Różańca Tajemnice
 

Różańca Tajemnice

III Tajemnica Bolesna
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Szydercze naigrawanie, bicie i oplwanie oblicza Pana (Mk 15, 16-19)

Dla wyszydzenia królewskiej godności Jezusa rzymscy żołnierze wtłoczyli na Jego głowę koronę cierniową. Wręczyli Mu też „insygnia królewskie”: zamiast purpury – czerwony płaszcz żołnierski i do prawej ręki dali Mu trzcinę – mającą wyobrażać berło. Tak ucharakteryzowanemu Jezusowi składali szyderczy hołd – przyklękali przed Nim i drwiąco Go pozdrawiali jako króla. Bili Go trzciną po głowie oraz pluli Mu w twarz. Jezus – Król boleści cierpiał nie tylko fizycznie, ale i moralnie, znosząc hańbę poniżenia. Dane Jezusowi rekwizyty miały być karykaturą właściwych insygniów królewskich. Nasz Pan nie rozstał się jednak z nimi aż do końca męki. Umarł na krzyżu jako Król-Mesjasz.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że w tej tajemnicy bolesnej pod żołnierskim płaszczem kryje się nie tylko wzgardzony człowiek, lecz odwieczny jedyny i prawdziwy nasz Król – Jezus Chrystus. Pojmijmy zatem, że okrutna żołnierska zabawa, pełna pogardy wobec Jezusa, okazała światu przede wszystkim Jego ogromną miłość. Prosimy Cię, spraw, Panie, abyśmy umieli pojąć jej wagę. Amen.