Różańca Tajemnice
 

Różańca Tajemnice

V Tajemnica Bolesna
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Otwarty żołnierską włócznią bok Pana i nie połamane Jego kości (Mk 15,22-37)

Kiedy Jezus umierał na krzyżu, ziemię ogarnęła ciemność. W ostatniej chwili życia podarował umiłowanemu uczniowi swoją Matkę i poprosił Boga o przebaczenie ludziom win oraz dał miejsce w Raju nawróconemu łotrowi. Wypełniał się czas odkupienia człowieka. Dar był pełny i najdoskonalszy, gdy Jezus oddał Bogu życie i oddał Mu swego ducha w majestacie śmierci. Wtedy dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Zebrani pod krzyżem widzieli Jego przebity bok oraz krew i wodę, które z niego wypłynęły. Widzieli też pisemny powód skazania Pana, bo umieszczono go nad Jego głową. W tej chwili na Kalwarii narodził się Kościół.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy w godzinie naszej śmierci zostali usprawiedliwieni ofiarą Twój ego Syna i Jego zmartwychwstaniem. Matko Bolesna, pragniemy wraz z Tobą uczcić krzyż Twojego Syna, bo jest on dla nas ołtarzem zbawienia, kluczem otwierającym nam niebo i katedrą wszelkiej mądrości. Prosimy Cię, Jezu, daj wszystkim umierającym, którzy w godzinie swej śmierci wezwą Twego Imienia, życie wieczne i pozwól im spoczywać w ramionach Twej Matki. Amen.