Dar od Zmartwychwstałego

Dar od Zmartwychwstałego

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Wieczorną porą za zamkniętymi drzwiami Wieczernika obecna była niekompletna wspólnota Apostołów. Panowała niepewność co do ich przyszłości, serca biły im niespokojnie i dominował lęk.

Brakowało wśród nich Tomasza. Uczeń ten w osamotnieniu przeżywał śmierć Jezusa, miał swoje rozterki i dręczyły go wątpliwości w wierze, mimo że bardzo kochał Jezusa i z Nim złączył całe swe życie. Teraz jego serce wypełniło rozczarowanie i pustka!

Czytaj więcej O tej wersjiDar od Zmartwychwstałego
Przykazanie nowe

Przykazanie nowe

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 13, 31-35

Jezus w Wieczerniku powiedział Apostołom: jeszcze krótko jestem z wami, (…) dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Słowa te były dla nich trudne, tajemnicze, a nawet niezrozumiałe.

Dotąd słuchali Go, pytali, chodzili z Nim, a od teraz wszystko miało ulec zmianie. Jego obecność fizyczna wśród nich kończy się. Nadchodzi czas powrotu do Domu Ojca. Apostołom i uczniom Jezus zostawił nadzieję spotkania i wytyczył drogę, którą mają iść. Pozostawił też inny rodzaj swej obecności pośród swego ludu – pod osłoną znaków sakramentalnych i w potrzebujących miłości bliźnich. Drogą dojścia do Niego będzie ofiarna i służebna miłość bliźniego!

Jezus uczył takiej miłości w Wieczerniku, obmywając nogi uczniom. Swoim życiem pokazał przez to model prawdziwej miłości służebnej, kochającej aż do śmierci!

Czytaj więcej O tej wersjiPrzykazanie nowe
Uzdrowieńcze rany

Uzdrowieńcze rany

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 20, 19-31

Pierwszego dnia tygodnia w pamiątkę Zmartwychwstania przybywa do nas Jezus, aby objawić się jako Zmartwychwstały.

Niektórzy jednak niestety w niedzielnej Eucharystii nie dostrzegają Jego Zmartwychwstania. Niewierny Tomasz jest obrazem każdego z nas. Chrystus znał jego problem i zna nasze, dlatego chce, abyśmy odnaleźli pokój wiary i Ducha Świętego w sobie. Rozmowa Zmartwychwstałego z Tomaszem pozwala zrozumieć, co dokonało się w sercu i świadomości apostoła. Za zamkniętymi drzwiami Wieczernika wieczorową porą zebrana była niekompletna wspólnota uczniów. Panowała niepewność, ich serca biły niespokojnie, dominował lęk. Wtedy to apostołowie zobaczyli realnie ukazującego się, powstałego z martwych i przychodzącego do nich Jezusa. Stojąc pośrodku, pozdrowił ich: Pokój wam! i pokazał zranione ręce i bok. Uspokoili się i uradowali.

Czytaj więcej O tej wersjiUzdrowieńcze rany
To nie utopia

To nie utopia

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 13, 31-35

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, pokazał, jak ich miłuje. Zostawił im i nam wzór służebnej miłości, pragnąc, aby miłość zbudowała z nich wspólnotę. Wiedział, że razem będą mogli łatwiej przeżyć to, co wkrótce się stanie. Przykazanie miłości jest dlatego nowe, bo podaje nową miarę i wzór miłości: jak Ja was umiłowałem.

Czytaj więcej O tej wersjiTo nie utopia
Najwyższego Boga dar

Najwyższego Boga dar

Człowiek może się rozwijać i umacniać, jeśli żyje w łasce Bożej i gdy jest otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Staje się przez to uległy Bogu. Biblia przedstawia Ducha Świętego – tę najbardziej tajemniczą Osobę Trójcy Świętej – w symbolu ognia, wody, wiatru i gołębicy.

Pięćdziesiątnica

Żydzi obchodzili Pięćdziesiątnicę po świecie Paschy. Na początku było to święto żniw, trwające 7 tygodni. Ofiarowano wtedy Bogu pierwociny zboża. Później otrzymało ono inne znaczenie: stało się świętem Prawa – przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem na Synaju. W to wielkie święto Żydzi z różnych krajów pielgrzymowali do Jerozolimy.

Czytaj więcej O tej wersjiNajwyższego Boga dar
O Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana

O Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana

Przeczytaj fragment Ewangelii (J 20,19-31) i rozpocznij medytacją z ufnością w sercu, byś mógł odnaleźć w sobie pokój wiary i Ducha Świętego. Święty Jan jako jedyny z Ewangelistów opisał scenę rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Tomaszem. Dzięki temu możemy odtworzyć wyraźniej rysy osobowości tego ucznia oraz lepiej zrozumieć, co dokonało się w jego sercu dzięki zmartwychwstaniu Pana.

Świadectwo uczniów: „Widzieliśmy Pana”

Była wieczorowa pora pierwszego dnia tygodnia. Zamknięto drzwi Wieczernika z obawy przed Żydami. Zebrana w nim była niekompletna wspólnota apostołów. Panowała niepewność, rozchodziła się bowiem niezwykła wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. Oto kontekst niezwykłego zdarzenia, tj. spotkania Zmartwychwstałego z uczniami. Serca apostołów biły niespokojnie, dominowały niepewność i lęk, związany z możliwością represji ze strony władz żydowskich. Uczniowie zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa, pozdrawiającego ich i pokazującego zranione ręce i bok. Wiedzieli, że ilekroć Bóg objawiał się w przeszłości, ogarniał ludzi lęk i bojaźń. Zdumieni i zaskoczeni niezwykłym wejściem Zmartwychwstałego, usłyszeli od Niego dwukrotne pozdrowienie: Pokój wam! Uspokoili się, uradowali i powoli ogarniało ich poczucie bezpieczeństwa. Medytuj, jak Jezus może zmienić życie zalęknionych ludzi, wlać w ich serca pokój i sprawić, że uradują się Jego obecnością.

Czytaj więcej O tej wersjiO Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana