Spotkania ze Zmartwychwstałym

Spotkania ze Zmartwychwstałym

3. Niedziela Wielkanocna; 18 IV 2021
Ewangelia według św. Jana 24, 35-48

Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się wielu osobom w różnych postaciach, a rozpoznanie Go następowało nie od razu. Zjawiał się nagle i odsłaniał swą tajemnicę innego życia, zadziwiał i zaskakiwał. Inaczej widziała go Maria Magdalena. Wydawało się jej, że to nie On we własnej osobie, lecz ogrodnik. Inaczej doświadczyli Go dwaj uczniowie idący do Emaus, Kleofas i jego towarzysz podróży.

Czytaj więcej O tej wersjiSpotkania ze Zmartwychwstałym