Modlitwy zawierzenia

Modlitwy zawierzenia

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech rodzina zgromadzi się w domu wokół przygotowanych na stole obrazu lub figurki Serca Pana Jezusa oraz wizerunku Matki Bożej. Należy postawić kwiaty i zapalić świece. Rodzina pragnąca poświęcić się Bożemu Sercu i Maryi powinna być pojednana z sobą i trwać w stanie łaski uświęcającej. Należy przygotować Pismo Święte i otworzyć je na fragmencie z Ewangelii według św. Jana 19,31-37. Wskazane jest, by wspólnie zaśpiewać hymn Najświętsze Serce Boże. Następnie niech członkowie rodziny, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa i Matki Bożej, dokonają aktu zawierzenia Im siebie. Mogą skorzystać z podanych poniżej wzorów lub wyrazić swą wiarę spontanicznie.

Czytaj więcej O tej wersjiModlitwy zawierzenia

Matka uczniów i uczennic Syna

Matka uczniów i uczennic Syna

med0005Przeczytaj fragment Ewangelii św. Jana (19,25-27) i w skupieniu rozpocznij modlitwę. U jej początku poproś, abyś nauczył się od Maryi stać w bliskości Jezusa i byś zawsze śmiało przyznawał się do Niego. Daremnie szukałbyś Maryi w pobliżu Jezusa wtedy, gdy rozradowane tłumy głośno wołały hosanna przy Jego wjeździe do Jerozolimy. Na próżno szukałbyś Jej w scenie ewangelicznej, kiedy Jezus rozmnażał cudownie chleb dla głodnego ludu i uzdrawiał chorych na duchu i na ciele. Za to znajdujesz Ją, towarzyszącą Mu w drodze krzyżowej i stojącą u stóp krzyża. Będąc przy Synu w ostatniej chwili Jego życia, towarzyszy Mu w ciszy cierpienia i nie skupia uwagi na sobie, choć jest wzorem wytrwałości w cierpieniu.

        Umieć stać pod krzyżem to Jej zadanie, ale i zadanie wszystkich Jej dzieci: świętego Jana Ewangelisty i także twoje. Rozważ obecność Maryi pod krzyżem oraz to, jak dzielnie obok krzyża stała. Ona była tam przy Jezusie bez przymusu – dobrowolnie. Była świadkiem Jego posłuszeństwa, cierpienia i śmierci. Obecna była pod krzyżem z potrzeby macierzyńskiej miłości i łączyła się w sposób szczególny z Jego dziełem zbawczym. Słuchała drwin i zniewag, jakie ludzie kierowali do Jej niewinnego Syna, skazanego na okrutną śmierć w majestacie prawa. Widziała przybicie Jego rąk i nóg gwoździami do krzyża oraz przebicie Jego Serca włócznią żołnierza. Nasz Pan wspierał Jej odwagę. Ona przyjęła cierpienie w milczeniu, rozpoznając w nim wolę Boga Ojca. W godzinie panowania ciemności Maryja trwała w wierze i zachowała ją nienaruszoną. Wiara apostołów wystawiona została w tym krytycznym momencie na ciężką próbę; nie mogli oni znieść widoku ukrzyżowanego Mistrza. Niektórzy się załamali i uciekli. Podburzony zaś przez faryzeuszów lud odwrócił się od Niego. Oprawcy chełpili się swoim pozornym tryumfem. Rozważ, jak mocno kontrastuje mrok i dramat wokół krzyża Jej Syna z wiarą i światłem płonącym w Jej duszy. Choć Maryja stojąca pod krzyżem była przeszyta bólem, jednak nie była pozbawiona wiary i nadziei. Stała dzielnie. Wierzyła wówczas także za tych, którzy byli kuszeni, aby porzucić wiarę w Jezusa i popaść w beznadziejność. Nic nie mówiąc, swym spojrzeniem wskazywała na Ukrzyżowanego i jednoczyła się z Nim. Pragnęła, aby ludzie gorąco wzięli sobie do serca pragnienie Jej Syna.

Czytaj więcej O tej wersjiMatka uczniów i uczennic Syna

Medytacja o Bogurodzicy

Medytacja o Bogurodzicy

med0001 Proś Ducha Świętego, abyś w rozpoczynającym się roku pełniej poznał tajemnicę Jezusa i Maryi. Przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 2,16-21 i rozpocznij modlitwę.

       Maryja zachowywała w sercu to wszystko, co łączyło się z narodzinami Jezusa. Słuchała, gdy pasterze opowiadali zdziwieni o tym, co widzieli. Rozważała słowa usłyszane wówczas, gdy Jezus po raz pierwszy nauczał w świątyni. Wierzyła, modliła się i była skupiona na Bogu. On dał Jej Ducha Świętego i Jezus w swym człowieczeństwie był Jego owocem. Maryja zachowywała wszystkie wydarzenia w ciszy swego serca. Otwiera je przed tymi, którzy stają się Jej dziećmi, i mówi, co Bóg dla Niej uczynił. Określenie: rozważała w swoim sercu wskazuje na Jej wewnętrzną postawę: milczenia, zadziwienia, uwielbienia, otwartości. Maryja była i jest Mistrzynią modlitwy, bowiem wszystkie sprawy zachowywała i rozważała nie tylko w pamięci, lecz w swym sercu, i przeżywała je z Jezusem. Maryja uczy cię słuchania, patrzenia i adoracji. Ona wsłuchiwała się w Słowo Boże, przemawiające do Niej przez anioła i przez osoby, które spotykała na swej drodze: Elżbietę, pasterzy, Symeona, Annę. Ona wsłuchiwała się również w wydarzenia, aby odkryć ich sens.

Czytaj więcej O tej wersjiMedytacja o Bogurodzicy