Modlitwy dla Małżonków

Modlitwy dla Małżonków

     Modlitwa Razem przed Panem, drukowana na łamach Posłańca Serca Jezusowego, może ożywiać modlitwę małżeńską. W roku 2003 – zachęceni papieskim listem Rosarium Virginis Mariae – na piątkowe spotkania małżonków proponujemy rozważania tajemnic Różańca świętego. Wygospodarujmy czas na odmówienie dziesiątka Różańca z odczytaniem odpowiedniego fragmentu z Ewangelii. Niech towarzyszy temu rozważaniu wspólnotowa modlitwa i refleksja. Módlmy się razem z Maryją o pokój na świecie i w intencji rodzin, aby trwały one w wierności i aby ich miłość owocowała dobrymi czynami. Zachęceni przez ojca świętego Jana Pawła II kontemplujmy wraz z Maryją oblicze Chrystusa.

Czytaj więcej O tej wersjiModlitwy dla Małżonków
Razem przed Panem

Razem przed Panem

JAK SKORZYSTAĆ Z PROPOZYCJI MODLITWY, ABY SIĘ LEPIEJ MODLIĆ?

Propozycja modlitwy dla małżonków Razem przed Panem zawiera praktyczne wzory modlitw, opartych na Ewangelii, przypadającej w piątki danego miesiąca. Te teksty ukazują się w miesięczniku Posłaniec Serca Jezusowego, piśmie Apostolstwa Modlitwy wydawanym w Krakowie.

Małżonkowie powinni wejść w modlitwę wyciszeni i ze szczerym jej pragnieniem. Należy przygotować wcześniej: Pismo Święte z aktualnym na dany piątek fragmentem Ewangelii oraz tekst modlitwy Razem przed Panem.

Czytaj więcej O tej wersjiRazem przed Panem
Razem przed Panem (rok 2002)

Razem przed Panem (rok 2002)

WSTĘP 2000 ROK 2001 ROK

1. Piątek 04 stycznia
Ewangelia według św. Jana 1,35-42
Wskazywać bliźnim Jezusa

Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa swoim uczniom jako Baranka Bożego przeznaczonego na zabicie i w ten sposób powiedział im, że Jezus jest dany po to, aby uchronić ludzi od śmierci wiecznej. Poszło za Nim dwóch uczniów Janowych: Andrzej i Jan. Zaproszeni przez Mistrza z Nazaretu zapamiętali dobrze godzinę swego powołania. Potem poszli inni. Kto żyje Bogiem, także innych będzie pociągał do Jezusa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że stałeś się Barankiem Paschalnym i że dałeś się zabić w ofierze za nas wszystkich.

Czytaj więcej O tej wersjiRazem przed Panem (rok 2002)
Razem przed Panem (rok 2001)

Razem przed Panem (rok 2001)

WSTĘP 2000 ROK 2002 ROK

1. piątek 05. 01
Ewangelia św. Jana 1,43-51
Przekonać siebie samego i innych do Chrystusa

Pouczasz nas, Panie, w swej Ewangelii, że powinniśmy bardziej kochać prawdę niż zasłyszane nieprzychylne, powierzchowne opinie o ludziach i o Tobie. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? – pytał ironicznie kiedyś Natanael apostoła Filipa.

Czytaj więcej O tej wersjiRazem przed Panem (rok 2001)
Razem przed Panem (rok 2000)

Razem przed Panem (rok 2000)

WSTĘP 2001 ROK 2002 ROK

W celu posłużenia się przygotowanymi tekstami do modlitwy należy wcześniej przeczytać odpowiedni fragment Ewangelii, obrać odpowiedni czas i miejsce do wspólnej rodzinnej modlitwy. Autor chce zaofiarować konkretną pomoc w praktykowaniu modlitwy rodzinnej małżonków, odbywanej wspólnie w każdy piątek miesiąca. Nie jest intencją autora, aby zastępować już od dawna praktykowaną modlitwę w rodzinie i zmieniać jej przyjęte formy. Pragnie on, aby ta propozycja była przynajmniej jedną z szerokiego wachlarza możliwości „oferty”wspólnej modlitwy, która zgromadzi rodzinę przy słowie Bożym. Wszystkim początkującym – a wspólnie modlącym się rodzinom – może okaże się ona pomocną w przygotowaniu takich właśnie spotkań.

Czytaj więcej O tej wersjiRazem przed Panem (rok 2000)