Intencje AM na 2014 rok

AUTOR:
DATA:
29 grudnia 2013
KATEGORIE:
Intencje
WYRAZY:
Wyrazów: 469
CZAS CZYTANIA:
2.6 min.
STYCZEŃ

 Intencja powszechna:

Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

Intencja ewangelizacyjna:

AAby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

  LUTY

 Intencja powszechna:

Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

  MARZEC

 Intencja powszechna:

Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

  KWIECIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

MAJ

 Intencja powszechna:

Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

CZERWIEC 

 Intencja powszechna:

Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

  LIPIEC

 Intencja powszechna:

Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

  SIERPIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

  WRZESIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.

  PAŹDZIERNIK

 Intencja powszechna:

Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

LISTOPAD

 Intencja powszechna:

Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

  GRUDZIEŃ

 Intencja powszechna:

Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

 

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy