Zaskakująca ocena

Zaskakująca ocena

 30. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 18, 9-14

Ewangelia ukazuje dwa typy ludzi, ich modlitwę i postawy wobec Boga. Faryzeusz pości, daje jałmużnę, zachowuje prawo, a nawet dziękuje Bogu; na pozór jest pobożny.

Celnik jest wzgardzonym poborcą podatkowym. Splatają się w nim postawy niegodne, ale też takie, które są warte naśladowania. Obaj przyszli do świątyni modlić się, ale jakże różne skutki miały ich modlitwy.

Czytaj więcej O tej wersjiZaskakująca ocena
Zarozumiałość i pokora

Zarozumiałość i pokora

30. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 18, 9-14

Faryzeusz – surowy i na pozór bardzo pobożny, lecz uważający, że inni nie są sprawiedliwi. Sądził, że postępował sprawiedliwie, a jednak jego dobre uczynki skażone były grzechem pogardy i osądzania innych.

Wszystko, co powiedział, było prawdą (dawał dziesięciny, pościł i nie był podobny do innych ludzi), ale nie może dobrze się modlić ten, kto pogardza bliźnim.

Czytaj więcej O tej wersjiZarozumiałość i pokora
Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu

Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu

Wejdź w modlitwę z wyciszonymi myślami, z uspokojonym sercem i przeczytaj tekst Łk 7,36-50. Na początku medytacji proś o uświadomienie sobie przebaczającej obecności Bożej w twoim życiu.

Posiłek w towarzystwie faryzeusza i grzesznicy

Św. Łukasz plastycznie ukazuje to niezwykle spotkanie. Jesteś zaproszony do udziału w nim. Trzeba ci obserwować wszystko i uczynić z tego spotkania przy posiłku wielką modlitwę. Podczas jego trwania przyszła kobieta grzeszna, burząc zadufanie gospodarza, Szymona i przyniosła alabastrowy flakonik pełen wonnego olejku. Podchodząc do Jezusa poczęła wykonywać wobec Niego gesty szacunku. Jej osoba wprawiła w zakłopotanie faryzeusza. Pomyślał: Gdyby On był prorokiem… W odpowiedzi Jezus przytacza przypowieść o dłużnikach. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Współbiesiadnicy zastanawiają się, kimże jest ten człowiek, że odpuszcza grzechy. Ty tak zastanawiać się nie musisz, bo dobrze wiesz, że jest to Jezus, który wiele razy odpuścił ci grzechy, czyli darował dług. Czytaj więcej O tej wersjiMedytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu