Razem przed Panem

AUTOR:
DATA:
31 grudnia 2002
KATEGORIE:
Modlitwy
WYRAZY:
Wyrazów: 633
CZAS CZYTANIA:
3.5 min.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROPOZYCJI MODLITWY, ABY SIĘ LEPIEJ MODLIĆ?

Propozycja modlitwy dla małżonków Razem przed Panem zawiera praktyczne wzory modlitw, opartych na Ewangelii, przypadającej w piątki danego miesiąca. Te teksty ukazują się w miesięczniku Posłaniec Serca Jezusowego, piśmie Apostolstwa Modlitwy wydawanym w Krakowie.

Małżonkowie powinni wejść w modlitwę wyciszeni i ze szczerym jej pragnieniem. Należy przygotować wcześniej: Pismo Święte z aktualnym na dany piątek fragmentem Ewangelii oraz tekst modlitwy Razem przed Panem.

Poszczególne części modlitwy powinny zostać podzielone pomiędzy małżonkami, np.: żona niech odczyta na głos fragment Ewangelii, a komentarz do niej przeczyta mąż. Innym zaś razem na odwrót.

Po chwili refleksji nad słowem Bożym małżonkowie na przemian powinni podjąć odczytanie kolejnych wezwań modlitewnych. Bardzo pożądanym jest uzupełnienie ich o własne intencje, stosownie do okoliczności, poprzez dołączenie podziękowań czy próśb, powstałych spontanicznie w kontekście zanoszonej do Boga modlitwy.

Po zakończeniu modlitwy małżonków również dzieci mogą przyłączyć się do rodziców i odmówić wspólnie z nimi znane im modlitwy codzienne oraz dodać swoje spontaniczne wezwania.

Nie jest intencją autora, aby zmieniać istniejące już od dawna i wypracowane formy małżeńskiej przyjaźni z Bogiem. Pragnie on jednak, aby tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, odważnie skorzystać z tej propozycji. Autor pragnie pomóc także tym, którym modlitwa przychodzi z trudem i dlatego proponuje te treści.

Ks. Stanisław Groń SJ zachęca też wszystkich nie modlących się razem małżonków do jej wspólnego praktykowania. Pora wieczorowa wydaje się być najodpowiedniejsza.

Wspólnie zanoszone modlitwy mogą pomóc w zaznajomieniu się z lekturą Ewangelii, w praktykowaniu systematycznej modlitwy, w pogłębieniu ducha modlitwy i miłości, w odkryciu wspólnoty modlących się osób, w umocnieniu więzi małżeńskiej i rodzinnej, w głębszym przeżywaniu bliskości Jezusa, w pomocy wzajemnej w nawracaniu się do Boga, w dawaniu dobrego przykładu dzieciom i bliźnim.

Razem przed Panem (rok 2002)
Razem przed Panem (rok 2001)
Razem przed Panem (rok 2000)
UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy