Król ludzkich serc i kosmosu

Król ludzkich serc i kosmosu

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Chrystus jest Królem Wszechświata, bo Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich, i wszystko poddał pod Jego stopy (por. Ef 1, 20-22). Jego władza opiera się na fakcie odkupienia człowieka i odnowienia wszelkiego stworzenia. Wszechświat to przestrzeń obejmująca wszystko, co jest stworzone. Królestwa tego świata przemijają, a Chrystusowe Królestwo jest wieczne!

Czytaj więcej O tej wersjiKról ludzkich serc i kosmosu