Różańca Tajemnice
 

Różańca Tajemnice

I I Tajemnica Bolesna
Biczowanie niewinnego Pana Jezusa

Ból zadany Jezusowi i Jego heroiczna miłość do wszystkich ludzi (Mk 15,15)

Wydanie przez Piłata na chłostę niewinnego Jezusa miało być aktem litości, aby nie skazać Go na krzyż, a okazało się być dodatkowym cierpieniem dla Pana. Bóg-Człowiek został przywiązany do kolumny, a Jego plecy okrutnie zsieczono rózgami, których metalowe końcówki poszarpały ciało Skazańca. Najpiękniejszy z synów ludzkich (Ps 44,3) zostaje wzgardzony i odepchnięty przez ludzi (Iz 53,3). Przez swoje wcielenie Jezus został podarowany przez Boga ludziom jako dar dla ich ocalenia. Teraz w ich rękach ten Najświętszy Dar jest niszczony. Książę pokoju stoi przed żądnym Jego śmierci tłumem. Jest pokryty strużkami krwi niczym jedna wielka rana, wystawiony na pośmiewisko: Oto człowiek!

Modlitwa: Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus poprzez biczowanie na oczach wielu został poniżony, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Daj nam zrozumieć, że kara ta spadła na Niego za grzechy wszystkich ludzi i okazała się być zbawienną dla nas. Prosimy Cię, abyśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy odkupieni Jezusową krwią i przeznaczeni do Królestwa Jego chwały. Amen.