Życzenia wielkanocne 2017
 

Życzenia wielkanocne 2017

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Nasz Pan Jezus Chrystus nie zakończył swej misji zbawczej, umierając na krzyżu, i nie zakończył jej też w grobie. On Zmartwychwstał! I w tym jest nasza nadzieja, bo zamieszkuje w nas Bóg, który jest nieśmiertelny. My również mamy tę nieśmiertelność, bo zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie!

Gdy kiedyś przyjdzie do nas siostra śmierć, uśpi nasze ciała, które czekać będą na zmartwychwstanie. Odwieczny Bóg – Ten, który żyje na wieki, to sprawi. Ten Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi i nas!

Wierzyć w Syna Człowieczego oznacza dla nas, że nie umrzemy na wieki, a żyć będziemy, bo On złożył nam taką obietnicę. Nasze ciała przekroczą próg wieczności, i w tym kryje się Boża tajemnica i wielka miłość Chrystusa do ludzi.

Zmartwychwstały Syn Boży pojawił się w ludzkim ciele, On nie zrezygnował z niego i wciąż je ma, przebywając w niebie z Ojcem i Duchem, gdzie odbiera chwałę i króluje! Miał ciało od momentu Wielenia. Bóg wyniósł ciało Jezusa-Człowieka do swej chwały! Nie tylko Jego natura Boska doznaje uwielbienia, ale i Jego człowieczeństwo wyrażone w ciele.

Drogie Siostry i Bracia! Zmartwychwstanie Jezusa mówi nie tylko o Nim, ale i o nas, co nas czeka. A On pragnie, abyśmy z szacunkiem i poważnie traktowali nasze dusze i ciała: pochylajmy się nad biednymi, chorymi, więźniami, dajmy jeść głodnemu i  pić, spragnionemu i zadbajmy o  ubranie dla nagiego. Gdy będziemy tak postępować, zyska na tym nasz bliźni, zyska także nasza dusza i będziemy bliżej Boga.  

Wiadomość o wieczności z Bogiem dla nas jest wspaniałą nowiną! Świętujmy teraz radośnie Zmartwychwstanie Pańskie, Alleluja! Świętujmy ufnie, abyśmy mogli równie radośnie świętować i nasze zmartwychwstanie.

Z zapewnieniem o ciągłej pamięci i z wdzięcznością za Waszą modlitwę za Kościół, za papieża Franciszka i za cały świat.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, Wielkanoc 2017