Intencje AM na 2016 rok

AUTOR:
DATA:
3 grudnia 2015
KATEGORIE:
Intencje
WYRAZY:
Wyrazów: 593
CZAS CZYTANIA:
3.3 min.

 

STYCZEŃ
 Intencja powszechna:

Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

  LUTY
 Intencja powszechna:

Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby wzrastały szanse na dialog
i spotkanie wiary chrześcijańskiej
i ludów Azji.

  MARZEC
 Intencja powszechna:

Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani
z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

  KWIECIEŃ
 Intencja powszechna:

Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości
i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

MAJ
 Intencja powszechna:

Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach
i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

CZERWIEC 
 Intencja powszechna:

Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines
i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

  LIPIEC
 Intencja powszechna:

Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość,
a nawet egzystencja są zagrożone.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię
z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

  SIERPIEŃ
 Intencja powszechna:

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

  WRZESIEŃ
 Intencja powszechna:

Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

 

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów
i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

  PAŹDZIERNIK
 Intencja powszechna:

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

LISTOPAD
 Intencja powszechna:

Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców
i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

  GRUDZIEŃ
 Intencja powszechna:

Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć
i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością
i nadzieją.

 

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy