Zażyłość z Jezusem

Zażyłość z Jezusem

16. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 6, 30-34

Przeżywamy czas wakacyjny i od dawna doświadczamy pilnej potrzeby wypoczynku. Zmęczyła nas nie tylko długotrwała pandemia coronawirusa, która już chyba pościągała wielu ludziom korony pychy z głów – że wszystko możemy i potrafimy – ale zmęczyła nas także codzienna proza życia i jego problemy. Próbujemy w te letnie miesiące jakoś zorganizować nasz wypoczynek, chcemy być z dala od męczących codziennych zajęć i od miejsc, gdzie nie można wypocząć.

Czytaj więcej O tej wersjiZażyłość z Jezusem
Pięć lat filmów wideo z intencją modlitewną papieża Franciszka

Pięć lat filmów wideo z intencją modlitewną papieża Franciszka

Papieska Światowa Sieć Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy) obchodziła 23 maja 2021 roku piątą rocznicę zrealizowania filmu wideo, przedstawiającego intencje papieża Franciszka. Film jest obecnie rozpowszechniany w 23 wersjach językowych, głównie na portalach społecznościowych. Intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczą najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Czytaj więcej O tej wersjiPięć lat filmów wideo z intencją modlitewną papieża Franciszka
Rozpoczęcie Roku św. Ignacego Loyoli w Hiszpanii i w Polsce

Rozpoczęcie Roku św. Ignacego Loyoli w Hiszpanii i w Polsce

W Hiszpanii, w Pampelunie, w katedrze pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 20 maja 2021 roku rozpoczęły się centralne uroczystości Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego w Towarzystwie Jezusowym.

Z Rzymu przybył na nie generał jezuitów o. Arturo Sosa. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, katedra była wypełniona tylko częściowo, ale Mszę św. transmitowano w Internecie i wielu wiernych mogło w ten sposób uczestniczyć w tej inauguracji. Jubileuszowy Rok został ogłoszony dla upamiętnienia 500. rocznicy nawrócenia Ignacego Loyoli oraz 400-lecia jego kanonizacji. Warto w tym szczególnym czasie łaski przypomnieć, że do nawrócenia się tego dzielnego Baska przyczyniło się odniesienie ciężkiej rany w nogę 20 maja 1521 roku, w czasie walk o Pampelunę między wspieranymi przez Francuzów wojskami Nawarry i wojskami hiszpańskimi. Zwycięstwo odnieśli wtedy Francuzi.

Czytaj więcej O tej wersjiRozpoczęcie Roku św. Ignacego Loyoli w Hiszpanii i w Polsce
Jezus Bogiem i kapitanem mojej łodzi

Jezus Bogiem i kapitanem mojej łodzi

12. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 4, 35-41

Ewangelia o uciszeniu burzy na jeziorze Genezaret zawiera ważne przesłanie, że Jezus zawsze odpowiada proszącym Go i jest stale przy nich, nawet jeśli komuś wydaje się, że On o nas zapomniał lub że zasnął, czy też, że Go w ogóle nie obchodzą nasze problemy. Łódź z przerażonymi Apostołami w niej podczas gwałtownej burzy na jeziorze, miotana falami, jest obrazem naszej małej łodzi życia, a także wielkiej łodzi Chrystusowego Kościoła. Chwilowa cisza, spokój mogą być pozorne. Burza może nadejść gwałtownie, a ludzie przeprawiający się wraz nami na drugi brzeg w innych łodziach nie pomogą nam, chociaż będą płynąć blisko nas, bo wszystko wśród fal wzburzonych wód jest przerażające i groźne.

Czytaj więcej O tej wersjiJezus Bogiem i kapitanem mojej łodzi
Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

Projektodawcą jezuickiego kościoła Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26 był utalentowany młody polski architekt Franciszek Mączyński (1874-1947). On także w 1914 r. zaprojektował obecny ołtarz główny, nawiązujący stylem do włoskiego neorenesansu. Wykonali go: Karol Hukan i Jan Bukowski, a mozaiki – w ciągu jednego roku (1918-1919) – ułożył w nim jezuicki brat zakony Wojciech Pieczonka.

