Spotkania ze Zmartwychwstałym

Spotkania ze Zmartwychwstałym

3. Niedziela Wielkanocna; 18 IV 2021
Ewangelia według św. Jana 24, 35-48

Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się wielu osobom w różnych postaciach, a rozpoznanie Go następowało nie od razu. Zjawiał się nagle i odsłaniał swą tajemnicę innego życia, zadziwiał i zaskakiwał. Inaczej widziała go Maria Magdalena. Wydawało się jej, że to nie On we własnej osobie, lecz ogrodnik. Inaczej doświadczyli Go dwaj uczniowie idący do Emaus, Kleofas i jego towarzysz podróży.

Czytaj więcej O tej wersjiSpotkania ze Zmartwychwstałym
Serca bez trwogi

Serca bez trwogi

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Wspólnota Kościoła zmierza do domu Ojca. Każdy niepokój dręczący serca jej członków jest próbą wiary, ale i okazją do jej wzrostu. Lęk może być pokusą przeciw wierze. Lekarstwem na tę pokusę jest ufność okazywana Jezusowi! On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wskazuje nam cel – dom Ojca. O tym wszystkim Jezus mówił Apostołom, aby nie załamali się i nie zwątpili, gdy umrze na krzyżu i powróci do Ojca. Ukazał w ten sposób, że nie śmierć, ale miłość zwycięża, i ona jest zawsze pierwsza. Miłość to droga do życia! Jezus pocieszał i tłumaczył Apostołom sens swojej ofiary, bo ich serca były targane sprzecznymi uczuciami. Trzeba było je tak ukształtować, by były zdolne do miłości. Jezus postawił na tym samym poziomie wiarę w Boga Ojca i wiarę w Niego. Kto wierzy Jemu, wierzy w Tego, który Go posłał, bo On i Ojciec stanowią jedno.

Czytaj więcej O tej wersjiSerca bez trwogi
Dar od Zmartwychwstałego

Dar od Zmartwychwstałego

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Wieczorną porą za zamkniętymi drzwiami Wieczernika obecna była niekompletna wspólnota Apostołów. Panowała niepewność co do ich przyszłości, serca biły im niespokojnie i dominował lęk.

Brakowało wśród nich Tomasza. Uczeń ten w osamotnieniu przeżywał śmierć Jezusa, miał swoje rozterki i dręczyły go wątpliwości w wierze, mimo że bardzo kochał Jezusa i z Nim złączył całe swe życie. Teraz jego serce wypełniło rozczarowanie i pustka!

Czytaj więcej O tej wersjiDar od Zmartwychwstałego
Niewiara Tomasza

Niewiara Tomasza

2. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 20, 19-31

Święty Jan jako jedyny z Ewangelistów opisał rozmowę Zmartwychwstałego z Tomaszem.

Dzięki temu pełniej poznajemy osobowość tego ucznia i lepiej rozumiemy, co dokonało się w jego sercu i świadomości. Wieczorową porą pierwszego dnia tygodnia za zamkniętymi drzwiami Wieczernika zebrana była niekompletna wspólnota Apostołów – brakowało Tomasza. Ich serca biły niespokojnie, dominował lęk i niepewność, bo rozchodziła się niezwykła wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. Nagle zebrani uczniowie zobaczyli Go, pozdrawiającego ich i pokazującego im zranione ręce i bok. Zdumieni i zalęknieni usłyszeli dwukrotne: Pokój wam! Uspokoili się, powoli ogarniało ich poczucie bezpieczeństwa i radości. Otrzymali misję odpuszczania lub zatrzymywania grzechów. Zmartwychwstały zmienił ich życie, wlał w ich serca pokój i sprawił, że cieszyli się Jego obecnością.

Czytaj więcej O tej wersjiNiewiara Tomasza
Uzdrowieńcze rany

Uzdrowieńcze rany

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 20, 19-31

Pierwszego dnia tygodnia w pamiątkę Zmartwychwstania przybywa do nas Jezus, aby objawić się jako Zmartwychwstały.

Niektórzy jednak niestety w niedzielnej Eucharystii nie dostrzegają Jego Zmartwychwstania. Niewierny Tomasz jest obrazem każdego z nas. Chrystus znał jego problem i zna nasze, dlatego chce, abyśmy odnaleźli pokój wiary i Ducha Świętego w sobie. Rozmowa Zmartwychwstałego z Tomaszem pozwala zrozumieć, co dokonało się w sercu i świadomości apostoła. Za zamkniętymi drzwiami Wieczernika wieczorową porą zebrana była niekompletna wspólnota uczniów. Panowała niepewność, ich serca biły niespokojnie, dominował lęk. Wtedy to apostołowie zobaczyli realnie ukazującego się, powstałego z martwych i przychodzącego do nich Jezusa. Stojąc pośrodku, pozdrowił ich: Pokój wam! i pokazał zranione ręce i bok. Uspokoili się i uradowali.

Czytaj więcej O tej wersjiUzdrowieńcze rany
O Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana

O Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana

Przeczytaj fragment Ewangelii (J 20,19-31) i rozpocznij medytacją z ufnością w sercu, byś mógł odnaleźć w sobie pokój wiary i Ducha Świętego. Święty Jan jako jedyny z Ewangelistów opisał scenę rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Tomaszem. Dzięki temu możemy odtworzyć wyraźniej rysy osobowości tego ucznia oraz lepiej zrozumieć, co dokonało się w jego sercu dzięki zmartwychwstaniu Pana.

Świadectwo uczniów: „Widzieliśmy Pana”

Była wieczorowa pora pierwszego dnia tygodnia. Zamknięto drzwi Wieczernika z obawy przed Żydami. Zebrana w nim była niekompletna wspólnota apostołów. Panowała niepewność, rozchodziła się bowiem niezwykła wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. Oto kontekst niezwykłego zdarzenia, tj. spotkania Zmartwychwstałego z uczniami. Serca apostołów biły niespokojnie, dominowały niepewność i lęk, związany z możliwością represji ze strony władz żydowskich. Uczniowie zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa, pozdrawiającego ich i pokazującego zranione ręce i bok. Wiedzieli, że ilekroć Bóg objawiał się w przeszłości, ogarniał ludzi lęk i bojaźń. Zdumieni i zaskoczeni niezwykłym wejściem Zmartwychwstałego, usłyszeli od Niego dwukrotne pozdrowienie: Pokój wam! Uspokoili się, uradowali i powoli ogarniało ich poczucie bezpieczeństwa. Medytuj, jak Jezus może zmienić życie zalęknionych ludzi, wlać w ich serca pokój i sprawić, że uradują się Jego obecnością.

Czytaj więcej O tej wersjiO Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana