Mozaika z Bazyliki NSPJ w Krakowie
 

Mozaika z Bazyliki NSPJ w Krakowie

Fryz mozaikowy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przedstawia hołd narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (30 m długi, ponad 2 m wysoki). Projektował go Piotr Stachiewicz w 1913 r., a wykonała firma Angelo Gianese w Wenecji. Mozaikę przywieziono i umieszczono na ścianie prezbiterium w 1921 r.

Środek zajmuje stojąca postać Chrystusa w błękitnym płaszczu, otoczona złotymi promieniami. Po prawej stronie Chrystusa – święci i błogosławieni Polacy, po lewej – przedstawiciele poszczególnych stanów naszego narodu. Pochód świętych prowadzi św. Stanisław, biskup i męczennik. Za nim klęczy św. Wojciech, trzymający w rękach krzyż i wiosło. Postać w czerwonym płaszczu z gronostajowym kołnierzem to św. Kazimierz królewicz. Za nim klęczy św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik. Obok, jakby wsparty na jego ramieniu, stoi bł. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, a potem cysters, autor „Kroniki polskiej”. Grupę klarysek prowadzi św. Kinga, księżna krakowska, niosąca w rękach duży kryształ soli (legenda przypisuje jej odkrycie pokładów soli w Bochni). Obok niej dwie inne klaryski: bł. Salomea i bł. Jolanta, a między nimi św. Jadwiga, księżna śląska, trzymająca tacę z chlebem (znana była z uczynków miłosierdzia).

Grupie polskich jezuitów przewodzi św. Stanisław Kostka z laską wędrowca, która przypomina jego pieszą wędrówkę z Wiednia do Rzymu. Za nim św. Andrzej Bobola i św. Melchior Grodziecki z palmami w rękach. Dalej dominikanie: św. Jacek Odrowąż z monstrancją i figurą Matki Bożej, bł. Czesław patron Wrocławia, oraz bł. Bronisława, norbertanka z klasztoru na Zwierzyńcu w Krakowie. Następna grupa to trzej wybitni kaznodzieje franciszkańscy z XV wieku: św. Jan z Dukli, bł. Szymon z Lipnicy i bł. Władysław z Gielniowa. Za nim stoi profesor Akademii Krakowskiej, św. Jan Kanty, obejmujący ramieniem studenta Akademii. Nieco w głębi klęczą pierwsi polscy pustelnicy i męczennicy, którzy ponieśli śmierć za wiarę na początku XI wieku, święci : Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Ostatnia postać to bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, arcybiskup halicki, doradca Władysława Jagiełły.

Po lewej stronie Chrystusa – św. królowa Jadwiga z królem Władysławem Jagiełłą, polska husaria, kard. Stanisław Hozjusz (sprowadził jezuitów do Polski), za nim hetman i kanclerz, ks. Piotr Skarga SJ, słynny kaznodzieja królewski i założyciel Bractwa Miłosierdzia, grupa mieszczan. Dalej idą przedstawiciele ludu: chłop krakowski i góral, szarytka z sierotami, wreszcie żołnierze: ułan napoleoński, powstańcy z 1831 i 1863 r., na końcu sybirak.