Święci z charakterem
 

Święci z charakterem

W Wydawnictwie WAM w Krakowie ukazała się wyjątkowa książka pt. „Święci z charakterem”. Jej autorem jest jezuita – ks. Marek Wójtowicz. Czytelnicy otrzymują tę pozycję w czasie, gdy do chwały ołtarzy został wyniesiony nasz rodak – bł. papież Jan Paweł II. Wiele razy rozbudzał on w nas smak świętości życia i wskazywał na świętych, abyśmy brali z nich przykład i uczyli się mądrze żyć i w łasce umierać.

Książka pomoże nam w kontakcie ze świętymi. Ta ciekawa pozycja zachęca do czytania, kochania i poznawania Boga, ludzi i świata.

Otrzymaliśmy na chrzcie św. imię, czasami imiona, ludzi, którzy mieli je przed nami. Nasi bliscy – ich imionami – zwracają się do nas wiele razy. Imiona świętych traktujemy jako własne! Dobrze byłoby, abyśmy poznali ich historie życia.
Znać losy ich wiary jest wielkim wyzwaniem, także dla nas, ludzi współczesnych, zmagających się nierzadko i nieoczekiwanie z wieloma problemami podobnymi do tych, które mieli ci dawni i współcześni nam bohaterowie wiary.
Z kart książki przemawiają do nas święci – krótkimi biogramami, ale też swoimi wyrazistymi wizerunkami twarzy, z których promieniują dobroć, szlachetność i potęga działającej łaski Boga. Stary, barwny obraz przeplata się ze współczesną czarno-białą fotografią, rycina z ikoną, a wszystko to zaprasza do sięgnięcia po tę lekturę.

Książka „Święci z charakterem” może być dobrym prezentem, który będzie służył młodszym i starszym przez wiele lat. Mając ją zawsze pod ręką, będziemy motywowani, aby lepiej żyć. Przykłady bowiem pociągają!
Na ponad 400 stronicach zostały przedstawione krótkie biogramy świętych – świeckich i duchownych, biskupów, mniszek, zakonnic i zakonników. Zostali pogrupowani według charakterystycznych cech. Autor zaprezentował ich jako: cierpliwych, dobrych, energicznych, heroicznych, jednających, łagodnych, nieustraszonych, odważnych, pogodnych, prostych, przejrzystych, przyjaznych, roztropnych, ufnych, uważnych, wielkodusznych, wrażliwych, wytrwałych, zatroskanych i żarliwych.

Historia ich życia i nas wychowuje do świętości. Uczy odwagi i prostoty. Wszystkie postaci zostały ukazane w swoim radykalizmie życiowym i nie są pozbawione uśmiechu, łez, lęku czy czułości, ukazują nam swoją świętość, ale i też niełatwy charakter. Wszyscy, choć w różnym stopniu, odznaczali się darem modlitwy, licznymi charyzmatami, heroizmem życia, czasami męczeństwem lub ofiarną posługą na rzecz bliźniego.

Także czasy współczesne powinny owocować świętością życia. Świętość jest jedna, ale jakże inaczej realizowana przez każdego z nas. Żyjmy na co dzień wraz ze „Świętymi z charakterem”, a z pewnością wzrośnie nasza kultura świętości! Niech święci – to wielkie bogactwo Kościoła – staną się nam bliżsi. Bierzmy z nich przykład i prośmy ich o wstawiennictwo.