Japońscy męczennicy z przebitymi sercami

Japońscy męczennicy z przebitymi sercami

Dnia 6 lutego Kościół katolicki wspominać będzie męczenników za wiarę. Są wśród nich 3 święci jezuiccy Japończycy: Paweł Miki, Jan Soan, Jakub Kisai oraz 23 towarzyszy męczeństwa – 6 franciszkanów i 17 świeckich wiernych – tercjarze, katechiści, tłumacz, lekarz, ministranci i dwaj odważni samarytanie, ujęci, gdy pomagali skazanym.

Śmierć połączyła ich 5 lutego 1597 roku. Najstarszy miał 64 lata, a najmłodszy 11 lat. Zostali ukrzyżowani tak jak Jezus, a ich serca przebito włóczniami. To pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (20 Japończyków, Hindus, 4 Hiszpanów i Meksykanin). Błogosławionymi ogłosił ich Urban VIII w 1627 roku, a kanonizował Pius IX w 1862 roku. Czytaj więcej O tej wersjiJapońscy męczennicy z przebitymi sercami

Nasze kalendarze

Nasze kalendarze

Zegar w Betlejem fot. Ł. KraczkaZwykle na wiele tygodni przed upływem starego roku zastanawiamy się, jaki kalendarz kupić, aby w nowym roku móc go używać. W księgarniach przyciąga nasz wzrok ich piękno i różnorodność. Są kieszonkowe, ścienne, biurkowe. Zachęcają do kupna kalendarzy ilustrujące je piękne fotografie egzotycznych i rodzimych krajobrazów, zabytków, samochodów, żaglowców, koni, kwiatów, motyli…

W kalendarzach wydawanych przez katolickie stowarzyszenia umieszczane są także fotografie o tematyce religijnej. Są więc w nich podobizny świętych i papieża Franciszka, są fotografie z pracy misyjnej Kościoła. Ich różne wydania wspierają charytatywne akcje. Kalendarze wielkiego formatu, zakupione czy otrzymane w prezencie, zdobią używane przez nas pomieszczenia, nadając im swoisty klimat. Niewielki, gruby kalendarz z możliwością zrywania kartek i dobrze widoczną datą dzienną, postawiony na biurku, nadal cieszy się popularnością. Natomiast sprzedaż tradycyjnych kalendarzy książkowych z roku na rok maleje. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy i „Posłaniec Serca Jezusowego” wydały ich w minionym wieku setki tysięcy. Lecz od 1992 roku i tu zaprzestano ich edycji. Obecnie kalendarz książkowy kupują niektóre grupy zawodowe (rolnicy, pszczelarze, kolekcjonerzy). Nadal zawierają one ciekawostki, porady, opowiadania, humorystyczne ilustracje.

Czytaj więcej O tej wersjiNasze kalendarze

Nabożeństwo do Serca Zbawiciela aktualne w nowej ewangelizacji

Nabożeństwo do Serca Zbawiciela aktualne w nowej ewangelizacji

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Jest to symbol prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości. To czyste miłosierdzie! – powiedział papież Franciszek na Anioł Pański 9 VI 2013 r.

Kult Najświętszego Serca Jezusa wypływa z podstawowych prawd wiary katolickiej, z Pisma Świętego i z tradycji Kościoła. Człowiek nie może żyć bez miłości, potrzebna jest mu świadomość, że ktoś go umiłował i wybrał, bez względu na zalety czy zasługi. W naszej epoce usiłuje się pod pozorem postępu zacieśniać wiarę do sfery prywatnej, a z Boga nierzadko czyni się istotę bezosobową. Autentyczny kult Serca Jezusa naprawia ten błąd. Współzałożyciel Apostolstwa Modlitwy o. Henryk Ramiere SJ (1821-1884) istotę tego stowarzyszenia widział w kulcie tegoż Serca, a nasze zadania ujął w słowa: Czytaj więcej O tej wersjiNabożeństwo do Serca Zbawiciela aktualne w nowej ewangelizacji

Powołani, aby służyć

Powołani, aby służyć

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Jezus przyszedł do Galilei po okresie przebywania na pustyni, gdzie przygotowywał się duchowo do głoszenia Ewangelii. Zasadnicza część Jego działalności dokonać się miała tutaj, w Galilei.

W porównaniu z Judeą kraina ta wydawała się mniej ważna i niezbyt religijna. Izajasz powiedział o niej, że jest to Galilea pogan (Mt 4, 15). A jednak w ten rejon Jezus skierował się ze swą misją. Przechodził obok Jeziora Galilejskiego, gdzie toczyło się życie Jego pierwszych uczniów, Szymona i Andrzeja. Jezus zastał ich przy pracy, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli to prości cuchnący rybą ludzie. Ujrzał ich, przeniknął swoim spojrzeniem i głęboko wniknął w ich serca. Spojrzenie to zostało wzmocnione wypowiedzeniem słów kryjących tajemniczą moc: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Zostali zaproszeni, aby wyjść ze swojego świata i uwierzyć słowu Jezusa. Ich decyzja była natychmiastowa. Powołani, aby służyć – poszli za Nim! Czytaj więcej O tej wersjiPowołani, aby służyć