Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ
 

Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ

Symbolem  oko oznaczone zostały artykuły dostępne w serwisie

 1. Święty Franciszek Ksawery oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1994
 2. Mędrcy ze Wschodu, czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1995
 3. Lourdes – wezwanie do nawrócenia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 4. Wizjonerka z Lourdes oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 5. Święty Józef – wierny wykonawca woli Najwyższego oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1995
 6. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 96/1996
 7. Święcone na wielkanocny stół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 94-95/1996

  1. Wniebowstąpienie Pańskie, czyli odejście Jezusa i inny rodzaj Jego obecności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1995
  2. Serce Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1995 , Nowe Życie (Chicago) 99/1996 , Nowe Życie (Chicago) 205/2001
  3. Na większą chwałę Boga, czyli medytacja o świętym, który rozpromieniał serca i umysły wielu ludzi oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
  4. Przemienienie Jezusa, czyli światłość przemieniająca świat oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
  5. Pomyśl, rozeznaj, czy Bóg nie powołuje Ciebie, byś był jezuitą? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
  6. Ignacy Loyola patron rodzących matek oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
  7. Święty o rumianych policzkach i radosnych oczach, czyli o młodzieńczym zapale św. St. Kostki do rzeczy wielkich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1995 , Nowe Życie (Chicago) 105/1996
  8. Odnowić pamięć o aniołach stróżach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1995
  9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli medytacja o tym, jaką prawdę przyniósł Jezus o Bogu i świecie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1995
  10. Boże Narodzenie, czyli jak wcielenie Jezusa odnawia świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
  11. Chrystusowy nakaz (wspomnienie św. F. Ksawerego) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
  12. Przewodnicy Adwentowi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
  13. Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1996
  14. Ofiarowanie w świątyni, czyli medytacja o tym, jak powinniśmy głosić Jezusa, który jest chwałą całego Ludu Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1996
  15. Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1996
  16. Śmierć Pana Jezusa, czyli medytacja o tym, jak nasz Pan przeżywał osamotnienie, pragnienie i zawierzenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1996 , Nowe Życie (Chicago) 169/1999
  17. Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1996
  18. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 100/1996
  19. Wezwanie skierowane do utrudzonych, czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do Siebie, aby ich pokrzepić oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1996
  20. Ziemi i Nieba Królowa, czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1996
  21. Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1996 , Nowe Życie (Chicago) 106/1996 (pod nowym tytułem: Kobieta grzeszna z pachnącym olejkiem)
  22. Medytacja o św. Łukaszu Ewangeliście, który zaprasza nas, aby rozpalić serca miłością do Chrystusa Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1996 , Nowe Życie (Chicago) 107/1996
  23. Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 109/1996
  24. Boże Narodzenie, czyli opowieść o Zbawieniu, rozbrzmiewającym gwarem pasterzy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1996 , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
  25. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 111/1996
  26. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
  27. Zaproszenie do porzucenia sieci, czyli medytacja o spotkaniu Jezusa z rybakami , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1997 , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
  28. Papieskie orędzie pokoju , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
  29. Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) I 1997 (R. LXXXI)
  30. O biednym i szczęśliwym Łazarzu, czyli medytacja o zaniedbanym dobru i niebezpiecznej sytości , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1997 , Nowe Życie (Chicago) 117/1997
  31. Jak rozważać mękę Jezusa? , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
  32. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
  33. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
  34. Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
  35. Przemiana uczniów idących do Emaus, czyli spotkanie z Nieznajomym oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
  36. Matka Kościoła i Jezus dający nowe wino Ewangelii , Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1997
  37. Serce dobroci i miłości pełne , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997 , Nowe Życie (Chicago) 124/1997
  38. Michael Richard Fernando SJ, młodzieniec, który miłował kalekich uczniów, szedł za Jezusem i oddał życie za przyjaciół oko, Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997
  39. Ikona , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) VII-VIII 1996 (R. LXXX)
  40. Wymalowana modlitwa – ikona oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
  41. Wypędzenie złych duchów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1997
  42. Medytacja o tym, jak miłować , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1997
  43. Uzdrowienie sługi setnika , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1997
  44. Jak Jezus zawstydził przeciwników i uweselił cały lud wspaniałością swych czynów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1997
  45. Nowi błogosławieni , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) XI-XII 1996 (R. LXXX)
  46. Odpowiedź na list czytelnika do redakcji N. Życia “Drogi Sąsiedzie” , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
  47. Reinkarnacja – wędrujące życie. (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
  48. Czy Biblia mówi o reinkarnacji? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
  49. Jak otrzymać życie wieczne , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
  50. Wypędzenie złych duchów , Nowe Życie (Chicago) 130/1997
  51. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa A. Kozłowieckiego SJ , Nowe Życie (Chicago) 131/1997
  52. Samarytanin Madagaskaru o. J. Beyzym SJ , Nowe Życie (Chicago) 132/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
  53. Uzdrowienie pochylonej kobiety , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
  54. Czerwony kapturek u OO Jezuitów , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
  55. Ciekawość Zacheusza , Nowe Życie (Chicago) 135/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
  56. O obojętności wobec Jezusa , Nowe Życie (Chicago) 136/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
  57. Bożonarodzeniowe zwyczaje , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
  58. O przerażonym władcy, śpiewie aniołów i podarkach mędrców , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1998
  59. Wieczorna modlitwa z Biblią oko, Nowe Życie (Chicago) 139/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1998
  60. Protest słuchaczy do Radia WNVR , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
  61. Zaczęło się od kartki z intencjami oko, Jezuici Nasze Wiadomości (Kraków) nr 45 VI 2014
  62. Syrofenicjanka , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
  63. Kardynał w Kościele , Nowe Życie (Chicago) 143/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) III-IV 1998 (R. LXXXII)
  64. Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie, czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni oko, Nowe Życie (Chicago) 144/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1998
  65. O Tomaszu dotykającym ran zmartwychwstałego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998 , Nowe Życie (Chicago) 145/1998
  66. Kardynał oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998
  67. Św. Andrzej Bobola w Strachocinie , Nowe Życie (Chicago) 148/1998
  68. Zesłanie Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1998 , Nowe Życie (Chicago) 149/1998
  69. Serce Jezusa, otwarta brama zbawienia oko, Nowe Życie (Chicago) 150/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
  70. Polonijne Serduszka , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998
  71. O Siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
  72. 25-lecie Audycji Religijnych Polskich Ojców Jezuitów , Dziennik Związkowy (Chicago) – 124 (Vol.) LXXXXI Chicago 26-28 June 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
  73. Ludowe polskie kapliczki – przystanki świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 155/1998
  74. O uzdrawiającej wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998
  75. W domu Piotra, czyli uzdrowienie teściowej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1998
  76. Samarytanin, czyli o pomocy bliźniemu oko, Nowe Życie (Chicago) 157/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1998
  77. Życie i śmierć – listopadowa refleksja oko, Nowe Życie (Chicago) 159/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998
  78. Nieustępliwa wdowa, czyli o prawie do życia i wytrwałej modlitwie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998 , Nowe Życie (Chicago) 160/1998
  79. Spotkanie dwóch matek, czyli o rozmowie między niewiastami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1998
  80. Burza na jeziorze, czyli o wierze porwanej przez wichurę , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1999 , Nowe Życie (Chicago) 164/1999
  81. O potędze Jezusa, czyli ile wart jest człowiek , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1999 , Nowe Życie (Chicago) 166/1999
  82. Faryzeusz i celnik, czyli o zarozumiałości pokorze i usprawiedliwieniu , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168/1999
  83. O Zmartwychwstałym i o żołnierzach, którzy nie ustrzegli grobu Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168-169/1999
  84. Niewidomy żebrak, czyli o cudzie przy drodze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1999 , Nowe Życie (Chicago) 173/1999
  85. Starosądecka Miłościwa Pani i Opiekunka – św. Kinga oko, Nowe Życie (Chicago) 174/1999
  86. Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach oko, Nowe Życie (Chicago) 177/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1999
  87. O Królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu pereł oko, Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1999
  88. O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999
  89. O niegościnnych Samarytanach i o niedobrym pomyśle Jakuba i Jana , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1999 , Nowe Życie (Chicago) 180/1999
  90. Franciszek z Asyżu, medytacja o najbardziej uroczym z ludzi w kalendarzu świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1999
  91. O dobrym użyciu pieniędzy, czyli pozyskiwaniu nimi przyjaciół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1999 , Nowe Życie (Chicago) 184-185/1999
  92. Boże Narodzenie, czyli o nocy, która stała się jasną i świętą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 186-187/1999
  93. Bogurodzica, czyli o rozważaniu w sercu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2000
  94. Uzdrowienie paralityka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2000 , Nowe Życie (Chicago) 189/2000
  95. Wielkie przyjęcie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000
  96. O ugoszczeniu nieznajomego Przybysza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
  97. Wywyższona pokora , Nasz Dziennik (Warszawa) 110 (687) z dnia 29 IV -1 V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
  98. Matka uczniów i uczennic Syna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
  99. Święty Paweł – człowiek który zmienił stary świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000 , Nowe Życie (Chicago) 200/2001
  100. Święci na papierze – nasi towarzysze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000
  101. Wykorzystana szansa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
  102. Madagaskar – kraj w którym Ewangelia głoszona jest ubogim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
  103. Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2000
  104. W trzecie tysiąclecie z Sercem Bożym , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
  105. Entuzjasta Chrystusowej miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
  106. Modlitwa z Pismem Świętym , Nowe Życie (Chicago) 196/2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
  107. Wobec zranionego człowieka , Nowe Życie (Chicago) 197/2000
  108. Obdarowywać miłosierdziem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2000
  109. O uzdrawiającym z trądu i grzechu oko, Nowe Życie (Chicago) 198/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2000
  110. Patron polskiej młodzieży na kartach pocztowych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
  111. Pierwszy chrześcijański męczennik oko, Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
  112. Przeżywać narodziny Miłości , Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Nasz Dziennik (Warszawa) 299(885) z dnia 23-26 XII 2000
  113. Być gwiazdą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2001
  114. Gdy kłaniają się królowie , Nasz Dziennik (Warszawa) 5(894) z dnia 6-7 I 2001
  115. Apostoł Najświętszego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2001
  116. Wielki Post oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2001
  117. Golgota oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2001
  118. Chorwacki kandydat na ołtarze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2001
  119. Wakacyjny odpoczynek oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2001
  120. Święto Matki Bożej Zielnej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2001
  121. Archanioły – świadkowie zbawczych czynów Boga , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2001
  122. Święto Niepodległości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2001
  123. Wieczerza wigilijna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2001
  124. Splot cudownych zdarzeń , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2002
  125. Święto Katedry św. Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2002
  126. Z pieśnią na ustach, z palmami w dłoniach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2002
  127. Święconka i śniadanie wielkanocne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2002
  128. Najwyższego Boga Dar oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2002
  129. Serce Jezusa źródłem łask oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2002
  130. Skaliste miejsca doskonalenia wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2002 , Gazeta Niedzielna (Londyn) Rok 55 32/2871 10.VIII. 2003
  131. Samarytanin Madagaskaru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2002
  132. Kaplica Redemptoris Mater oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2002
  133. Wystawa Norbertanie i Jezuici oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2002
  134. Madagaskar po beatyfikacji ojca Beyzyma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2002
  135. Modlitwy dziecięce oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2002
  136. Owocna modlitwa chrześcijanina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2003
  137. Mozaika jako dekoracja artystyczna bazyliki oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2003
  138. W złocistym blasku Zbawiciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2003
  139. Polscy święci w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2003
  140. Apostolstwo Modlitwy , Arka (Kraków) 6/2001
  141. Uzdrowienie ciała i duszy , Arka (Kraków) 1/2003
  142. Oddajmy się Bogu w Apostolstwie Modlitwy , Żródło (Kraków) 30 III 2003
  143. Adoracja Chrystusa Króla przez stany narodu polskiego , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2003
  144. Adoracja Chrystusa przez stany narodu polskiego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2003
  145. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Syn Marnotrawny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2003
  146. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Samarytanka przy studni oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2003
  147. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Miłosierny Samarytanin oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2003
  148. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Przebaczenie jawnogrzesznicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2003
  149. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Jezus pukający do drzwi grzesznika oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2003
  150. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Dobry Pasterz oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2003
  151. Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2004
  152. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – mozaika Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2004
  153. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. I) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2004
  154. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. II) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2004
  155. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. III) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2004
  156. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Serce Jezusa włócznią przebite oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2004
  157. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Święty Krzysztof oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2004
  158. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Łódź symbolem Kościoła Chrystusowego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2004
  159. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Ręka Bożej Opatrzności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2004
  160. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
  161. Różaniec nieodklepany oko, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004; wyd. II 2012
  162. Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas – ojciec Jan Beyzym SJ oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
  163. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Herby miast polskich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2004
  164. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ceramiczna dekoracja azulejos oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2004
  165. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Kamyczkowa Madonna w zakrystii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2005
  166. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Jezuicka Kaplica Adoracji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2005
  167. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Józef, opiekun rodzin i Kościoła oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2005
  168. Dekoracja rzeźbiarska jezuickiej bazyliki w Krakowie. Chór muzyczny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2005
  169. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Święty Andrzej Bobola męczennik za wiarę oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2005
  170. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Przebity bok Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2005
  171. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ołtarz św. Ignacego Loyoli – patrona rekolekcji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2005
  172. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Maryja Panna Królowa Aniołów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2005
  173. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Stanisław Kostka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2005
  174. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Alfons Rodriguez oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2005
  175. Chrześcijański kult relikwii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2005
  176. Wierny biskup Tomasz Becket oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2005
  177. Wystawa o jezuickich męczennikach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2006
  178. Uroczysty koncert w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w jezuickim Roku Jubileuszowym – folder oko , z dnia 22.04.2006 r.; Kraków
  179. Litania i nowenna do św. Ignacego Loyoli, patrona rodzących matek , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006 (fragment oko)
  180. Na ewangelicznych drogach , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
  181. Razem przed Panem. Wspólna modlitwa małżonków oko, Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
  182. Niebiańska misja oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) VI 2007
  183. Radość zmartwychwstania oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) III 2008
  184. Pisanki- więcej niż rękodzieło oko, Nasze Wiadomości III 33 (1) 2008
  185. Ordery Stolicy Apostolskiej oko, Nasze Wiadomości X 34 (2) 2008
  186. Adwentowe przypomnienia. Przygotować drogę Panu oko, Modlitwa i służba XII 12 (28) 2008
  187. Szkło i farba oko, Nasze Wiadomości IV 35 (1) 2009
  188. Różaniec pomocą w wierze oko, Modlitwa i służba X 10 (38) 2009
  189. Spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego oko, Modlitwa i służba XI 11 (39) 2009
  190. Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy oko, Modlitwa i służba XII 12 (40) 2009
  191. Ku czci Serca oko, Nasze Wiadomości XII 36 (2) 2009
  192. Droga Krzyżowa. Chrystus naszą nadzieją chwały oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
  193. Błogosławiony apostoł Serca Jezusa w Hiszpanii Bernard De Hoyos SJ oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
  194. Bóg życia podstawą naszej wiary , Modlitwa i służba IV 4 (44) 2010
  195. Pasjonat miłości , Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) IV 2010
  196. Apostoł kultu Serca Jezusa , Nasz Dziennik (Warszawa) z dnia 23.04.2010
  197. Otwarte Serce Chrystusa oko, Modlitwa i służba VI 6 (46) 2010
  198. Św. Stanisław Kazimierczyk – Apostoł Eucharystii oko, Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
  199. Zachęta do prenumeraty ,, Posłańca Serca Jezusowego” naszego miesięcznika Apostolstwa Modlitwy , Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
  200. Obietnice Bożego serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
  201. Obietnica pierwsza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
  202. Obietnica druga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2011
  203. Obietnica trzecia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2011
  204. Obietnica czwarta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2011
  205. Obietnica piąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2011
  206. Obietnica szósta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2011
  207. Obietnica siódma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2011
  208. Obietnica ósma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2011
  209. Obietnica dziewiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2011
  210. Obietnica dziesiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2011
  211. Obietnica jedenasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2011
  212. Obietnica dwunasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2011
  213. Serce Jezusa w ikonografii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2012
  214. Komiks o kaznodziei królewskim , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2012
  215. Jestem, pamiętam, czuwam oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
  216. Figury Bożego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
  217. Zapomniany apostoł , Nasz Dziennik (Warszawa) 193 (4428) z dnia 20.08.2012
  218. Opisać miłość oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2012
  219. Święta Barbara oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2012
  220. Ukojenie u Serca Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2013
  221. Światło Taboru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2013
  222. Męka naszego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
  223. Pragnienie wciąż żywe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
  224. To nie utopia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2013
  225. Jedność w różnorodności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
  226. Mała książka o ważnych sprawach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
  227. Sondaż na temat Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2013
  228. Wytrwała modlitwa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
  229. Aparecida oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
  230. Wąska czy szeroka brama? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2013
  231. Obrotny i pomysłowy rządca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2013
  232. Zarozumiałość i pokora oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2013
  233. Król ludzkich serc i kosmosu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2013
  234. Wziąć w darze Maryję i Jezusa oko,  Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2013
  235. Nasze kalendarze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
  236. Powołani, aby służyć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
  237. Recepta na lepszy świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
  238. Japońscy męczennicy z przebitymi sercami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
  239. Odnalezione Źródło oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2014
  240. Uzdrowieńcze rany oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2014
  241. Zapowiedź Pocieszyciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2014
  242. Ważniejsi niż wróble oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2014
  243. Skarb, perła i sieci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2014
  244. Wyznanie Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2014
  245. Czas opamiętania oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2014
  246. Największe przykazanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2014
  247. Sąd z uczynków miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2014
  248. Tęsknota za Zbawicielem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2014
  249. Powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2015
  250. Pustynia miejscem próby oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
  251. Rok Życia Konsekrowanego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
  252. Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
  253. Godzina uwielbienia Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
  254. Zakryty, by zajaśnieć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
  255. Zatroskany nie tylko o nas oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
  256. Przesłanie paschalne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
  257. Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
  258. Misja odpuszczania grzechów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2015
  259. Nadzieja w Jezusie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2015
  260. Cudowne rozmnożenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2015
  261. Wiara jest poznaniem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2015
  262. Nie bądźcie zazdrośni! oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2015
  263. Zmieniona perspektywa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2015
  264. Królestwo Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
  265. Równi w obliczu śmierci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
  266. Święta Rodzina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2015
  267. Droga do wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
  268. Uczynki miłosierdzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
  269. Rok ostatniej szansy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2016
  270. Radosna prawda oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2016
  271. Przykazanie nowe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
  272. Chrzest święty programem życia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
  273. Wzajemność w miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2016
  274. Niszczycielski pomysł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2016
  275. Modlitwa Pańska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
  276. Zatwardziałość serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
  277. Jezusowa przestroga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2016
  278. Zaniedbane dobro oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2016
  279. Zaskakująca ocena oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
  280. Wystawa Maria Mater Misericordiae – prezent dla Krakowa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
  281. Głos Adwentu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2016
  282. Słowo, Życie, Światło i Ciało oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2016
  283. Nawrócenie i powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2017
  284. Zbytnia troska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2017
  285. Uzdrowienie niewidomego żebraka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2017
  286. Niewiara Tomasza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2017
  287. Jezusowe odejście i pozostanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2017
  288. Nie bójcie się ludzi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2017
  289. Nieprzyjaciel wzrostu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2017
  290. Autorytet Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2017
  291. Słuszna zapłata oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2017
  292. Pomoc w wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
  293. Denar – Boskie i ludzkie prawo oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
  294. Król – Pasterz – Sędzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2017
  295. Nowina Posłańca z nieba oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
  296. Niezatarte znamię oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
  297. Biuletyn „Modlitwa i Służba” oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
  298. Święci z charakterem oko, Niedziela Tygodnik Katolicki Nr 25 VI 2011
  299. Wskazywać ludziom Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 53) 2018
  300. Uzdrowienie trędowatego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 54) 2018
  301. Wywyższenie Jezusa oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
  302. Wielki Czwartek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
  303. Wielki Piątek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
  304. Wielka Sobota oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
  305. Dar od Zmartwychwstałego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 56) 2018
  306. Zawsze głoście Ewangelię oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 57) 2018
  307. Bazylika Serca Jezusa w Krakowie oko,  Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
  308. Rodzina Jezusa – bracia i siostry oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
  309. Odrzucony przez swoich oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 59) 2018
  310. Chleb z nieba oko , Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
  311. Masowy mord u jezuitów… oko, Modlitw i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
  312. Miłość szuka dobra bliźniego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
  313. Papież Franciszek w trzech krajach oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
  314. Niebezpieczeństwo bogactw oko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 62) 2018
  315. Wdowi grosz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
  316. Jak co roku w Częstochowie oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
  317. Przygotujcie drogę Panu! oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
  318. Błogosławiony Tyburcjusz Arnáiz Muñoz SJ (1865-1926) oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
  319. Niebo otwarte nad nami oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 65) 2019
  320. Wypłyń na głębię i zarzuć siecioko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 66) 2019
  321. Kuszenie Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
  322. Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
  323. Dramat męki Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 68) 2019
  324. Kolumna biczowania – starożytna relikwia pasyjna oko, Modlitwa i Służba
   (Kraków) IV (nr 68) 2019
  325. Dobry Pasterz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 69) 2019
  326. Pojednanie i dar pokoju oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 70) 2019
  327. Samarytanin i bliźnioko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
  328. 60 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Chromika SJoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
  329. Słowacki Dyrektor AM w Krakowieoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019
  330. Wezwanie do czujnościoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
  331. List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilataoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
  332. Jubileusz AM w Piotrkowie Trybunalskimoko, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019
  333. Zdolność przewidywania i rozwagaoko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 73) 2019
  334. Pamiętajcie o wdzięcznościoko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 74) 2019
  335. Życie wieczneoko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 75) 2019
  336. Gdy Bóg posyła aniołaoko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 76) 2019
  337. Syn umiłowany i Sługa cierpiący , Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 77) 2020