Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ
 

Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ

Symbolem oko oznaczone zostały artykuły dostępne w serwisie

 1. Święty Franciszek Ksawery oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1994
 2. Mędrcy ze Wschodu, czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1995
 3. Lourdes – wezwanie do nawrócenia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 4. Wizjonerka z Lourdes oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 5. Święty Józef – wierny wykonawca woli Najwyższego oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1995
 6. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 96/1996
 7. Święcone na wielkanocny stół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 94-95/1996
 1. Wniebowstąpienie Pańskie, czyli odejście Jezusa i inny rodzaj Jego obecności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1995
 2. Serce Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1995 , Nowe Życie (Chicago) 99/1996 , Nowe Życie (Chicago) 205/2001
 3. Na większą chwałę Boga, czyli medytacja o świętym, który rozpromieniał serca i umysły wielu ludzi oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
 4. Przemienienie Jezusa, czyli światłość przemieniająca świat oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
 5. Pomyśl, rozeznaj, czy Bóg nie powołuje Ciebie, byś był jezuitą? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
 6. Ignacy Loyola patron rodzących matek oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
 7. Święty o rumianych policzkach i radosnych oczach, czyli o młodzieńczym zapale św. St. Kostki do rzeczy wielkich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1995 , Nowe Życie (Chicago) 105/1996
 8. Odnowić pamięć o aniołach stróżach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1995
 9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli medytacja o tym, jaką prawdę przyniósł Jezus o Bogu i świecie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1995
 10. Boże Narodzenie, czyli jak wcielenie Jezusa odnawia świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
 11. Chrystusowy nakaz (wspomnienie św. F. Ksawerego) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
 12. Przewodnicy Adwentowi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
 13. Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1996
 14. Ofiarowanie w świątyni, czyli medytacja o tym, jak powinniśmy głosić Jezusa, który jest chwałą całego Ludu Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1996
 15. Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1996
 16. Śmierć Pana Jezusa, czyli medytacja o tym, jak nasz Pan przeżywał osamotnienie, pragnienie i zawierzenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1996 , Nowe Życie (Chicago) 169/1999
 17. Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1996
 18. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 100/1996
 19. Wezwanie skierowane do utrudzonych, czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do Siebie, aby ich pokrzepić oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1996
 20. Ziemi i Nieba Królowa, czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1996
 21. Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1996 , Nowe Życie (Chicago) 106/1996 (pod nowym tytułem: Kobieta grzeszna z pachnącym olejkiem)
 22. Medytacja o św. Łukaszu Ewangeliście, który zaprasza nas, aby rozpalić serca miłością do Chrystusa Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1996 , Nowe Życie (Chicago) 107/1996
 23. Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 109/1996
 24. Boże Narodzenie, czyli opowieść o Zbawieniu, rozbrzmiewającym gwarem pasterzy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1996 , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
 25. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 111/1996
 26. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
 27. Zaproszenie do porzucenia sieci, czyli medytacja o spotkaniu Jezusa z rybakami , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1997 , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
 28. Papieskie orędzie pokoju , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
 29. Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) I 1997 (R. LXXXI)
 30. O biednym i szczęśliwym Łazarzu, czyli medytacja o zaniedbanym dobru i niebezpiecznej sytości , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1997 , Nowe Życie (Chicago) 117/1997
 31. Jak rozważać mękę Jezusa? , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
 32. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
 33. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
 34. Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
 35. Przemiana uczniów idących do Emaus, czyli spotkanie z Nieznajomym oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
 36. Matka Kościoła i Jezus dający nowe wino Ewangelii , Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1997
 37. Serce dobroci i miłości pełne , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997 , Nowe Życie (Chicago) 124/1997
 38. Michael Richard Fernando SJ, młodzieniec, który miłował kalekich uczniów, szedł za Jezusem i oddał życie za przyjaciół oko, Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997
 39. Ikona , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) VII-VIII 1996 (R. LXXX)
 40. Wymalowana modlitwa – ikona oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
 41. Wypędzenie złych duchów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1997
 42. Medytacja o tym, jak miłować , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1997
 43. Uzdrowienie sługi setnika , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1997
 44. Jak Jezus zawstydził przeciwników i uweselił cały lud wspaniałością swych czynów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1997
 45. Nowi błogosławieni , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) XI-XII 1996 (R. LXXX)
 46. Odpowiedź na list czytelnika do redakcji N. Życia “Drogi Sąsiedzie” , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
 47. Reinkarnacja – wędrujące życie. (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
 48. Czy Biblia mówi o reinkarnacji? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
 49. Jak otrzymać życie wieczne , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
 50. Wypędzenie złych duchów , Nowe Życie (Chicago) 130/1997
 51. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa A. Kozłowieckiego SJ , Nowe Życie (Chicago) 131/1997
 52. Samarytanin Madagaskaru o. J. Beyzym SJ , Nowe Życie (Chicago) 132/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
 53. Uzdrowienie pochylonej kobiety , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
 54. Czerwony kapturek u OO Jezuitów , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
 55. Ciekawość Zacheusza , Nowe Życie (Chicago) 135/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
 56. O obojętności wobec Jezusa , Nowe Życie (Chicago) 136/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
 57. Bożonarodzeniowe zwyczaje , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
 58. O przerażonym władcy, śpiewie aniołów i podarkach mędrców , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1998
 59. Wieczorna modlitwa z Biblią oko, Nowe Życie (Chicago) 139/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1998
 60. Protest słuchaczy do Radia WNVR , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
 61. Zaczęło się od kartki z intencjami oko, Jezuici Nasze Wiadomości (Kraków) nr 45 VI 2014
 62. Syrofenicjanka , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
 63. Kardynał w Kościele , Nowe Życie (Chicago) 143/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) III-IV 1998 (R. LXXXII)
 64. Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie, czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni oko, Nowe Życie (Chicago) 144/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1998
 65. O Tomaszu dotykającym ran zmartwychwstałego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998 , Nowe Życie (Chicago) 145/1998
 66. Kardynał oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998
 67. Św. Andrzej Bobola w Strachocinie , Nowe Życie (Chicago) 148/1998
 68. Zesłanie Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1998 , Nowe Życie (Chicago) 149/1998
 69. Serce Jezusa, otwarta brama zbawienia oko, Nowe Życie (Chicago) 150/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
 70. Polonijne Serduszka , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998
 71. O Siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
 72. 25-lecie Audycji Religijnych Polskich Ojców Jezuitów , Dziennik Związkowy (Chicago) – 124 (Vol.) LXXXXI Chicago 26-28 June 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
 73. Ludowe polskie kapliczki – przystanki świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 155/1998
 74. O uzdrawiającej wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998
 75. W domu Piotra, czyli uzdrowienie teściowej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1998
 76. Samarytanin, czyli o pomocy bliźniemu oko, Nowe Życie (Chicago) 157/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1998
 77. Życie i śmierć – listopadowa refleksja oko, Nowe Życie (Chicago) 159/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998
 78. Nieustępliwa wdowa, czyli o prawie do życia i wytrwałej modlitwie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998 , Nowe Życie (Chicago) 160/1998
 79. Spotkanie dwóch matek, czyli o rozmowie między niewiastami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1998
 80. Burza na jeziorze, czyli o wierze porwanej przez wichurę , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1999 , Nowe Życie (Chicago) 164/1999
 81. O potędze Jezusa, czyli ile wart jest człowiek , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1999 , Nowe Życie (Chicago) 166/1999
 82. Faryzeusz i celnik, czyli o zarozumiałości pokorze i usprawiedliwieniu , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168/1999
 83. O Zmartwychwstałym i o żołnierzach, którzy nie ustrzegli grobu Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168-169/1999
 84. Niewidomy żebrak, czyli o cudzie przy drodze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1999 , Nowe Życie (Chicago) 173/1999
 85. Starosądecka Miłościwa Pani i Opiekunka – św. Kinga oko, Nowe Życie (Chicago) 174/1999
 86. Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach oko, Nowe Życie (Chicago) 177/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1999
 87. O Królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu pereł oko, Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1999
 88. O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999
 89. O niegościnnych Samarytanach i o niedobrym pomyśle Jakuba i Jana , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1999 , Nowe Życie (Chicago) 180/1999
 90. Franciszek z Asyżu, medytacja o najbardziej uroczym z ludzi w kalendarzu świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1999
 91. O dobrym użyciu pieniędzy, czyli pozyskiwaniu nimi przyjaciół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1999 , Nowe Życie (Chicago) 184-185/1999
 92. Boże Narodzenie, czyli o nocy, która stała się jasną i świętą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 186-187/1999
 93. Bogurodzica, czyli o rozważaniu w sercu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2000
 94. Uzdrowienie paralityka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2000 , Nowe Życie (Chicago) 189/2000
 95. Wielkie przyjęcie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000
 96. O ugoszczeniu nieznajomego Przybysza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
 97. Wywyższona pokora , Nasz Dziennik (Warszawa) 110 (687) z dnia 29 IV -1 V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
 98. Matka uczniów i uczennic Syna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
 99. Święty Paweł – człowiek który zmienił stary świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000 , Nowe Życie (Chicago) 200/2001
 100. Święci na papierze – nasi towarzysze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000
 101. Wykorzystana szansa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
 102. Madagaskar – kraj w którym Ewangelia głoszona jest ubogim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
 103. Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2000
 104. W trzecie tysiąclecie z Sercem Bożym , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
 105. Entuzjasta Chrystusowej miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
 106. Modlitwa z Pismem Świętym , Nowe Życie (Chicago) 196/2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
 107. Wobec zranionego człowieka , Nowe Życie (Chicago) 197/2000
 108. Obdarowywać miłosierdziem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2000
 109. O uzdrawiającym z trądu i grzechu oko, Nowe Życie (Chicago) 198/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2000
 110. Patron polskiej młodzieży na kartach pocztowych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
 111. Pierwszy chrześcijański męczennik oko, Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
 112. Przeżywać narodziny Miłości , Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Nasz Dziennik (Warszawa) 299(885) z dnia 23-26 XII 2000
 113. Być gwiazdą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2001
 114. Gdy kłaniają się królowie , Nasz Dziennik (Warszawa) 5(894) z dnia 6-7 I 2001
 115. Apostoł Najświętszego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2001
 116. Wielki Post oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2001
 117. Golgota oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2001
 118. Chorwacki kandydat na ołtarze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2001
 119. Wakacyjny odpoczynek oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2001
 120. Święto Matki Bożej Zielnej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2001
 121. Archanioły – świadkowie zbawczych czynów Boga , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2001
 122. Święto Niepodległości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2001
 123. Wieczerza wigilijna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2001
 124. Splot cudownych zdarzeń , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2002
 125. Święto Katedry św. Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2002
 126. Z pieśnią na ustach, z palmami w dłoniach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2002
 127. Święconka i śniadanie wielkanocne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2002
 128. Najwyższego Boga Dar oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2002
 129. Serce Jezusa źródłem łask oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2002
 130. Skaliste miejsca doskonalenia wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2002 , Gazeta Niedzielna (Londyn) Rok 55 32/2871 10.VIII. 2003
 131. Samarytanin Madagaskaru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2002
 132. Kaplica Redemptoris Mater oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2002
 133. Wystawa Norbertanie i Jezuici oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2002
 134. Madagaskar po beatyfikacji ojca Beyzyma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2002
 135. Modlitwy dziecięce oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2002
 136. Owocna modlitwa chrześcijanina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2003
 137. Mozaika jako dekoracja artystyczna bazyliki oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2003
 138. W złocistym blasku Zbawiciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2003
 139. Polscy święci w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2003
 140. Apostolstwo Modlitwy , Arka (Kraków) 6/2001
 141. Uzdrowienie ciała i duszy , Arka (Kraków) 1/2003
 142. Oddajmy się Bogu w Apostolstwie Modlitwy , Żródło (Kraków) 30 III 2003
 143. Adoracja Chrystusa Króla przez stany narodu polskiego , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2003
 144. Adoracja Chrystusa przez stany narodu polskiego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2003
 145. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Syn Marnotrawny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2003
 146. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Samarytanka przy studni oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2003
 147. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Miłosierny Samarytanin oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2003
 148. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Przebaczenie jawnogrzesznicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2003
 149. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Jezus pukający do drzwi grzesznika oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2003
 150. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Dobry Pasterz oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2003
 151. Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2004
 152. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – mozaika Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2004
 153. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. I) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2004
 154. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. II) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2004
 155. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. III) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2004
 156. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Serce Jezusa włócznią przebite oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2004
 157. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Święty Krzysztof oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2004
 158. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Łódź symbolem Kościoła Chrystusowego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2004
 159. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Ręka Bożej Opatrzności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2004
 160. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
 161. Różaniec nieodklepany oko, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004; wyd. II 2012
 162. Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas – ojciec Jan Beyzym SJ oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
 163. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Herby miast polskich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2004
 164. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ceramiczna dekoracja azulejos oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2004
 165. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Kamyczkowa Madonna w zakrystii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2005
 166. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Jezuicka Kaplica Adoracji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2005
 167. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Józef, opiekun rodzin i Kościoła oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2005
 168. Dekoracja rzeźbiarska jezuickiej bazyliki w Krakowie. Chór muzyczny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2005
 169. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Święty Andrzej Bobola męczennik za wiarę oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2005
 170. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Przebity bok Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2005
 171. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ołtarz św. Ignacego Loyoli – patrona rekolekcji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2005
 172. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Maryja Panna Królowa Aniołów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2005
 173. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Stanisław Kostka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2005
 174. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Alfons Rodriguez oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2005
 175. Chrześcijański kult relikwii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2005
 176. Wierny biskup Tomasz Becket oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2005
 177. Wystawa o jezuickich męczennikach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2006
 178. Uroczysty koncert w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w jezuickim Roku Jubileuszowym – folder oko , z dnia 22.04.2006 r.; Kraków
 179. Litania i nowenna do św. Ignacego Loyoli, patrona rodzących matek , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006 (fragment oko)
 180. Na ewangelicznych drogach , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
 181. Razem przed Panem. Wspólna modlitwa małżonków oko, Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
 182. Niebiańska misja oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) VI 2007
 183. Radość zmartwychwstania oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) III 2008
 184. Pisanki- więcej niż rękodzieło oko, Nasze Wiadomości III 33 (1) 2008
 185. Ordery Stolicy Apostolskiej oko, Nasze Wiadomości X 34 (2) 2008
 186. Adwentowe przypomnienia. Przygotować drogę Panu oko, Modlitwa i służba XII 12 (28) 2008
 187. Szkło i farba oko, Nasze Wiadomości IV 35 (1) 2009
 188. Różaniec pomocą w wierze oko, Modlitwa i służba X 10 (38) 2009
 189. Spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego oko, Modlitwa i służba XI 11 (39) 2009
 190. Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy oko, Modlitwa i służba XII 12 (40) 2009
 191. Ku czci Serca oko, Nasze Wiadomości XII 36 (2) 2009
 192. Droga Krzyżowa. Chrystus naszą nadzieją chwały oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
 193. Błogosławiony apostoł Serca Jezusa w Hiszpanii Bernard De Hoyos SJ oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
 194. Bóg życia podstawą naszej wiary , Modlitwa i służba IV 4 (44) 2010
 195. Pasjonat miłości , Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) IV 2010
 196. Apostoł kultu Serca Jezusa , Nasz Dziennik (Warszawa) z dnia 23.04.2010
 197. Otwarte Serce Chrystusa oko, Modlitwa i służba VI 6 (46) 2010
 198. Św. Stanisław Kazimierczyk – Apostoł Eucharystii oko, Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
 199. Zachęta do prenumeraty ,, Posłańca Serca Jezusowego” naszego miesięcznika Apostolstwa Modlitwy , Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
 200. Obietnice Bożego serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
 201. Obietnica pierwsza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
 202. Obietnica druga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2011
 203. Obietnica trzecia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2011
 204. Obietnica czwarta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2011
 205. Obietnica piąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2011
 206. Obietnica szósta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2011
 207. Obietnica siódma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2011
 208. Obietnica ósma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2011
 209. Obietnica dziewiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2011
 210. Obietnica dziesiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2011
 211. Obietnica jedenasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2011
 212. Obietnica dwunasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2011
 213. Serce Jezusa w ikonografii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2012
 214. Komiks o kaznodziei królewskim , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2012
 215. Jestem, pamiętam, czuwam oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
 216. Figury Bożego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
 217. Zapomniany apostoł , Nasz Dziennik (Warszawa) 193 (4428) z dnia 20.08.2012
 218. Opisać miłość oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2012
 219. Święta Barbara oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2012
 220. Ukojenie u Serca Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2013
 221. Światło Taboru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2013
 222. Męka naszego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
 223. Pragnienie wciąż żywe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
 224. To nie utopia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2013
 225. Jedność w różnorodności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
 226. Mała książka o ważnych sprawach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
 227. Sondaż na temat Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2013
 228. Wytrwała modlitwa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
 229. Aparecida oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
 230. Wąska czy szeroka brama? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2013
 231. Obrotny i pomysłowy rządca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2013
 232. Zarozumiałość i pokora oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2013
 233. Król ludzkich serc i kosmosu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2013
 234. Wziąć w darze Maryję i Jezusa oko,  Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2013
 235. Nasze kalendarze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
 236. Powołani, aby służyć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
 237. Recepta na lepszy świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
 238. Japońscy męczennicy z przebitymi sercami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
 239. Odnalezione Źródło oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2014
 240. Uzdrowieńcze rany oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2014
 241. Zapowiedź Pocieszyciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2014
 242. Ważniejsi niż wróble oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2014
 243. Skarb, perła i sieci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2014
 244. Wyznanie Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2014
 245. Czas opamiętania oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2014
 246. Największe przykazanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2014
 247. Sąd z uczynków miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2014
 248. Tęsknota za Zbawicielem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2014
 249. Powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2015
 250. Pustynia miejscem próby oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
 251. Rok Życia Konsekrowanego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
 252. Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
 253. Godzina uwielbienia Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
 254. Zakryty, by zajaśnieć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
 255. Zatroskany nie tylko o nas oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
 256. Przesłanie paschalne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
 257. Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
 258. Misja odpuszczania grzechów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2015
 259. Nadzieja w Jezusie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2015
 260. Cudowne rozmnożenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2015
 261. Wiara jest poznaniem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2015
 262. Nie bądźcie zazdrośni! oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2015
 263. Zmieniona perspektywa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2015
 264. Królestwo Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
 265. Równi w obliczu śmierci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
 266. Święta Rodzina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2015
 267. Droga do wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
 268. Uczynki miłosierdzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
 269. Rok ostatniej szansy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2016
 270. Radosna prawda oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2016
 271. Przykazanie nowe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
 272. Chrzest święty programem życia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
 273. Wzajemność w miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2016
 274. Niszczycielski pomysł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2016
 275. Modlitwa Pańska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
 276. Zatwardziałość serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
 277. Jezusowa przestroga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2016
 278. Zaniedbane dobro oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2016
 279. Zaskakująca ocena oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
 280. Wystawa Maria Mater Misericordiae – prezent dla Krakowa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
 281. Głos Adwentu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2016
 282. Słowo, Życie, Światło i Ciało oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2016
 283. Nawrócenie i powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2017
 284. Zbytnia troska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2017
 285. Uzdrowienie niewidomego żebraka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2017
 286. Niewiara Tomasza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2017
 287. Jezusowe odejście i pozostanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2017
 288. Nie bójcie się ludzi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2017
 289. Nieprzyjaciel wzrostu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2017
 290. Autorytet Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2017
 291. Słuszna zapłata oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2017
 292. Pomoc w wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
 293. Denar – Boskie i ludzkie prawo oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
 294. Król – Pasterz – Sędzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2017
 295. Nowina Posłańca z nieba oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
 296. Niezatarte znamię oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
 297. Biuletyn „Modlitwa i Służba” oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
 298. Święci z charakterem oko, Niedziela Tygodnik Katolicki Nr 25 VI 2011
 299. Wskazywać ludziom Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 53) 2018
 300. Uzdrowienie trędowatego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 54) 2018
 301. Wywyższenie Jezusa oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
 302. Wielki Czwartek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
 303. Wielki Piątek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
 304. Wielka Sobota oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
 305. Dar od Zmartwychwstałego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 56) 2018
 306. Zawsze głoście Ewangelię oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 57) 2018
 307. Bazylika Serca Jezusa w Krakowie oko,  Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
 308. Rodzina Jezusa – bracia i siostry oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
 309. Odrzucony przez swoich oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 59) 2018
 310. Chleb z nieba oko , Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
 311. Masowy mord u jezuitów… oko, Modlitw i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
 312. Miłość szuka dobra bliźniego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
 313. Papież Franciszek w trzech krajach oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
 314. Niebezpieczeństwo bogactw oko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 62) 2018
 315. Wdowi grosz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
 316. Jak co roku w Częstochowie oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
 317. Przygotujcie drogę Panu! oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
 318. Błogosławiony Tyburcjusz Arnáiz Muñoz SJ (1865-1926) oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
 319. Niebo otwarte nad nami oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 65) 2019
 320. Wypłyń na głębię i zarzuć siecioko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 66) 2019
 321. Kuszenie Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
 322. Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
 323. Dramat męki Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 68) 2019
 324. Kolumna biczowania – starożytna relikwia pasyjna oko, Modlitwa i Służba
  (Kraków) IV (nr 68) 2019
 325. Dobry Pasterz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 69) 2019
 326. Pojednanie i dar pokoju oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 70) 2019
 327. Samarytanin i bliźnioko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
 328. 60 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Chromika SJoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
 329. Słowacki Dyrektor AM w Krakowieoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
 330. Wezwanie do czujnościoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
 331. List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilataoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
 332. Jubileusz AM w Piotrkowie Trybunalskimoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
 333. Zdolność przewidywania i rozwagaoko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 73) 2019
 334. Pamiętajcie o wdzięcznościoko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 74) 2019
 335. Życie wieczneoko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 75) 2019
 336. Gdy Bóg posyła aniołaoko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 76) 2019
 337. Syn umiłowany i Sługa cierpiący oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 77) 2020