Jubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)

Jubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)

Zdaje mi się, że uroczysty ten akt dziękczynienia Sercu Jezusowemu za tyle otrzymanych łask i dobrodziejstw Jego, a zarazem poświęcenie całego narodu dalszej Opiece Serca Zbawiciela, przyczyni się bardzo skutecznie do podniesienia dusz przytłoczonych ciężkiemi przejściami długiej wojny i do spotęgowania nabożeństwa do Serca Jezusowego w odradzającej się Polsce. 

Prowincjał jezuitów ks. Stanisław Sopuch, Kraków, 6 kwietnia 1921 r.

W piątym dniu po konsekracji kościoła Serca Jezusa w Krakowie, dokonanej 29 maja 1921 roku przez ks. biskupa Anatola Nowaka, nastąpiło poświęcenie Polski Sercu Jezusowemu. Było to wielkie wydarzenie religijne i patriotyczne. W wewnętrznym piśmie zakonnym „Nasze Wiadomości”, redagowanym w latach 1921-1923 przez ks. Teofila Bzowskiego SJ (1873-1959) możemy przeczytać: Stąd za łaską Pana Jezusa rozeszła się znajomość i miłość Serca Jego po całej Polsce i głęboko zakorzeniła się w duszach. Stąd dzieło Apostolstwa oplotło całą Polskę siecią błogosławieństw Bożych i ożywczych religijnych wpływów. Dalej czytamy tam: Obszerniejsze opisy minionych uroczystości zawierały dzienniki z pierwszych dni czerwca, a głównie „Głos Narodu” i „Czas”. Później lipcowy zeszyt „Przeglądu Powszechnego” oraz sierpniowy „Posłaniec S.P. J.”. We wspomnianych „Naszych Wiadomościach” możemy znaleźć i taką informację: W prasie było dość cicho i ogół nie spodziewał się, że dojdzie do tak wielkiej katolickiej manifestacji, jakiej w minionych dniach był świadkiem Kraków.

Czytaj więcej O tej wersjiJubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)
Spotkania ze Zmartwychwstałym

Spotkania ze Zmartwychwstałym

3. Niedziela Wielkanocna; 18 IV 2021
Ewangelia według św. Jana 24, 35-48

Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się wielu osobom w różnych postaciach, a rozpoznanie Go następowało nie od razu. Zjawiał się nagle i odsłaniał swą tajemnicę innego życia, zadziwiał i zaskakiwał. Inaczej widziała go Maria Magdalena. Wydawało się jej, że to nie On we własnej osobie, lecz ogrodnik. Inaczej doświadczyli Go dwaj uczniowie idący do Emaus, Kleofas i jego towarzysz podróży.

Czytaj więcej O tej wersjiSpotkania ze Zmartwychwstałym
Życzenia na Wielkanoc 2021

Życzenia na Wielkanoc 2021

(…) On żyje! Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmować Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jak byliśmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas leczy i umacnia, to Ktoś, kto żyje. To Zmartwychwstały Chrystus (…)

Papież Franciszek, Christus vivit 124.

Szanowni Państwo,

zakończyły się już dni paschalnej wędrówki z Jezusem, zaczęte w Wieczerniku, a kontynuowane przez Ogrójec, Golgotę aż do poranka Zmartwychwstania Naszego Pana. Pragnę życzyć Wam,  aby ten szczególny czas, w którym przekazujemy sobie wzajemnie dar wielkanocnych życzeń, motywował nas do codziennej posługi bliźnim w miłości wobec współczesnego człowieka.

Czytaj więcej O tej wersjiŻyczenia na Wielkanoc 2021
Pragnienie ujrzenia Jezusa

Pragnienie ujrzenia Jezusa

5. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 12, 20 -33

Wśród tłumów przybyłych do Jerozolimy w czasie Święta Paschy, aby oddać pokłon Bogu, byli też niektórzy Grecy, sympatyzujący z Żydami. Oni to przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, będącego jednym z pierwszych uczniów Jezusa, z prośbą: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Określenie „ujrzeć”, użyte w Ewangelii św. Jana, znaczyło: poznać Go, przylgnąć do Niego i uwierzyć. Filip poszedł i powiedział o tym Andrzejowi. A następnie ci dwaj Apostołowie przekazali tę prośbę samemu Jezusowi. Pragnienie tych Greków ujawniło ewangeliczną prawdę, że wiara jest widzeniem. Także i na tych greckich przybyszach spełniły się słowa mówiące o Jezusie, światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi (J 1, 9).

Czytaj więcej O tej wersjiPragnienie ujrzenia Jezusa
Jubileusz konsekracji kościoła Serca Jezusowego w Krakowie

Jubileusz konsekracji kościoła Serca Jezusowego w Krakowie

Setna rocznica konsekracji jezuickiego kościoła Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika będzie uroczyście obchodzona 29 maja 2021 roku. Świątynia nosi tytuł bazyliki mniejszej – otrzymała go w 1960 roku od świętego papieża Jana XXIII (1881-1963).

Kasata jezuitów, dokonana przez papieża Klemensa XIV w 1773 roku, sprawiła, że zakon ten utracił swoje kościoły i posiadłości. Po przywróceniu jezuitów w całym świecie w 1814 roku przez papieża Piusa VII ojcowie i bracia zakonni powrócili do Krakowa w 1867 roku i zamieszkali w domu wynajętym od kanoników laterańskich przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Rok później zakupili w dzielnicy Wesoła w Krakowie od spadkobierców Piotra Józefa Szyryna (1800-1866) kilka posiadłości, w tym dom zajezdny, który w 1869 roku zaczęli przebudowywać na kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Została ona poświęcona 5 lutego 1871 roku przez ks. prowincjała jezuitów Kaspra Szczepkowskiego. Szybko okazała się ona za mała dla działalności duszpasterskiej, podjęto więc plany wybudowania nowego kościoła pod takim samym wezwaniem. Kaplica została rozebrana w 1912 roku, a architekt Franciszek Mączyński w roku 1913 wybudował na jej miejscu dwupiętrowy budynek przeznaczony dla jezuitów.

Czytaj więcej O tej wersjiJubileusz konsekracji kościoła Serca Jezusowego w Krakowie
Czas pustyni

Czas pustyni

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Marka 1, 12-15

Duch, który zstąpił na Jezusa w czasie chrztu w Jordanie, zaraz wyprowadził Go na pustynię, czyli na jakieś odludne miejsce modlitwy i próby. Również i my w okresie Wielkiego Postu mamy być gotowi, aby Duch Boży poprowadził nas na „pustynię”, by współpracować z Nim i trwać na modlitwie. Dla wielu z nas nie będzie to jakaś dzika kraina, lecz gwar i hałas aglomeracji miejskiej, i w takich warunkach powinniśmy znaleźć czas na wyciszenie i modlitwę. Wielki Post ma służyć oczyszczeniu, pokucie i duchowej odnowie. Mamy zaufać Panu, bo czas ten i miejsce będą szczególnym darem łaski dla wspólnoty Kościoła i dla nas. Powinniśmy mieć uszy otwarte do słuchania i serca gotowe na podjęcie działania według udzielonej nam łaski. Mamy oddalić swoją pychę, wyrażającą się w przekonaniu, że to tylko nasze starania wokół danej sprawy, osób czy sytuacji zapewnią pomyślność, łaskę i ustrzegą przed złem. Wszystko mamy powierzyć Bogu, tj. rozliczne sprawy nasze, bliźnich i także nasze niepokoje, troski i obawy.

Czytaj więcej O tej wersjiCzas pustyni
Projekty jezuickiego kościoła Serca Jezusowego w Krakowie

Projekty jezuickiego kościoła Serca Jezusowego w Krakowie

W związku z setną rocznicą konsekracji jezuickiego kościoła Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26, przypadającą na 29 maja 2021 roku, kontynuujemy tematykę związaną z powstaniem tej świątyni (obecnie noszącej tytuł bazyliki mniejszej), rozpoczętą w styczniowym numerze (89/2021) miesięcznika „Modlitwa i Służba”, katolickiego stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy. Sięgam w tym artykule między innymi do kart historii miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego” (wydawanego od 1872 roku), a zawieszonego przez Wydawnictwo WAM w 2017 roku.

Czytaj więcej O tej wersjiProjekty jezuickiego kościoła Serca Jezusowego w Krakowie
Baranek posłany przez Boga

Baranek posłany przez Boga

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

Zadaniem Jana Chrzciciela było przygotowanie drogi Mesjaszowi, i to on przedstawił Jezusa ludowi zebranemu w Betanii – po drugiej stronie Jordanu – jako „Baranka Bożego”. Prawie nikt się tym nie zainteresował, tylko Andrzej i Szymon. W ten sposób rozpoczęła się przygoda uczniów, którzy stali się słuchaczami słowa głoszonego przez Jezusa. Zostawili swego dotychczasowego nauczyciela Jana i poszli za nowym Mistrzem. Dzień później nastąpiło spotkanie Filipa z Jezusem, a ten przyprowadził do Niego Natanaela. My także powinniśmy kierować ludzi do Jezusa, a stanie się to wówczas, kiedy my sami będziemy mieli utkwiony wzrok w Niego; wtedy potrafimy innych zainteresować Jego Osobą. Czytając Ewangelię, również i my doświadczamy zażyłego przebywania z Jezusem. Takiej szczególnej bliskości zaznał Umiłowany Uczeń, gdy opierał głowę o pierś Mistrza w czasie ostatniej wieczerzy (J 13, 23-35). Trzeba było czasu, aby nawiązała się głębsza więź z Jezusem, skłaniająca do dawania o Nim świadectwa.

Czytaj więcej O tej wersjiBaranek posłany przez Boga
Życzenia na Boże Narodzenia 2020

Życzenia na Boże Narodzenia 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia proszę przyjąć te życzenia: wiele łask od Świętej Bożej Rodziny. Niech w Kościele, w świecie, a przede wszystkim w sercu każdego z nas zapanuje Chrystusowy pokój i jego obfitość tak, abyśmy potrafili nim obdarować także naszych bliźnich wnadchodzącym RokuWięcej oŻyczenia na Boże Narodzenia 2020[…]

Komentarz do papieskich intencji na rok 2021

Komentarz do papieskich intencji na rok 2021

Za kilkanaście dni nadejdzie Nowy Rok Pański 2021, w którym codziennie rano będziemy powierzać Panu Bogu papieskie intencje. Przeczytajmy je w całości, aby zrozumieć, dlaczego papież Franciszek dokonał takiego właśnie ich wyboru. Wypowiadając te intencje, zastanówmy się nad ich treścią i odmawiajmy je pobożnie. Dyrektor Generalny Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, rezydujący w Rzymie, jezuita francuski, ks. Frédéric Fornos, zabierając głos na ich temat, zawsze zwraca uwagę, że te papieskie intencje są powierzone wszystkim wiernym w Kościele katolickim, ale w sposób szczególny nam, Członkom Apostolstwa Modlitwy. Taka ich powszechność wyraża wspólną odpowiedzialność i braterstwo wiernych w Kościele, zaangażowanych w posłannictwo chrześcijan we współczesnym świecie.

Czytaj więcej O tej wersjiKomentarz do papieskich intencji na rok 2021