Ważniejsi niż wróble

Ważniejsi niż wróble

12. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 10, 26-33

Jezus mówi: Nie bójcie się! Jednak człowiek się lęka i strach towarzyszy mu w życiu, nierzadko nawiedza go paraliżujący niepokój. Wielu żyje, lękając się o dziś i o jutro. Pytają, niepewni, jak będzie wyglądał ich byt materialny, rodzina, Ojczyzna? Lęki i obawy powstają też za sprawą grzechu bliźnich, którzy naruszają nasze bezpieczeństwo. Czytaj więcej O tej wersjiWażniejsi niż wróble

Zaczęło się od kartki z intencjami

Zaczęło się od kartki z intencjami

Jezuicki miesięcznik znany w Polsce pod nazwą „Posłaniec Serca Jezusowego” sięga swymi początkami 1872 r. Był wzorowany na biuletynie Apostolstwa Modlitwy, które powstało we Francji w kolegium jezuitów w Vals w 1844 r. Za pośrednictwem prasy jezuici francuscy pragnęli szerzyć przede wszystkim trzy idee: cześć do Serca Jezusowego, zjednoczenie dusz w tym Sercu, gorliwe poświęcenie się dla sprawy Kościoła.

Ubogie początki i siła rozwojowa dzieła

Miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego” zaczął ukazywać się po połowie XIX w. w różnych krajach i językach. Także w Krakowie zaczęto wydawać go pod koniec tego stulecia. Ten organ Apostolstwa Modlitwy urósł nawet swego czasu do roli najpoczytniejszego czasopisma katolickiego na świecie. Jednoczył ogniska AM w poszczególnych krajach, wytyczał kierunki działania i mobilizował swych członków do modlitwy i ofiarnego czynu. Był czasopismem masowym, które dynamicznie się rozwijało. Czytaj więcej O tej wersjiZaczęło się od kartki z intencjami