Przebaczenie jawnogrzesznicy

Przebaczenie jawnogrzesznicy

Relicti sunt duo: misera et misericordia.
I pozostało ich dwoje: nędza i miłosierdzie

święty Augustyn

      Mozaika tak zatytułowana dekoruje jedno z trzech pól łuków międzyarkadowych po prawej stronie nawy głównej, gdy patrzymy w kierunku prezbiterium. Znajduje się ona w pierwszym polu od strony ołtarza. Scena jest ilustracją ewangelicznego zdarzenia, zapisanego przez św. Jana w 8. rozdziale (1-11). Leonard Stroynowski wykonał jej projekt wraz z pozostałymi pięcioma kartonami w 1922 roku. Natomiast z tysięcy ceramicznych maleńkich płytek, wykonanych w weneckiej firmie Societa Anonima Industria Mosaici e Vetri Artistici, mozaikę złożył brat Wojciech Pieczonka SJ, a pomagał mu w tym brat Teodor Podobieński SJ. Tym razem układanie detali trwało zaledwie dwa miesiące tj. przez marzec i kwiecień 1925 roku.

Czytaj więcej O tej wersjiPrzebaczenie jawnogrzesznicy
Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie

Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie

…czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni

Podstępne pytania

Przeczytaj fragment Ewangelii (J 8, 1-11) i w skupieniu rozpocznij modlitwę. Medytuj postawę uczonych w Piśmie i faryzeuszów; zobacz, jak szukają pretekstu, aby w oczach ludu oskarżyć Jezusa i wprowadzić Go w pułapkę. Pragnęli, aby Jezus nie był nazywany więcej przyjacielem grzeszników. Przypuszczali, że Jezus nie wypuści grzesznej kobiety bez kary, a jeśli by tak uczynił, to mogli Go oskarżyć o łamanie Prawa Mojżeszowego. Tak naprawdę niewiele obchodziły ich zasady i prawa – zależało im na tym, aby niewygodny Nauczyciel stanął przed trudnością nie do pokonania. Cudzołożna kobieta była dla nich jedynie pretekstem, by pomnożyć nienawiść do Jezusa. Pomyśl, jak bardzo była zdeprawowana ich mentalność. Nienawiść odgrodziła ich od prawdy, miłości i łaski. Swoją władzę pojmowali tylko jako prawo do napominania, karania i potępiania bliźniego. Nie dostrzegli w biednej kobiecie cierpiącego człowieka; wykorzystali ją do swoich rozgrywek. Każda epoka ma swoich faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Pomyśl, czy zbyt łatwo nie potępiasz innych? Czytaj więcej O tej wersjiJezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie