Jedność w różnorodności
 

Jedność w różnorodności

Uroczystość Trójcy Świętej
Ewangelia: J 16, 12-15

Miłosne współistnienie Osób Boskich to Trójca Święta. Wiarę w jednego Boga w trzech osobach objawił nam Jezus. Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą tak, że jedna nie jest drugą.

Nie różnią się naturą, przymiotami i działaniem, które jest wspólne. Różnią się jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, źródłem pochodzenia Ducha Świętego jest wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą Osobę wyróżnia ojcostwo, drugą synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna.

Jezus w mowie pożegnalnej wyjaśnił, w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym dopiero będą w stanie to zrozumieć. Duch Prawdy nie jest źródłem nowego czy odmiennego objawienia; to kontynuacja nauczania Jezusa. On nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Syn Boży mówił to, co słyszał od Ojca, a teraz Duch Prawdy będzie przewodnikiem i nauczycielem w drodze do Ojca. Wprowadzi uczniów Jezusa w całą prawdę i zostanie posłany, aby prawda obecna w Chrystusie nie została pomniejszona, lecz pozostała pełna. On też ujawni rzeczy przyszłe, czyli wyjaśni nadchodzące wydarzenia. Wtedy uczniowie zrozumieją skutki śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Duch Prawdy otoczy chwałą Syna Bożego, tj. uwielbi Go i odzieje w majestat. Wierzący – gdy Jezusa nie będzie już na ziemi – zostaną przekonani przez Ducha Prawdy, że Jezus to Syn Boży. Oni też uwielbią Go i będą Jego uczniami.