Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, zapoznajcie się podczas Waszych spotkań modlitewnych z wybranymi fragmentami dokumentu Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zaaprobowanego w Rzymie 3 XII 2014 roku przez Papieża Franciszka i Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy Frédérica Fornosa SJ.

Podzielcie się też wzajemnie Waszymi uwagami z kapłanem opiekującym się Waszym Ogniskiem Apostolskim w parafii. To bardzo ważny dokument, będący podstawą programową naszej odnowy w Polsce i w świecie.
Krajowy Dyrektor AM, ks. Stanisław Groń SJ Czytaj więcej O tej wersjiDroga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Zatroskany nie tylko o nas

Zatroskany nie tylko o nas

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 10, 11-18

Jezus w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazu dobrego pasterza. Trudne prawdy religijne wyjaśniał za pomocą pojęć dobrze znanych swoim słuchaczom. Dlatego mówił im o owcach i pasterzach zatroskanych o stado!

Chciał pokazać swoją troskę o lud i odsłonić przepaść pomiędzy Sobą a faryzeuszami i uczonymi w Prawie, którzy nie dbali o powierzonych im ludzi, lecz nakładali na nich ciężary skostniałego prawa. Wilki wyrządzają wiele szkód w Bożym stadzie także i dzisiaj. Lud Boży zasługuje na dobrych pasterzy, którzy znają swe owce po imieniu, trudzą się dla nich i dla ich obrony nie wahają się oddać życia! Najemnik i ten kto nie jest pasterzem to biblijny kod na oznaczenie tych, co nie troszczą się o lud. Dzisiaj można znaleźć też takich, co w prowadzeniu ludzi do Boga bardziej są najemnikami niż pasterzami. Módlmy się o przemianę ich serc. Czytaj więcej O tej wersjiZatroskany nie tylko o nas