Czytaj więcej O tej wersjiOłtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie
Najświętsze Serca Jezusa w otoczeniu jezuickich świętych

Najświętsze Serca Jezusa w otoczeniu jezuickich świętych

W zakrystii jezuickiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26 znajduje się późnobarokowy, olejny obraz, który pochodzi z XVIII wieku i ma kształt pionowego prostokąta o wymiarach 350 x 198 cm. Znajdował się on w latach 1871-1912 w głównym ołtarzu pierwotnej kaplicy Najświętszego Serca Jezusa przy ulicy Kopernika. Przed tym obrazem 26 lipca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Albina Dunajewskiego jezuita, późniejszy misjonarz wśród trędowatych na Madagaskarze, bł. o. Jan Beyzym. Obraz ten można nazwać adoracją Serca Zbawiciela przez świętych jezuickich.

Czytaj więcej O tej wersjiNajświętsze Serca Jezusa w otoczeniu jezuickich świętych
Trzydniówka – Świątynią Boga jesteśmy

Trzydniówka – Świątynią Boga jesteśmy

Przygotowanie do jubileuszu stulecia konsekracji kościoła

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu.

Trzydniówce głoszonej w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26, w dniach od 25 do 28 maja 2021 roku, z okazji przygotowań do jubileuszu stulecia konsekracji tego kościoła, nadałem tytuł:  Świątynią Boga jesteśmy. Nawiązuje on do słów św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: Apostoł napisał w nim: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 3,16-17).

Czytaj więcej O tej wersjiTrzydniówka – Świątynią Boga jesteśmy
Misyjny nakaz Mistrza

Misyjny nakaz Mistrza

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia według św. Marka 16, 15-20

Wstępując do nieba, Jezus poucza nas, że życie nie ogranicza się tylko do doczesności, lecz wykracza poza ziemską rzeczywistość. Codziennie też powinniśmy kierować nasze serca ku niebu, bo tam kiedyś doznamy uwielbienia i chwały. Jezus odszedł do Ojca, a mimo to jest wciąż wśród nas obecny, gdy głosi się Ewangelię, sprawuje sakramenty i pomaga bliźnim.

Czytaj więcej O tej wersjiMisyjny nakaz Mistrza
Jubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)

Jubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)

Zdaje mi się, że uroczysty ten akt dziękczynienia Sercu Jezusowemu za tyle otrzymanych łask i dobrodziejstw Jego, a zarazem poświęcenie całego narodu dalszej Opiece Serca Zbawiciela, przyczyni się bardzo skutecznie do podniesienia dusz przytłoczonych ciężkiemi przejściami długiej wojny i do spotęgowania nabożeństwa do Serca Jezusowego w odradzającej się Polsce. 

Prowincjał jezuitów ks. Stanisław Sopuch, Kraków, 6 kwietnia 1921 r.

W piątym dniu po konsekracji kościoła Serca Jezusa w Krakowie, dokonanej 29 maja 1921 roku przez ks. biskupa Anatola Nowaka, nastąpiło poświęcenie Polski Sercu Jezusowemu. Było to wielkie wydarzenie religijne i patriotyczne. W wewnętrznym piśmie zakonnym „Nasze Wiadomości”, redagowanym w latach 1921-1923 przez ks. Teofila Bzowskiego SJ (1873-1959) możemy przeczytać: Stąd za łaską Pana Jezusa rozeszła się znajomość i miłość Serca Jego po całej Polsce i głęboko zakorzeniła się w duszach. Stąd dzieło Apostolstwa oplotło całą Polskę siecią błogosławieństw Bożych i ożywczych religijnych wpływów. Dalej czytamy tam: Obszerniejsze opisy minionych uroczystości zawierały dzienniki z pierwszych dni czerwca, a głównie „Głos Narodu” i „Czas”. Później lipcowy zeszyt „Przeglądu Powszechnego” oraz sierpniowy „Posłaniec S.P. J.”. We wspomnianych „Naszych Wiadomościach” możemy znaleźć i taką informację: W prasie było dość cicho i ogół nie spodziewał się, że dojdzie do tak wielkiej katolickiej manifestacji, jakiej w minionych dniach był świadkiem Kraków.

Czytaj więcej O tej wersjiJubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)