Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

           NAJŚWIĘTSZY MIĘDZY POKUTNIKAMI Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty. Wielu z jego wezwania skorzystało. Także Jezus wszedł do wód Jordanu jak wszyscy inni pokutnicy. Nie wyznawał jednak grzechów, bo ich nie miał. Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ale po rozmowie z Nim ustąpił. Wtedy głos z nieba przemówił nadWięcej oRóżaniec nieodklepany – Tajemnice Światła[…]