Mała książka o ważnych sprawach
 

Mała książka o ważnych sprawach

Książka Benedykta XVI Dlaczego wierzę? została wydana przez Wydawnictwo WAM w Krakowie w ostatnich dniach lutego 2013 roku, tj. w czasie, gdy Ojciec Święty złożył już swoją rezygnację. Ten kontekst ukazania się jej na rynku wydawniczym sprawia, że stała się szczególnie wymownym znakiem dobiegającego końca jego pontyfikatu. Jej przesłanie to jakże szczere papieskie zatroskanie o Kościół i skrótowe przypomnienie wiernym fundamentalnych zagadnień wiary, ale także zachęta do modlitwy i świętości życia wszystkich wiernych w trwającym Roku Wiary. Wszystko to razem wzięte sprawia, że papieskie nauczanie jeszcze raz przemawia z kart tej niewielkiej książki.

Wszyscy, którzy sięgną po tę prostą, serdeczną i oszczędną w słowa pozycję, są zachęceni, aby refleksyjnie odczytać Credo. Czytelnik w krótkich 12 rozdziałach znajdzie niezwykle syntetyczne ujęcie naszej wiary, tego wybitnego współczesnego teologa, nauczającego także przez ostatnie osiem lat ze Stolicy Piotrowej. Wydaje się, że ostatnie zdanie z tej książki wyjaśnia cel tej publikacji: żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do świata – do tego chce nas zachęcić Papież.

Czujemy ciepło przekazu wiary, podjętego z powagą i lekkością języka. Daremnie szukać w tej książce rozbudowanych teologicznych wywodów, dyskursów akademickich, przypisów czy łacińskiej lub greckiej terminologii. To dzięki prostemu słownictwu, zrozumiałemu dla szerokiego grona czytelników, Bóg na nowo może być przeżywany jako Ktoś nam bardzo bliski i kochający nas. Wtuleni w Jego ramiona żyjemy w pełni, a w komunii z Nim docieramy aż do Serca Boga. Jedynie w ten sposób zostaje zwyciężona śmierć, my osiągamy wolność, a nasze życie staje się nadzieją – takie słowa muszą koić nasze skołatane serca! Są jak balsam na ranę.

Jestem przekonany, że nie tylko Czytelnicy miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”, od dawna zaprzyjaźnieni z lekturą tekstów papieskich, ale także ci, którzy zdecydują się nabyć i przeczytać tę książkę, poczują się zachęceni, aby być dzisiaj, w XXI wieku, ludźmi ufnej wiary i modlitwy. Czytając tę książkę, zyskujemy znów pewność, o której poucza nas Ojciec Święty: Bóg trzyma w swoich rękach świat i mimo wszystkich ciemności On zwycięża. Wiara, która jest świadoma miłości Boga objawionej w przebitym na Krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony prowokuje miłość. Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga.

Dzięki tej lekturze odkryjemy jeszcze pełniej serce i umysł Benedykta XVI, gdy on w szczerości wyznaje: Miałem nadzieję, że znajdę wreszcie odpoczynek i spokój. Fakt, że nieoczekiwanie stanąłem wobec tak trudnego zadania, jakim jest przyjęcie godności papieskiej, był dla mnie, wszyscy to wiedzą, szokiem. Odpowiedzialność jest doprawdy ogromna. Byłem przekonany, że taki ciężar nie będzie przeznaczony dla mnie, że Bóg po tylu latach trudów da mi trochę wytchnienia. Jedyną rzeczą, którą mogłem wówczas powiedzieć, uzmysłowić sobie, to stwierdzenie: „Widocznie wola Boża jest inna niż moja i właśnie zaczyna się dla mnie coś zupełnie nowego, wyjątkowego. Z pewnością Pan będzie ze mną”. Ojciec Święty w tej książce odsłonił przed nami także swoich ulubionych świętych: Augustyna, Bonawenturę czy Tomasza z Akwinu. Czytając ją, nasza myśl zostanie wprowadzona w wielkie tematy wiary i życia (Boża wola, siła modlitwy, prawda, Kościół, bycie człowiekiem, liturgia, wiara dzisiaj, Eucharystia, Matka Boża, powracający Chrystus, rzeczy ostateczne czy wyznanie wiary). W dzisiejszym świecie wymagają one prostego wyjaśnienia i mówienia o nich z empatią. Tak właśnie czyni i pisze Papież. Przesłanie płynące z kart tej książki jest takie, że człowiek jest zdolny do poznania prawdy, powinien jej szukać i odnaleźć ją.

Niech ta lektura zaowocuje umocnieniem i ożywieniem wiary! Pamiętajmy, że z serca błogosławi nam w tym Benedykt XVI. Okno dla błogosławieństwa papieskiego, użyczy swej przestrzeni papieżowi Franciszkowi. Temu pozostają już tylko żarliwa modlitwa za Kościół, zacisze klasztorne i skreślone stronice tej książki z wpisem papieskim z serca udzielonego nam jego ostatniego błogosławieństwa.