Uzdrowienie trędowatego

Uzdrowienie trędowatego

6. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 1, 40-45

Trąd z towarzyszącym mu rozkładem ciała był i jest synonimem życia zakażonego śmiercią.

Nieczystość ta wykluczała dotkniętego nią człowieka z udziału w kulcie. Chory na trąd musiał stronić od zdrowych, by ich nie zarazić. Podobne skutki – jak choroba trądu – wywołują w duszy człowieka grzechy ciężkie. Wyłączają z rodziny dzieci Bożych, a przyłączają do chorych na duszy.

Czytaj więcej O tej wersjiUzdrowienie trędowatego
Cudowne rozmnożenie

Cudowne rozmnożenie

17. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 6, 1-15

Cudowne rozmnożenie chleba i ryb było związane ze słuchaniem Jezusa przez tłumy, które Go szukały, szły za Nim i widziały liczne uzdrowienia chorych.

Ewangelia poucza, że bez doświadczenia miłości nie można doświadczyć Boga. On objawia się w miłości, czyli w trosce o bliźniego. Każdy, kto doświadcza miłości, poznaje też dobroć Boga. Ludzie słuchający Jezusa, nakarmieni pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwiema rybami, dopiero po skończonym posiłku, a więc po upływie pewnego czasu, zdali sobie sprawę, że byli świadkami cudu Pana. Gdy jedli chleb i ryby, czuli się kochani przez Jezusa. On zadbał o nich, aby nie wracali do domów głodni. Poznali, kim jest, nie tylko przez zdziałany cud, ale przez Jego miłość, a ta jest największym cudem! Pan obdarował ich miłością! Dostrzegł ich głód i okazał się ich dobrym Pasterzem.

Czytaj więcej O tej wersjiCudowne rozmnożenie
Matka Kościoła i Jezus, dający nowe wino Ewangelii

Matka Kościoła i Jezus, dający nowe wino Ewangelii

Przeczytaj tekst J 2,1-11 i w skupieniu rozpocznij medytację. Na gody weselne została zaproszona przede wszystkim Maryja, a Jezus i Jego uczniowie ze względu na Maryję. Przebieg tej uroczystości opisał św. Jan, naoczny świadek zdarzeń w Kanie Galilejskiej (zainteresował się nawet pojemnością sześciu stągwi). W jego Ewangelii w pierwszym i w ostatnim wystąpieniu Jezusa bierze udział Jego Matka, spinając ewangeliczne wydarzenia jakby dwiema klamrami – Kaną i Golgotą. Maryja jako Matka Jezusa jest ściśle związana z Jego dziełem – z Kościołem. Na weselu w Kanie wychodzi Ona naprzeciw potrzebom ludzi. Ma to znaczenie symboliczne, bowiem wprowadza ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Jezusa. Jest to pośrednictwo Maryi pomiędzy Jej Synem a ludźmi w sytuacji braków, niedostatków i cierpień.

Czytaj więcej O tej wersjiMatka Kościoła i Jezus, dający nowe wino Ewangelii