Intencje AM na 2018 rok

AUTOR:
DATA:
26 sierpnia 2017
KATEGORIE:
Intencje
WYRAZY:
Wyrazów: 297
CZAS CZYTANIA:
1.7 min.
STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

LUTY

 Intencja powszechna:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

  MARZEC

Intencja ewangelizacyjna:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

  KWIECIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

MAJ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

CZERWIEC 

 Intencja powszechna:

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

  LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna:

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

  SIERPIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

  WRZESIEŃ

Intencja powszechna:

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

  PAŹDZIERNIK

 Intencja ewangelizacyjna:

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

LISTOPAD

Intencja powszechna:

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

  GRUDZIEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy