Prenumerata Posłańca Serca Jezusowego
 

Prenumerata Posłańca Serca Jezusowego

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkich ludzi, a nabożeństwo do Niego to nie tylko starożytna historia i szacowna tradycja liturgiczna w Kościele katolickim. Także do współczesnych ludzi zwraca się Chrystus ze swoim słowem, otwartym bokiem i gorejącą miłością. On zaprasza wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Zmieniają się czasy i formy apostołowania, a słowo pisane nadal pozostaje ważnym czynnikiem kształtującym naszą dojrzałość w wierze i pomaga nam w głębszym rozumieniu siebie oraz wspólnoty wierzących. Ono wspiera wielkie dzieło ewangelizacji i ułatwia osobistą troskę o indywidualną formację duchową każdego z nas.

Rozum i serce potrzebują słowa i świadectwa! Ludzie dzisiaj wciąż pragną być kochani i nie zatracili zdolności miłowania Boga i bliźniego, choć niektórym przychodzi to z niemałym trudem.

Stowarzyszenie „Apostolstwo Modlitwy” od 1844 r. wspiera papieża – następcę Piotra i Kościół powszechny swoją żarliwą modlitwą. Szerzy też cześć eucharystyczną i kult Bożego Serca. Katolicki miesięcznik o wymownym tytule: „Posłaniec Serca Jezusowego”, którego edycję podejmujemy, zapisał już wspaniałą kartę w dziejach Kościoła w Polsce i za granicą.

Miesięcznik ten, kontynuując dzieło poprzedników, prowadzący misję ewangelizacyjną od 1872 r., pragnie towarzyszyć Tobie – Drogi Czytelniku – w dojrzewaniu wiary, w pogłębieniu jej w wymiarze osobistym, rodzinnym i parafialnym. Pragnie pomóc Ci w osobistej modlitwie, dojrzalszym przeżywaniu liturgii i otwarciu się na wspólnotę Kościoła także w wymiarze misyjnym.

Nauczanie papieskie, misje Kościoła, wielkie i małe sprawy zwyczajnych i prostych ludzi, tak często utrudzonych codziennością, będą obecne na kartach tego pisma. Tożsamość narodowa i wielkie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej nie zostaną pominięte.

Naszym pragnieniem jest, aby ten miesięcznik był czytany w wielu domach i wspólnotach, w kraju i poza jego granicami. Niech nasi Rodacy rozsiani po świecie znajdą w nim ugruntowanie i pomoc dla swojej wiary oraz umocnienie tożsamości. Oby słowo pisane i szata graficzna tego miesięcznika ułatwiły nam wszystkim głębsze poznanie tajników Najświętszego Serca Jezusowego.

Wszystkim Czytelnikom i Członkom AM życzę dobrej lektury i powierzam to dzieło ewangelizacyjne Waszej gorliwej modlitwie! Bardzo zachęcam Was do jego prenumeraty i liczę na to, że każdy członek AM będzie go prenumerował! Wiemy wszyscy, że ewangelizacja wymaga ofiarności i trudu.

Oby jak najliczniejsze rzesze prenumeratorów mogły skorzystać z duchowych owoców, jakie zrodzi nasza praca.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
i redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego
ks. Stanisław Groń SJ

PRENUMERATA Posłańca Serca Jezusowego w POLSCE

Cena detaliczna wynosi – 5,00 zł
w prenumeracie indywidualnej (1 lub 2 egz.) – 4,50 zł
w prenumeracie zbiorowej (minimum 3 egz.) – 4,20 zł
w pliku elektronicznym – 2,50 zł

BNP PARIBAS, nr rachunku: 64 1600 1013 1846 0358 6000 0006
Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Koszt prenumeraty indywidualnej 1 egz.:
na kwartał – 13,50 zł
na pół roku – 27,00 zł
na rok – 54,00 zł
PRENUMERATA W USA I KANADZIE

„POSŁANIEC SERCA JEZUSA” Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
tel. (773) 588-7476
fax: (773) 588-6517
e-mail: polmes@jezuicichicago.org

Koszt prenumeraty w USA:
na rok – $35
na 2 lata – $60
na 3 lata – $80

Koszt prenumeraty do Kanady:
na rok – $45
na 2 lata – $75
na 3 lata – $100

Czeki prosimy wypisywać na: Polish Messenger of the Sacred Heart i wysyłać je na powyższy adres, podając nazwisko, imię, dokładny adres, telefon i okres zamawianej prenumeraty.
PRENUMERATA ZAGRANICZNA (BEZ USA I KANADY)

zagranica (prenumerata roczna + wysyłka):
Europa – 50 EUR
Ameryka Południowa, Afryka – 80 USD
Ameryka Środkowa – 90 USD
Australia – 120 USD

PRENUMERATA PRZYJACIELSKA DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE
Pragniemy wyrazić wdzięczność Czytelnikom, którzy swoją ofiarą wspierają Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej „Posłańca Serca Jezusowego” na Wschód. Nasi Rodacy bardzo sobie cenią tę pomoc i w listach do redakcji dają temu wyraz. W ich imieniu prosimy o kontynuowanie tej pięknej inicjatywy. Zachęcamy, by przy okazji wpłat na własną prenumeratę lub oddzielnie przekazem (zaznaczając to wyraźnie na blankiecie) wpłacać dowolne sumy na Fundusz Prenumeraty Przyjacielskiej „Posłańca Serca Jezusowego” na Wschód.

Bliższe informacje można uzyskać:
e-mail: prenumerata@poslaniec.co
numer telefonu: 12 6293291