Razem przed Panem (rok 2002)
 

Razem przed Panem (rok 2002)

1. piątek 6 grudnia
Ewangelia według św. Mt 9,27-31
Boża moc i litościwa miłość Jezusa

Jesteśmy podobni do dwóch niewidomych z ewangelicznej przypowieści, bowiem czasami zachowujemy się tak, jakby dokuczała nam podwójna ślepota. Nieumiejętnie postrzegamy Jezusa, Jego świętość, doskonałość, wszechmoc, ale także nie poznajemy dobrze siebie, bowiem źle oceniamy swoje grzechy i słabości. Gdybyśmy lepiej poznawali Jego i siebie, byłoby w nas więcej miłości do Niego, a mniej naszego zarozumialstwa i pychy.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że czasami za mało wierzymy, że możesz odmienić nasz los, uczynić coś dobrego dla nas, bo nie wołamy z wiarą i głośno, jak ewangeliczni dwaj niewidomi: Ulituj się nad nami, Synu Dawida!

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że mało dbamy o poznanie Ciebie i samych siebie i że tak często kierujemy nasz wzrok w obszary i rejony, gdzie panuje grzech.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich ludzi, którzy mogą szczerze i twierdząco odpowiedzieć na Twoje pytanie: Wierzycie, że mogę to uczynić?

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za oddane w miłości i służbie wzajemnej życie małżonków, które jest dla świata i Kościoła prawdziwą chwałą Boga.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich małżonków, którzy nauczyli się w codziennym życiu okazywać wiarę i posłuszeństwo Synowi Bożemu i sobie nawzajem, dając w ten sposób czytelne wyznanie swej wiary.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich, którzy dzisiaj obdarowali swoich bliskich prezentami na pamiątkę liturgicznego wspomnienia dobrotliwych czynów św. Mikołaja.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o dobre przygotowanie naszej rodziny przez rekolekcje adwentowe, spowiedź i Komunię św. do Świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkimi niewidomymi ludźmi, aby nie tylko najbliżsi zawsze im pomagali w trudach życia.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj nam, abyśmy nie zamykali oczu na prawdę o nas i o świecie w którym żyjemy. Niechaj umiemy łączyć radość z darów, które wyprosimy u Ciebie, z posłuszeństwem Twoim żądaniom. Amen.

2. piątek 13 grudnia
Ewangelia według św. Mt 11,16-19
Zmienić przewrotne pokolenie ludzi

Ludzie odrzucili zarówno surowe nauczanie Jana Chrzciciela, jak i Jezusowe łagodne głoszenie miłości Bożej. Pan skrytykował ich za poważny błąd w należytej ocenie zbawczych wydarzeń, których byli naocznymi świadkami. Również i my powinniśmy ciągle podejmować trud naprawy życia tak, by porzucać grzech i czynić dobro. Powinniśmy życie czynić lepszym i doskonalszym, tak by nasz sposób myślenia różnił się od rozumowania faryzeuszy, którzy sądzili, że nawrócenia potrzebują wszyscy inni, tylko nie oni.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasem zachowujemy się tak jak uparte dzieci nalegające aby inni czynili to, co one chcą.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że zbyt często narzekamy i nie okazujemy Tobie i naszym bliźnim należnej radości i pokoju serca.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że wielu ludzi przyjęło Ciebie za swój program życia i że jesteś dla nich jedyną mądrością i mocą.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że i w tym roku dajesz nam łaskę przygotowywania się do obchodzenia pamiątki Twych narodzin pośród swego ludu.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy co piątek klękać do wspólnej modlitwy, czytać Ewangelię i przymnażać dobro w nas i wokół siebie, gdyż jesteśmy zjednoczeni z Tobą.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za małżonków, mających problemy z pożyciem małżeńskim, za tęskniących za sobą z racji oddalenia i pracy; i za wszystkich żyjących w seperacji, aby wzajemnie się wspierali i nie zapominali o sobie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś dał życie wieczne tym, którzy oddali życie za Ojczyznę i zginęli w czasie stanu wojennego, rozpętanego 13 grudnia 1981 r.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci, o umocnienie ich wiary i o to, aby byli hojni we wspieraniu małżeństw wielodzietnych i domów dziecka.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech my i nasze przewrotne pokolenie nie zachowuje się jak rozkapryszone dzieci, których nie porywa skoczna muzyka ani smutne zawodzenie. Umocnij nas w ochoczej modlitwie, w pracy, w wypoczynku i, gdy trzeba, to i w tańcu. Amen.

