Gleba naszego serca

Gleba naszego serca

15. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 13, 1-23

Rozdział 13. Ewangelii św. Mateusza zawiera osiem przypowieści Jezusa: cztery dla tłumów (o siewcy, chwaście, ziarnie gorczycy i o zaczynie) i cztery dla węższego grona uczniów (o skarbie, perle, sieci i uczonym w Piśmie). Do nich dołączył wyjaśnienia. Ukazują nam one tajemnice królestwa Bożego. Dzieje się to za pomocą porównań i przenośni, przypowieści bowiem nawiązują do spraw znanych, codziennych, a zawierają ukryty sens. Rzucają światło na historię świata i na nasze życie pełne przeciwieństw. Królestwo Boże już jest, ale jeszcze nie w pełni, wymaga trudu, jaki towarzyszy siejbie i połowowi ryb.

Czytaj więcej O tej wersjiGleba naszego serca