakby wielkie wesele, ale również wtedy doświadczamy braków. Dzieją się także cuda, bowiem Jezus hojnie nas obdarowuje i przenika swoją łaską. Wtedy dostrzegamy i rozumiemy sens wydarzeń, których wcześniej nie pojmowaliśmy. Od czasu Kany Galilejskiej wino symbolizuje także moc Ducha Świętego, która jest niezwykle dynamiczną i witalną rzeczywistością.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, że zechciałeś być w Jezusie Chrystusie Oblubieńcem swego stworzenia, i dziękujemy Ci za radosny znak wina jako uczty miłosnej oraz za chleb – znak błogosławieństwa i troskliwej miłości Pan Jezusa oddającego się nam w Eucharystii.
Przepraszamy Cię, Panie, za tych, którzy zapominają, że zakochanie to czas obietnicy, w którym jedno staje się przyszłością drugiego.
Prosimy Cię, Panie, by małżonkowie pamiętali, że przekazywanie życia nie jest jakimś dodatkowym elementem miłości zmysłowej, lecz jej dojrzałością.
Modlitwa: Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby nasza miłość małżeńska była szlachetna, by wzrastała w wierze i aby dawała moc rodzicielskiego i społecznego zaangażowania. Abyśmy umieli szanować siebie, marzyć, planować, ufać sobie i bez reszty angażować się w nasze szczęście. Ufnie prosimy, aby znikły z naszych domów braki wspólnego języka, narzucanie drugiej osobie własnego zdania; i niech nigdy nie zapada milczenie obojętności. Wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia, gotowość wzajemnego służenia sobie i naszym dzieciom. Spraw, byśmy byli uczynni i gościnni. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy zastanowiliście się nad tym, że dzieci są ukonkretnioną waszą miłością? Jako rodzice jesteście zawsze w nich obecni – nawet po waszej śmierci? Czy pamiętacie, żepiękno i wdzięk są darem Boga po to, aby kobieta i mężczyzna zauroczeni sobą jako małżonkowie pielęgnowali swą miłość? Czy pamiętacie, że przetrwa tylko miłość? Małżonkowie obdarzajcie się wzajemnie czułością. Zasługujecie na nią.

2 piątek:
11 lipca 2003
Część II Różańca świętego
III Tajemnica Światła
Głoszenie Królestwa Bożego
Lektura Pisma Świętego:
Mt 13,44-46

Wyzbycie się wszystkiego i radość ze straty, przez którą się zyskuje
Tymi dwoma przypowieściami opowiedział Jezus, jak się poznaje i zdobywa Królestwo Boże. Można je znaleźć bez szukania, tak jakby się znalazło przypadkowo jakiś skarb zakopany w roli. Ale można je też znaleźć przez szukanie stale tego, co jest lepsze, aż się wreszcie natrafi na najcenniejszą perłę Chrystusowej nauki. Od znalezienia poprzez poznanie do zdobycia Królestwa Bożego droga jest jednak daleka. Nikomu nie daje się go za darmo. Zarówno pole, jak i perłę trzeba kupić. Tylko ten może zyskać Królestwo, kto dla niego gotów jest oddać wszystko, co posiada. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym pragnieniu i działaniu, to Jego Królestwo jest w nas. Kościół jest Bożym Królestwem na ziemi.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że znaleźliśmy perłę Dobrej Nowiny i że obdarowujesz nas skarbem Królestwa niebieskiego pośród trudu codzienności.
Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze potrafimy wybierać większe dobro dla nas i dla naszych bliskich i podejmować trafne decyzje.
Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas okazywać radość serca – tę szlachetną i serdeczną cechę ludzi szczęśliwych, bo obdarowanych przez Ciebie.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że Królestwo Boże nie jest skarbem ukrytym w ziemi i że ono nie lśni jak złoto, ale jest widoczne na ziemi pośród ludzi. Daj nam zrozumieć, abyśmy inwestowali już teraz w wartości, które przekroczą z nami bramy śmierci i abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Boże Królestwo jest skarbem nieporównywalnym z niczym innym. Od dawna wiemy, że kiedyś wszystko się skończy i wartość swą utraci, a Twoje Królestwo pozostanie na zawsze. Prosimy Cię, aby ono ciągle było dla nas w najwyższej cenie. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy możecie powiedzieć w całej swej szczerości i prawdzie,że dobrzewiecie, iż w świecie jest wiele rzeczy wartościowych, pięknych, pełnych uroku, ale że Jezus Chrystus swą wartością przewyższa je wszystkie? Jak często mówicie swoim dzieciom o Jezusie? Czy doświadczyliście już tego na sobie, że cena bycia prawdziwym chrześcijaninem jest niemała i wymaga męstwa, wierności i wytrwania przy Bogu, tak jak prosił o to Jezus? Mężu, kiedy kupiłeś żonie naszyjnik albo wisiorek z perłą?

3 piątek:
18 lipca 2003
Część II Różańca świętego
IV Tajemnica Światła
Przemienienie na górze Tabor
Lektura Pisma Świętego:
Mk 9,2-10

Przedświt wiecznej chwały i niekończącej się szczęśliwości
Piotr, Jan i Jakub na górze Tabor byli świadkami chwały Jezusa. Wtedy On zajaśniał im Boskim blaskiem, który przebijał nawet przez Jego szaty. Ten blask udzielił się także dwóm czołowym mężom ze Starego Testamentu: Eliaszowi i Mojżeszowi, którzy zjawili się przy Jezusie i z Nim rozmawiali. Piotr, proponując zbudowanie trzech namiotów, pewnie myślał o czasach mesjańskich, kiedy to Bóg i Jego święci mieli przebywać wśród swego ludu. Ewangelista zaznacza, że Piotr nie wiedział, co mówi. Nie pojął, że nie nadeszła jeszcze ostateczna chwila uwielbienia Jezusa. Głos Boży z nieba potwierdził jednak synostwo Boże Jezusa i Jego mesjaństwo. Wolą Bożą jest, aby ludzie Go słuchali.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w Twoim Synu Jezusie Chrystusie objawiłeś nam swoje miłosierdzie, sprawiedliwość i Jemu oddałeś wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że codzienne życie wielu ludzi jest tak bardzo zlaicyzowane, że oddalają się oni od Ciebie, zamiast stałe dążyć do Twego Królestwa.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze się modlili, bo w modlitwie jest wielka siła przemiany ludzkich serc. Ucz nas ufać Tobie, słuchać Ciebie i we wszystkim pełnić wolę Boga.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy nie drzemali i nie spali, kiedy do nas przemawiasz, lecz byśmy słuchali Ciebie wytrwale i uważnie. Wlej w nasze serca odwagę i wiarę w podążaniu za Twoim Synem i daj nam umacniające i uszczęśliwiające chwile, podobne do tych, jakie dałeś swoi wybranym apostołom. Pragniemy być przygotowani na drogę podążania za Tobą. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy dziękujecie Bogu, za wszystkie pouczenia, zachęty i umocnienia, jakich On wam udziela w liturgii słowa, w sakramentach świętych? Czy potraficie dotrzymać tajemnicy w kręgu rodzinnym, a w przypadku braku zrozumienia i pewności, co do spraw, osób i rzeczy, czy nie szerzycie nieprawdy i wątpliwości? Czy umiecie milczeć i mówić kiedy trzeba? Czy potraficie słuchać innych i nie przekrzykujecie ich swoimi poglądami?

