Modlitwa do św. Ignacego Loyoli o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu
 

Modlitwa do św. Ignacego Loyoli o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu

O czcigodny święty Ojcze Ignacy,
którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył,
że matkom będącym w stanie błogosławionym
możesz zjednać niebiańską pomoc,
aby w tym niebezpiecznym czasie porodu,
gdy wydają na świat nowe życie,
mogły szczęśliwie urodzić.
Pokornie cię proszę, nie odmów mnie
swego przemożnego wstawiennictwa
w chwili tak ważnej dla mnie
i dla moich bliskich.
Miej ukochane moje dziecko w swej opiece,
aby przez cudowne odrodzenie w wodach Chrztu świętego
mogło być zjednoczone z Chrystusem,
naszym Panem i Zbawicielem,
który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

P. Święty ojcze Ignacy, módl się za mną do miłosiernego Boga.
W. Aby wsparł mnie w mojej potrzebie i ochraniał przychodzące dziecko.