Mędrcy ze wschodu…

Mędrcy ze wschodu…

…czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł W dzisiejszej medytacji spróbujmy zobaczyć, jak Jezus objawił się światu. Zaprasza nas do takiej refleksji Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zaraz po narodzeniu Jezus objawił się pasterzom, prostym ludziom z bliska. Ale później nawiedzają go Mędrcy – miłośnicy mądrości; ci przychodzą z daleka, zeWięcej oMędrcy ze wschodu…[…]