4 piątek:
25 lipca 2003
Część II Różańca świętego
V Tajemnica Światła:
Ustanowienie Eucharystii
Lektura Pisma Świętego:
Mk 14,12-25

Szczyt wszelkich dóbr to tajemnica zjednoczenia z Bogiem
Papież Jan Paweł II naucza, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje Ciało daje życie ludziom. Dlatego Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. W pokornych znakach chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i w Jego Krew, Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że człowiek jest ciałem i duszą i że oprócz ziemskiego pokarmu dajesz nam pokarm duchowy – Najświętszą Eucharystię.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych, którzy od rana do wieczora myślą, że ich bogiem jest jedynie brzuch; i tylko zabiegają o jedzenie i picie.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy Twoje życie nie tylko posiadali, ale stosownie do Twego życzenia mieli je także w obfitości.
Modlitwa: WszechmogącyBoże, prosimy Cię, byśmy, słuchając z uwagą i przyjmując Twoje słowo podczas Mszy świętej, przyjmowali też z największą czcią, będąc w stanie łaski uświęcającej, Twoje Ciało. Wiemy, że Ty zawsze objawiasz się między nami w Bożym słowie, w sakramentalnym Chlebie i w naszych braciach i siostrach. Uzdolnij nas do miłowania Ciebie i naszych bliźnich oraz powiększaj w nas Twą miłość. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy rozumiecie, że Kościół otrzymał od Chrystusa Najświętszą Eucharystię nie jako jeszcze jeden z cennych darów, ale jako dar największy? Jezus w tym dającym życie darze przekracza czas i jest w nim stale obecny. Czy wiecie, że przyjmując i adorując naszego Pana, zawsze czerpiecie z samego źródła łaski? Jak pielęgnujecie w sobie i w waszych dzieciach pragnienie Eucharystii? Czy pamiętacie, jak Jezus bardzo pragnął spożywać Paschę ze swymi uczniami?

1 piątek:
1 sierpnia 2003
Część III Różańca świętego, tajemnice bolesne
Tajemnica I:
Modlitwa w Ogrójcu
Lektura Pisma Świętego:
Łk 14,32-35

Wchodzenie w boleść męki, osamotnienia i trwogi
Modlący się Jezus w Getsemani przedstawia się apostołom i nam jako człowiek owładnięty lękiem, który doświadcza trwogi zbliżającej się męki i czekającej Go śmierci. W chwilach nocnej modlitwy w gaju oliwnym zawarta była tajemnica smutku, osamotnienia Jezusa i tego wszystkiego, czego miał tam doświadczyć od Boga i od ludzi. Po bolesnym zmaganiu się w modlitwie, wola Ojca zostaje przyjęta, ale dokonuje się to nie bez potu i wewnętrznej walki. Oddalenie się nieco Mistrza od grupy apostołów oznacza dobrowolny wybór samotności. Ale w tej scenie jest też samotność zawiniona przez apostołów. Ona mocno boli Pana, bo jest spowodowana przez śpiących uczniów, nie przejmujących się Jego prośbami ani Jego losem. Jest to samotność na skutek ucieczki przyjaciół.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkich ludzi, którzy w chwilach naszych życiowych doświadczeń i prób okazali się dla nas wsparciem i pomocą.
Przepraszamy Cię, Panie,że i my nie zawsze czuwamy na modlitwie pomimo Twojej prośby, a Ty chcesz nas w ten sposób uchronić od ulegania pokusom i od działania wbrew woli Boga.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze byli czujni i zjednoczeni z Bogiem, abyś przychodząc do Nas, nie zastał nas śpiących, kiedy wymagasz od nas modlitwy i działania.
Modlitwa: Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy byli ludźmi odważnymi i byśmy nigdy nie uciekali się do spisku przeciw człowiekowi. Daj nam siłę, abyśmy byli czujni i byśmy nie zasypiali wtedy, gdy mamy modlić się i czuwać w gotowości. Niech zrozumiemy, że nie możemy być nieobecni wtedy, kiedy mamy być przy Jezusie i przy naszych bliźnich. Panie Jezu, naucz nas głosić Twoje zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy nie powierzacie Jezusa jego nieprzyjaciołom przez wasze lenistwo, obawę, strach lub tchórzostwo? On nie wypiera się nas nigdy, lecz zawsze jest z nami. W Getsemani okazało się, że tak naprawdę Szymon Piotr nie znał dobrze tego Człowieka, a czy wy możecie dziś powiedzieć, że znacie Jezusa i że znacie siebie?

2 piątek:
8 sierpnia 2003
Część III Różańca świętego, tajemnice bolesne
Tajemnica II:
Biczowanie Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Mk 15,15

Ból zadany Jezusowi i Jego heroiczna miłość do wszystkich ludzi
Wydanie przez Piłata na chłostę niewinnego Jezusa miało być aktem litości, aby nie skazać Go na krzyż, a okazało się być dodatkowym cierpieniem dla Pana. Bóg-Człowiek został przywiązany do kolumny, a Jego plecy okrutnie zsieczono rózgami, których metalowe końcówki poszarpały ciało Skazańca. Najpiękniejszy z synów ludzkich (Ps 44,3) zostaje wzgardzony i odepchnięty przez ludzi (Iz 53,3). Przez swoje wcielenie Jezus został podarowany przez Boga ludziom jako dar dla ich ocalenia. Teraz w ich rękach ten Najświętszy Dar jest niszczony. Książę pokoju stoi przed żądnym Jego śmierci tłumem. Jest pokryty strużkami krwi niczym jedna wielka rana, wystawiony na pośmiewisko: Oto człowiek!
Dziękujemy Ci, Panie Jezu,za to, że zniosłeś w pokorze wszystkie rany wielkiego okrucieństwa, jakie ludzie zadali Ci z zawiści.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że lud wybrał Barabasza zamiast Ciebie i że nam zdarzają się równie tragiczne wybory.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uczyli się od Ciebie, jak przyjmować z pokorą i miłością to, co ludzie dają nam z nienawiścią i wzgardą.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, jak wielka była cena naszego Odkupienia, dokonanego przez Twojego Syna. Jak ogromną miłością do Ciebie i do nas płonęło Jego Serce, skoro przyjął On to wszystko, co zgotowali mu ludzie i poniósł w akcie ofiary na krzyż. Panie Jezu, prosimy z pokorą, oddal od nas grzech i egoizm oraz wzmocnij naszą wiarę tak, abyśmy byli dobrymi świadkami Jezusa dzisiaj. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy wiecie, że przez grzech człowiek staje się jakby nierozpoznawalny, bo tak szpeci on jego duszę i oblicze dziecka Bożego? Gdy w rozmowie z bliźnimi używacie słowa – „złoczyńcy”, czy zdarzyło się wam odnosić je kiedyś do siebie? Czy modlicie się za sędziów i więźniów? Jak wasz głos przyczynia się do uwolnienia od kary niewinnego? Czy nie dajecie wymijających odpowiedzi i czy nie podejmujecie dyskusji zastępczej lub nie szukacie wymówek, gdy powinniście zdecydowanie zaświadczyć o prawdzie?

3 piątek:
15 sierpnia 2003
Część III Różańca świętego, tajemnice bolesne
Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie
Lektura Pisma Świętego:
Mk 15,16-19

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was
Cierniem koronowanie ukazuje okrucieństwo żołnierzy i ich drwiny wobec Jezusa – Króla żydowskiego. Ta ironiczna zabawa to brak szacunku dla ofiary wydanej przez sąd, powodowany uprzedzeniami i zawiścią. Zwyczaj tej okrutnej zabawy wyszedł z żołnierskich koszar. Naszemu Panu narzucono purpurowy, żołnierski płaszcz. A na Jego głowę włożono koronę z cierni i parodiowano przed Nim oddawanie królewskich honorów. Nie obeszło się też bez bicia Go trzciną po głowie i plucia Mu w twarz. Nasz Pan pozwolił na to, aby być zabawką i ofiarą w rękach ludzi. Milczał i nie reagował na to, co żołnierze z Nim robili. Stał się Królem i pośmiewiskiem dla żołdaków. Jednak w Jego poniżeniu ukryta była chwała Boga. Ojciec widział Jego miłość, gdy ludzie Go wyszydzali. Wyśmiany i wzgardzony nawet wtedy był Tym, który objawiał ludziom chwałę Ojca.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w sakramencie pokuty i w modlitwie przed Bogiem otwierasz nam oczy, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwi, bo tak często wydaje się nam, że to my mamy rację.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że i my czasem osądzamy naszych bliźnich i okazujemy im lekceważenie a nawet pogardę.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie marnowali Twojej hojnej łaski, przebaczającej nam nasze grzechy.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że w tej tajemnicy bolesnej pod szatami żołnierskiego płaszcza kryje się nie tylko wzgardzony człowiek, lecz odwieczny jedyny i prawdziwy nasz Król-Jezus Chrystus. Pojmijmy zatem, że okrutna żołnierska zabawa, pełna pogardy wobec Jezusa, okazała światu przede wszystkim Jego ogromną miłość. Prosimy Cię, spraw, Panie, abyśmy umieli pojąć jej wagę. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy w Jezusie ukoronowanym cierniem rozpoznajecie waszego Króla i Pana? Czy nie za wiele czasu poświęcacie na pielęgnację swej głowy i twarzy? A może trzeba wam bardziej zadbać o dusze i serca?

4 piątek:
22 sierpnia 2003
Część III Różańca świętego, tajemnice bolesne
Tajemnica IV:
Droga krzyżowa
Lektura Pisma Świętego:
Mk 15,20-21

Samotnie dźwigany ciężar krzyża powala nawet najsilniejszego
Pomoc okazana Jezusowi przez Szymona wracającego z pola nie ograniczyła się tylko do symbolicznego podtrzymywania ciężaru krzyża. Szymon przymuszony przez żołnierzy niósł go sam. Zawsze krzyż przytłacza, jest ciężarem i zmusza do upadku niosącego go. Nasz Pan został przeciążony ciężarem naszych krzyży, dlatego potrzebował pomocy. On dźwigał na swych ramionach rozliczne bóle nas wszystkich i nie były mu obce cierpienia miliardów ludzi. On je już wtedy wziął i obciążony nimi słaniał się i upadał. Zbawiciel w tej tajemnicy prosi nas, abyśmy nieśli swój krzyż i szli za Nim oraz abyśmy pomagali nieść go naszym bliźnim. Nie lubimy, gdy ktoś nas zatrzymuje i odrywa od pracy albo od odpoczynku, bronimy się też, kiedy ktoś nakłada na nas cudzy ciężar. Nie sprzeciwiajmy się jednak, gdy tak się czasami zdarza.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że wychowujesz nas na wrażliwych ludzi, którzy potrafią zmienić swoje plany i przyzwyczajenia, gdy Ty tego od nas zażądasz.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że zbyt często myślimy o tym, co komu daliśmy, zamiast o tym, jak wiele dobra otrzymaliśmy od ludzi.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszych czasach nie przedłużali pokolenia faryzeuszy mówiąc: ja nie mam nic z tym wspólnego.
Modlitwa: WszechmogącyBoże, prosimy Cię, abyśmy, patrząc na krzyż Twojego Syna, potrafili uderzyć się w piersi wyznając: moja wina. Niech dojście do Twojego Królestwa, będzie naszym szczerym pragnieniem, wspartym Twoją hojną łaską. Umacniaj nas, Panie, w drodze do Ojca, a gdy upadniemy, pomóż nam wstać. Daj nam Jezu odwagę zbliżyć się do Twego krzyża i od Ciebie zaczerpnąć ze zdroju łask. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy nie czujecie się lepsi od innych ludzi, waszych przyjaciół i sąsiadów? Jak wyglądają wasze rodzinne spotkania i rozmowy z dziećmi? Czy nie są zbyt powierzchowne? Czy macie świadomość, że należy być usłużnym Cyrenejczykiem wobec bliźnich?

5 piątek:
29 sierpnia 2003
Część III Różańca świętego, tajemnice bolesne
Tajemnica V:
Śmierć na krzyżu Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Mk 15,22-37

Otwarty żołnierską włócznią bok Pana i nie połamane Jego kości
Kiedy Jezus umierał na krzyżu, ziemię ogarnęła ciemność. W ostatniej chwili życia podarował umiłowanemu uczniowi swoją Matkę i poprosił Boga o przebaczenie ludziom win oraz dał miejsce w Raju nawróconemu łotrowi. Wypełniał się czas odkupienia człowieka. Dar był pełny i najdoskonalszy, gdy Jezu oddał Bogu życie i oddał Mu swego ducha w majestacie śmierci. Wtedy dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Wszyscy zebrani pod krzyżem widzieli Jego przebity bok oraz krew i wodę, które z niego wypłynęły. Widzieli też pisemny powód skazania Pana, bo umieszczono go nad Jego głową. W tej uroczystej chwili na Kalwarii narodził się Kościół.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu i za narodziny nowego świata w krzyku Twego konania.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych ludzi, których widok martwego ciała Jezusa, oddanego Matce, nie wzrusza i nie zachęca do nawrócenia.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli adorować zbawienny znak krzyża i z wielkim szacunkiem czynili go na naszych piersiach.
Modlitwa: WszechmogącyBoże, prosimy Cię, abyśmy w godzinie naszej śmierci zostali na wieki usprawiedliwieni ofiarą Twojego Syna i Jego zmartwychwstania. Matko Bolesna, pragniemy wraz z Tobą uczcić krzyż Twojego Syna, bo jest on dla nas ołtarzem zbawienia, kluczem otwierającym nam niebo i katedrą wszelkiej mądrości. Prosimy Cię, Jezu, daj wszystkim umierającym, którzy w godzinie swej śmierci wezwą Twego Imienia, życie wieczne i pozwól im spoczywać w ramionach Twej Matki. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy potraficie być współczującymi wobec waszych bliźnich?Jak podchodzicie do krzyży waszych codziennych obowiązków?Czy jest w was zapał do obrony życia?Czy nie jesteście miłośnikami własnej pychy i pychy tego świata?

1 piątek:
5 września 2003
Część IV Różańca świętego,
Tajemnice chwalebne
Tajemnica I:
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Lektura Pisma Świętego:
Mk 16,1-8

Pierwszy dzień tygodnia objawiający niezwykłą moc Boga
W Ewangelii wg św. Marka czytamy, że niewiasty zobaczyły przy grobie Pańskim odsunięty kamień, a w środku grobu młodzieńca ubranego w białe szaty. To on powiedział im, że Jezus zmartwychwstał. Słuchały go z zaciekawieniem, ale i z wielkim lękiem. Nie pomagały nawet kojące słowa anioła: Nie bójcie się! Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zdumiewa nas nieposłuszeństwo kobiet; bojaźń wzięła w nich górę: Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Ale moc Boga okazała się przeogromna, śmierć została pokonana. Wszyscy uczestniczymy w tym Jezusowym zwycięstwie, a Jego grób stał się miejscem narodzin do życia.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę w to, że żyjesz; oraz za to, że codziennie możemy być blisko Ciebie, gdyż Ty idziesz z nami do naszej Galilei.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że czasami zamykamy Cię w naszych schematach, zamiast otworzyć się na Twoje słowo.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli słowa, które anioł skierował do niewiast: Nie ma Go tu. Idzie… do naszych miast, rodzin.
Modlitwa: Wszechmogący Boże Ojcze, daj nam zawsze rozpoznawać obecność zmartwychwstałego Pana pośród nas i podążać za Nim. Spraw, dobry Boże, aby Jezus był zawsze w centrum naszego życia. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Kiedy ostatni raz doświadczyliście takiegodziałania Boga, które przewyższa ludzkie możliwości?Jakie jest wasze przywiązanie do Jezusa?Jak rozumiecie zdanie, że wiara w zmartwychwstanie nie rodzi się z pustego grobu, lecz z objawienia? Dlaczego w pierwszym dniu tygodnia czcimy zwycięstwo Boga?

2 piątek:
12 września 2003
Część IV Różańca świętego,
Tajemnice chwalebne
Tajemnica II:
Wniebowstąpienie
Lektura Pisma Świętego:
Dz 1,9-11

Pan oddala się od Apostołów, błogosławiąc ich
Przez czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Pan Jezus objawiał się Apostołom, przygotowując ich do wypełnienia misji Kościoła. Wniebowstąpienie oznacza koniec Jego cielesnej obecności w świecie, a początek duchowej. Po odejściu Pana do nieba Jego uczniowie mieli do spełnienia wielkie zadanie. Nie oddalali się z Jerozolimy, oczekując na Ducha Świętego, który miał ich umocnić i uzdolnić do głoszenia Ewangelii.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Apostołowie rozumieli, że po Twoim odejściu do nieba mieli głosić światu Twoje słowa i dzieła.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami jesteśmy tak zajęci sprawami własnego zbawienia, że zaniedbujemy głoszenie Ewangelii innym.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy odważnie świadczyli o tym, że Ty żyjesz i że nas kochasz.
Modlitwa: Panie Boże Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały nieba, ale równocześnie jest z nami. Wierzymy, Panie Jezu, że jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Spraw, prosimy, abyśmy, tęskniąc za niebem, szanowali życie na ziemi. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy wiecie, że gdy wspólnota uczniów Chrystusa się modli, On jest obecny wśród nich? Tak samo, gdy czynimy miłosierdzie, gdy głosimy Ewangelię, gdy katechizujemy dzieci – On jest obecny! Co wam mówią słowa: kochać, modlić się, nauczać i miłować?

3 piątek:
19 września 2003
Część IV Różańca świętego,
Tajemnice chwalebne
Tajemnica III:
Zesłanie Ducha Świętego
Lektura Pisma Świętego:
Dz 2,1-21

Gdy otwierają się drzwi, wieje gwałtowny wiatr i płonie ogień
Zesłanie Ducha Świętego symbolizowały dwa znaki: wiatru i ognia. Nie da się zatrzymać wiatru, podobnie jak nie da się ujarzmić ognia; ma on tendencję do rozprzestrzeniania się i ma potrójne działanie: oczyszcza, ogrzewa i oświeca. Zesłanie Ducha Świętego było dla rodzącego się Kościoła najważniejszym wydarzeniem: Apostołowie i uczniowie Chrystusa wyszli z ukrycia, aby świadczyć o Chrystusie, aby stawić czoło światu.
Dziękujemy Ci, Panie Boże,żeprzez Ducha Świętego wspomagasz Kościół w podejmowaniu ważnych decyzji, w dziele głoszenia Ewangelii oraz uświęcasz Lud Boży i dodajesz mu odwagi, mądrości i mocy do przezwyciężania przeciwności.
Przepraszamy Cię, Panie,za tych, którzy wzbraniają się przyjęcia darów Ducha Świętego.
Prosimy Cię, Panie, aby młodzi ludzie umieli pojąć i przyjąć prawdę, że Pięćdziesiątnica i dary Ducha Świętego są i dla nich.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Duch Święty, który dał Apostołom moc do odważnego świadczenia o Jezusie, udoskonalił naszą modlitwę. Spraw, aby ludzie odkryli tajemnicę Twego Miłosierdzia i ochoczo poddali swe serca i umysły działaniu Ducha Świętego. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Czy liczycie tylko na siebie, czy uwzględniacie w waszym życiu działanie i pomoc Duch Świętego, który może pokonać wszelkie przeszkody? Jaka jest wasza wzajemna więź i wasza relacja z Bogiem? Czy modlicie się o dary Ducha Świętego?


4 piątek:
26 września 2003
Część IV Różańca świętego,
Tajemnice chwalebne
Tajemnica IV:
Wniebowzięcie NMP
Lektura Pisma Świętego:
Jdt 13,18-20

Maryja doskonale upodobniona do Syna
Jezus nie pozwolił, aby ciało Matki Bożej doznało zniszczenia w grobie, gdy zakończyła Ona swe ziemskie życie. Zabrał Najświętszą Dziewicy z duszą i ciałem do chwały nieba. Ta tajemnica – Wniebowzięcia Maryi podobnie jak i Wniebowstąpienie Jezusa – objawia nasze przeznaczenie. Maryja wniebowzięta ma udział w triumfie Syna. Udział w chwale Jezusa Pan Bóg zaplanował dla każdego z nas. Po zmartwychwstaniu staniemy – z duszą i ciałem – przed obliczem Boga. Dla Niego wszystko jest możliwe. Miłość Boga może wszystko!
Dziękujemy Ci, Panie Boże,za to, że Maryja Ci uwierzyła i że kochała Jezusa tak bardzo, jak nikt z ludzi nie potrafiłby Go kochać.
Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że czasami nie doceniamy naszego ciała, a przeceniamy duszę, przecież i materia, i duch przeznaczone są do nieba.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy, troszcząc się o życie doczesne, nie zaniedbali starań o niebo.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech Wniebowzięcie Maryi przypomina nam o godności ciała ludzkiego. Prosimy Cię też, Miłosierny Boże, o zdrowie duszy i ciała, abyśmy po ziemskiej pielgrzymce osiągnęli Niebo.
Maryjo, prosimy Cię, ucz nas otwierać nasze serca na słowa Twojego Syna i przygotuj je do ufnej wiary w Niego. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
Jak wasze ciało i wasz duch wspierają was w przeżywaniu waszego powołania?Czy pamiętacie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w was mieszka? Czy wierzycie słowom Jezusa o życiu wiecznym i o przeznaczeniu człowieka do Nieba?

Wyniesiona ponad ludzi i aniołów, uwieńczona czcią i chwałą

Maryja wzięta do nieba uczestniczy we władzy Syna i przyczynia się do wzrostu łaski i Królestwa Bożego w świecie. Służebnica Pańska została ukoronowana w niebie na Królową nieba, ale także Królową ziemi, aby móc doskonalej służyć sprawie zbawienia człowieka. Ona przez wiarę najlepiej przyjęła Królestwo Boże w osobie Syna. Będąc pełna łaski, radykalnie przeciwstawiła się grzechowi i złu, a także dała przykład wytrwałej służby drugiemu człowiekowi. Na Jej skronie Bóg włożył koronę. Ten królewski symbol wyraża też Jej służbę i troskę o poddanych Jej ludzi oraz wstawiennictwo za nimi u Syna. Królowanie Maryi jest powszechne i rozciąga się wszędzie tam, gdzie rozciąga się królowanie Jej Syna.
* Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że wywyższyłeś Maryję ponad wszystkie stworzenia, i że Ona wspiera dziś zwiastunów Ewangelii, rozgrzewa ich serca miłością i wspomaga modlitwą.
* Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że Twoich słów nie zawsze pilnie słuchamy oraz że nie rozważamy ich z taką miłością i wiarą, jak czyniła to Twoja wierna Służebnica – Maryja.
* Prosimy Cię, Panie Jezu, za wstawiennictwem Twej Matki wziętej do nieba i tam ukoronowanej, dodaj nam sił, gdy przyjdą na nas utrapienia, aby nasza wiara, nadzieja i miłość zostały wzmocnione.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Ty jesteś Stwórcą i źródłem zbawienia, spraw, abyśmy codziennie pilnie pracowali dla dobra bliźnich i dla Twojej chwały. Zwróć całe nasze życie ku chwale Twojego majestatu i czci Matki Twojego Syna. Daj nam łaskę, abyśmy mogli dojść do niebieskiej ojczyzny i wraz Królową nieba i ziemi mogli wielbić Ciebie wdzięcznym sercem. Amen.
Dziesiątek Różańca
Refleksja:
W ikonografii chrześcijańskiej koronacja Maryi w niebie to obrazowe wyrażenie wiary w Jej królewską godność. Korona i berło są symbolami współpanowania Maryi w niebie i na ziemi. Często przedstawia się Maryję koronowaną przez Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego, który unosi się nad Nią w postaci gołębicy – to wyraz czci dla Trójcy Świętej! Czy pamiętacie o święcie Najświętszej Maryi Panny Królowej, obchodzonym w oktawie Wniebowzięcia w dniu 22 sierpnia?

Koniec Roku Różańcowego i koniec cyklu rozważań!

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy