Dziękczynienie za św. Jana Pawła II

Dziękczynienie za św. Jana Pawła II

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! W poniedziałek 18 maja 2020 roku Kościół w Polsce i na świecie świętuje stulecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.  W Bazylice Św. Piotra, w kaplicy św. Sebastiana papież Franciszek odprawił Mszę św., transmitowaną na cały świat, o godzinie 7.00 rano przy ołtarzu, gdzie spoczywają doczesne szczątki papieża Polaka.  

Czytaj więcej O tej wersjiDziękczynienie za św. Jana Pawła II
Serce Jezusa Źródłem Łask

Serce Jezusa Źródłem Łask

Towarzystwo Jezusowe, popularnie zwane zakonem jezuitów, od dawna szerzy kult Najświętszego Serca Jezusowego. Czyni tak w przekonaniu, że chrześcijanie powinni odpowiadać na miłość Boga objawioną w znaku Serca Jezusa swym codziennym życiem. Kult Serca Jezusa opiera się na formule: miłość za Miłość. Jezuici upowszechniają go poprzez pracę duszpasterską (misje parafialne, rekolekcje) oraz poprzez działalność pisarsko-wydawniczą. Wierni, którzy zostali wychowani w szkole Serca Jezusa, potrafią owocnie współpracować z łaską otrzymaną od Boga. Rzesze członków Apostolstwa Modlitwy, którzy codzienne ofiarowują się Bogu, pragną dawać świadectwo wiary w Chrystusa i miłości do Niego.

Szerząc ten kult, Towarzystwo samo się uświęca i wzrasta w miłości do Boga i do ludzi. Zakon został poświęcony Sercu Bożemu i co roku jego przełożeni ponawiają ten akt: Na znak wdzięcznej i pobożnej pamięci względem Najświętszego Serca Jezusa, należy uroczyście obchodzić Jego święto; w tym dniu należy odnowić poświęcenie, przez które w dniu 1 stycznia 1872 r. całe Towarzystwo temu Sercu się oddało i poświęciło na zawsze (Normy uzupełniające do Konstytucji TJ nr 410 § 1).

Czytaj więcej O tej wersjiSerce Jezusa Źródłem Łask
Kardynał

Kardynał

Dnia 18 stycznia 1998 r. Jan Paweł II ogłosił nominację 22 nowych kardynałów. W sobotę 21 lutego odbyło się uroczyste wręczenie nominatom insygniów kardynalskich. Wśród 22 wyróżnionych w lutym br. zaszczytnym tytułem kardynała znajduje się szczególnie bliska nam Polakom osoba byłego arbpa Lusaki – stolicy Zambii, polskiego jezuity Adama Kozłowieckiego.

Czytaj więcej O tej wersjiKardynał
Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój

Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój

Tak brzmi hasło XXX Światowego Dnia Pokoju, obchodzonego w dniu 1 stycznia 1997 roku. Kościół z woli Jezusa głosi światu Ewangelię pokoju i wzywa ludzi do życia w nim. Papieże ostatnich dziesięcioleci uczyli, jak ocalić go i jak zaplanować pokojową przyszłość świata. Najpełniej wypowiedział się Kościół na temat pokoju w encyklice Jana XXIII Pacem in terris oraz na Soborze Watykańskim II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w święcie współczesnym Gaudium et spes. Papież Paweł VI w 1968 roku ustanowił w Kościele „Światowy Dzień Pokoju”. Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, ten obchód powtarzał się co roku.

Czytaj więcej O tej wersjiOkaż przebaczenie, otrzymasz pokój