3. piątek 20 grudnia
Ewangelia według św. Łk 1,26-38
Gdy Bóg zwiastuje, oznajmia i czeka

Boże czyny przewyższają ludzkie rozumienie spraw. Wierzymy, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie wątpimy w to, ale nurtuje nas często pytanie: Jak się to stanie? Ono charakteryzuje myślenie człowieka. Anioł Pański nie zostawił pytania Maryi: Jak się to stanie? bez odpowiedzi. Dał na nie odpowiedź! Wszystko się stanie mocą Najwyższego. Ta moc jest od stworzenia świata i nad wszystkim unosi się Duch Boży. Bóg i dziś kształtuje nasze serca swoim słowem i Duchem Świętym.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami nasze bolesne życiowe doświadczenia, które nie bardzo rozumiemy, przeżywamy bez odniesienia się do Najlepszego naszego Ojca i Boga.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby w naszym małżeństwie, które ma swoje plany i marzenia, a w które również Bóg nieoczekiwanie wkracza ze swoimi decyzjami, panował klimat sprzyjający wykonaniu tego, czego żąda od nas Bóg.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie liczyli na wizję anioła, ale wsłuchiwali się w nasze sumienie i serce, gdyż Ty mówisz do nas na modlitwie i w życiu przez słowa małżonka, przyjaciela, kapłana, przełożonego i człowieka będącego w potrzebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie nie szukali dla swego zbawienia innego Boga, tylko by uwierzyli Jezusowi, narodzonemu z Dziewicy Maryi.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie zwiastowania w naszym życiu, za wypowiedzenie swojego Tak ufnie i zdecydowanie przed Bogiem, przed wspólnotą Kościoła i przed sobą nawzajem podczas naszego ślubu kościelnego.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za piękne polskie kolędy, które będziemy wspólnie śpiewać w naszych domach i świątyniach, ochoczo wielbiąc Boga.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za przygotowania do tegorocznej wigilii, za to, że znowu zasiądziemy razem do stołu, składając sobie życzenia braterstwa, pokoju i łamiąc się opłatkiem.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że zażądałeś od Maryi i dziewictwa, i małżeństwa w tajemniczym współdziałaniu i zgodności. Niech Ona naucza nas, jak Ciebie słuchać i przemieniać Twe słowa w czyny, wiodące nas do zbawienia. Amen.

4. piątek 27 grudnia
Ewangelia według św. J 20,2-8
Przesłanie od Zmartwychwstałego

Z pustego grobu Jezusa płynie przesłanie, że On zmartwychwstał i że my zmartwychwstaniemy! W tym zbawczym wydarzeniu znajduje się podstawa całej naszej chrześcijańskiej ufności Bogu.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami żyjemy tak, jakbyś Ty nie zmartwychwstał i nie żył pomiędzy nami, umacniając nas w każdej Mszy świętej do dawania o tym świadectwa.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że Twoi nieprzyjaciele do dnia dzisiejszego wiele zmyślają, aby osłabić blask prawdy o Twoim Zmartwychwstaniu.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie straciłeś wobec nas cierpliwości, i że wciąż wyjaśniasz nam pisma i uczysz nas, jak mamy postępować, by i innych doprowadzić do wiary.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy zawsze okazywać szacunek i posłuszeństwo w wierze Janowi Pawłowi II i za jego wizytę duszpasterską w naszej Ojczyźnie w sierpniu tego roku.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za nowych błogosławionych z naszego narodu: za abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Wojciecha Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ – misjonarza wśród trędowatych na Madagaskarze i za siostrę Sancję Janinę Szymkowiak.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za ludzi bez pracy, przygnębionych trudem życia, aby przez skuteczne działania społeczne udało się im pomóc i aby praktykowano wszędzie miłosierdzie.

Prosimy Ci, Panie Jezu, abyśmy zawsze chcieli Cię słuchać, nawet w chwilach, gdy jako pierwsi dobiegamy do celu, i byśmy umieli dać pierwszeństwo tym, którzy w Kościele zastępują św. Piotra.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby w naszym domu i w małżeństwie panowały zgoda, pokój, wspólna modlitwa i wzajemne rozwiązywanie spraw ważnych i błahych tak, by wszyscy byli chciani i kochani.

Prosimy Cię, Panie Jezu, udziel światu ducha pokoju i zgody między narodami i zachowaj nas wszystkich od głodu, ognia i wojny.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za kończący się rok 2002 i za wszystkie doznane w nim łaski. Daj wszystkim zmarłym życie wieczne w Twojej obecności i pokoju. Amen.

WSTĘP 2000 ROK 2001 ROK