Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy
 

Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy

O Chryste, spraw, by wszystko to, co składa się na to dzisiejsze spotkanie, zrodziło się z Ducha prawdy i stało się owocne poprzez miłość. Spójrz na to, co przed nami, co przeszłe i przyszłe! Wejrzyj na pragnienie tylu serc! Ty, który jesteś Panem historii i Panem serc ludzkich, bądź z nami! Jezu Chryste, odwieczny Synu Boga, bądź z nami! Amen.

Jan Paweł II, 29 V 1982

Dnia 16 X 2009 roku Apostolstwo Modlitwy istniejące przy Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu obchodziło jubileusz 20-lecia odnowienia swej działalności po 1989 roku. W parafii tej stowarzyszenie to miało swą piękną kartę dziejową. Działalność przerwała II wojna i niszczycielski komunizm. Władze komunistyczne w Polsce rozwiązały bezprawnie to katolickie stowarzyszenie w 1949 roku. Zdelegalizowani jego członkowie przeszli do kół różańcowych. Po przemianach, jakie zaszły w naszym społeczeństwie po 1980 roku, AM zaczęło odradzać się w naszej Ojczyźnie. W Czechowicach w 1989 roku odbył się Ogólnopolski zjazd delegatów AM. Pokłosiem jego było m. in. powstanie na nowo AM w Nowym Sączu przy jezuickiej parafii Ducha Świętego.

Uroczyste dziękczynienie i życzenia

Z okazji obecnego jubileuszu odprawiona została Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o godz. 18:00. Zostały na nią zaproszone ogniska AM z Rytra i z Parafii NSPJ w Nowym Sączu. Pięknie udekorowano kościół. Lekcję i modlitwę wiernych przeczytała jedna z animatorek. Krajowy Dyrektor AM, ks. Stanisław Groń SJ, przewodniczył liturgii i wygłosił okolicznościowe kazanie. Udział wzięli jezuiccy kapłani wraz z ks. Proboszczem Andrzejem Baranem – opiekunem tutejszego ogniska AM oraz liczni wierni. Wyrazem radości był donośny śpiew pieśni o Bożym Sercu. W prezbiterium widniał piękny sztandar tutejszego ogniska AM z wizerunkiem Serca Jezusowego.

Kaznodzieja złożył gratulacje i życzenia oraz przekazał pozdrowienia od Krajowego Sekretariatu AM. Podziękował też za wieloletnie gorliwe wspieranie misyjnej działalności Kościoła Powszechnego. W kazaniu powiedział, że AM istnieje już w Kościele od 165 lat i ten skromny sądecki jubileusz 20-lecia działalności wpisuje się w światowy jubileusz. Ksiądz Stanisław przypomniał także, że AM poleca swoim członkom odmówienie u początku dnia Modlitwy codziennego ofiarowania po to, aby Jezus raczył przyjąć nasze modlitwy, prace, radości i cierpienia i złączył je ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w Eucharystii – dla zbawienia świata. Ta nasza modlitwa zanoszona jest w jedności z całym Kościołem i z Maryją w intencjach, które poleca papież Benedykt XVI.

Nie koncentrujemy się więc w modlitwie tylko na naszych sprawach i potrzebach, ale ogarniamy nią całą wspólnotę Kościoła i najważniejsze w niej sprawy. Zawsze prosimy żarliwie: Udziel mi – Panie Jezu – Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Zwyczajna codzienność i jej przeżywanie

Dobre przeżycie codzienności staje się naszym apostolskim zadaniem. Kaznodzieja pytał, jak właściwie mamy przeżywać naszą codzienność? Jak sprawić, aby miała ona sens, a nie była tylko przerywnikiem pomiędzy świętami? Codzienne obowiązki pochłaniają nam większość czasu. Nie oznacza to jednak, że skazani jesteśmy na mierność, nijakość czy bezbarwność przeżywania takich właśnie prozaicznych chwil. Z Bożego punktu widzenia nasza codzienność jest równie ważna dla naszego uświęcenia, jak chwile wybrane czy uprzywilejowane! Codzienność jest wyzwaniem, z którym wiele osób zmaga się, ale Bóg nam w niej pomaga. Kaznodzieja przypomniał, że modlitwa to zwrócenie się do tajemnicy Boga obecnego w nas i w rzeczywistości, w której żyjemy. Boży dar zawarty w najzwyklejszych wydarzeniach jest dla nas uchwytny w zwyczajności naszego życia! Codzienność ma wymiar głębi i jest wypełniona przez Boga i Jego łaskę. W codzienności przeżywamy naszą wiarę i czynimy to niejako pośrodku niej. Ona jest miejscem spotkania z Bogiem i szansą, w której doświadczamy działania Ducha Świętego.

Ksiądz Stanisław zauważył też, że ważne w codzienności są nie tylko nasze specyficzne przejawy pobożności, jak akty strzeliste czy momenty adoracji, ale ważny jest każdy dobry czyn, który człowiek spełnia w obliczu Boga i wobec bliźniego. Intencja ofiarowania, obudzona u początku dnia, jest bardzo ważna, bo w ten sposób Bóg uświęca nasze dobre uczynki, trudy i radości dnia codziennego. Kaznodzieja zaznaczył, że członkowie AM codzienność przeżywają jako łaskę daną od Boga i zdają sobie sprawę z tego, że religijność nie jest sztucznie dodana do ich życia, ale przenika jego najrozmaitsze wymiary. Bóg jest obecny w codzienności, gdy pracujemy, modlimy się, gdy Go adorujemy i gdy słuchamy Jego słów zawartych w Biblii, a szczególnie – kiedy karmimy się Jego Ciałem. Owocne przeżywanie codzienności staje się testem wiary i sprawdzianem jej głębi i autentyczności. Bóg nie przychodzi z zewnątrz, aby codzienność przemieniać, ale jest w niej obecny!

Kaznodzieja przypomniał, że dobre przeżycie codzienności jest łaską w pełnym tego słowa znaczeniu. Modlitwa codziennego ofiarowania, którą odmawiają członkowie AM, wprowadza doskonale w codzienne obowiązki, które mogą wydawać się niektórym jako szare i monotonne. Bóg jednak zawsze patrzy z miłością na nas i na naszych bliźnich. Ważne jest nie tylko to, co robimy, ale jak to robimy. Poprzez nasze codzienne czynności okazujemy też drugiemu człowiekowi troskę i zainteresowanie, wtedy wzrastamy jako ludzie i jako chrześcijanie!

Zaangażowanie w czynienie dobra

Kaznodzieja przestrzegł przed zaniedbaniem dobra i powiedział, że źle by było, gdyby poprzez nasze małe duchowe zaangażowanie w sprawy Kościoła zubożyło się większe dobro i to, co mogłoby być lepsze i świętsze! Nikt nie może pozwolić sobie na duchowe lenistwo i brak odpowiedzialności za Kościół! Kończąc kazanie zachęcił: zawsze przeżywajmy naszą codzienność z Bogiem, a będzie to dar dla nas i dar dla naszych bliźnich. Pamiętajmy, że w codzienności jest zawarty ciężar krzyża, ale także i jego hojna łaska. Życie przeżywane z Bogiem ma niepowtarzalną wartość i sens. AM pomogło wielu ludziom to odkryć!

Po Komunii św. wszyscy odmówili Akt zawierzenia i Wynagrodzenia NSPJ, a Krajowy Dyrektor wręczył Dyplom gratulacyjny animatorce pani Halinie Urbańczyk. Druga część spotkania odbyła się w sali parafialnej, gdzie świętowaliśmy wspólnie uroczystą agapę, spożywając przygotowane wyśmienite śledziowe sałatki, czerwony barszczyk i specjalnie upieczone na tę okazję słodkie ciasta. Wspominaliśmy ludzi i dzieła, w które przez lata angażowało się tutejsze AM. Poleciliśmy Bogu wszystkich zmarłych i żyjących członków AM oraz przyszłość tego stowarzyszenia. Podczas agapy brakowało nam bardzo przy stole zaprzyjaźnionego ogniska AM z Rytra, ponieważ jego członkowie musieli zdążyć na ostatni autobus. Bogu niech będą dzięki za ogniska AM na Sądecczyźnie, za ich pracę i modlitwy. Dołóżmy wszyscy starań i nie szczędźmy żarliwej modlitwy, by nigdy nie zabrakło kontynuatorów tego dzieła.