Spotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych
 

Spotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych

W dniach od 23 do 28 września 2009 roku miało miejsce doroczne międzynarodowe spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i gości z Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego (ERM). W jezuickim domu Ćwiczeń Duchownych w Częstochowie gościliśmy uczestników z czternastu krajów: Anglii, Austrii, Chile, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Malty, Portugalii, Polski, Syrii, Włoch, Szwecji. Obradom przewodniczył o. Claudio Barriga SJ, delegat ojca Generała Towarzystwa Jezusowego. Gospodarzem spotkania był polski Krajowy Sekretariat AM pod przewodnictwem o. Stanisława Gronia SJ, który przywitał przybyłych uczestników. Nasz Sekretariat reprezentowany był także przez ojców: Tadeusza Chromika SJ i Ryszarda Machnika SJ oraz Helenę Lis, od wielu lat pracującą w nim.

Uczestnicy w pierwszym dniu po przyjeździe mieli możliwość zobaczenia ciekawych i ważnych miejsc dla kultury polskiej i historii naszego kraju. Zwiedzili Kraków i jego zabytki, podziwiając je z przewodnikiem podczas interesującej przejażdżki po zabytkowych ulicach miasta. Zachwyt wzbudziły odnowione wnętrza kościołów: św. Barbary i Mariackiego. Zwiedzili także kopalnię soli w Wieliczce i obóz koncentracyjny w Auschwitz i Birkenau. Dobrze spisała się polska kuchnia, bowiem jedzenie smakowało wszystkim zarówno w naszych domach zakonnych, jak i w restauracji.

Kolejne dni spotkań to ciężka praca, prezentacja uczestników, wyjaśnienie celu spotkania, rozkład pracy obrady i informacje z międzynarodowego biura prowadzonego przez o. Claudio w Rzymie. Przewodni temat spotkania brzmiał: Młodzież europejska a współczesna kultura. Poszczególne Krajowe Sekretariaty zapoznały uczestników z pracami wykonanymi przez nie w ostatnim okresie i wymieniono doświadczenia oraz omawiano istniejące trudności. Zapoznano się z nadesłanymi referatami, między innymi z Australii. Ten referat ukazał ciekawą analizę młodzieżowego ducha we współczesnej kulturze, jej rozczarowanie, brak stabilności, pozbawienie absolutu, wpływ rówieśników i zamartwianie się sprawami osobistymi. Młodzi odczuwają brak zaufania do współczesnych technologii i cechuje ich silnie obecny duch sceptycyzmu. Jezuita z Francji, o. Frederic Fornos, w swoim wystąpieniu ukazał postępujący proces indywidualizacji wiary i omówił zjawisko poszukiwań duchowych, konkludując, że nie tylko Kościół przeżywa kryzys, ale całe społeczeństwo; i rodzi się jego nowe oblicze, którego jeszcze nie znamy.

Uczestnicy wysłuchali też refleksji o. Józefa Augustyna SJ na temat: Młodzi w kontekście współczesnej kultury − ujęcie duszpasterskie. Omawiając to zagadnienie, podkreślono wielkoduszność i szlachetność młodych, otwartość, pragnienie wolności, ale także zauważono kruchość psychiki i autorytetu oraz trudności życia moralnego i religijnego młodych. Wskazano na ciągłą potrzebę towarzyszenia młodym w rozwoju duchowym i ludzkim.

W kolejnym dniu trzy uczestniczki naszego spotkania reprezentujące młodzież przedstawiły ERM w Polsce i we Francji, dzieląc się wizją życia swej generacji i jej zainteresowaniem eucharystyczną duchowością. Zobaczyliśmy pięknie przygotowane multimedialne prezentacje. Siostra zakonna Danuta Pusty, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, opowiedziała o swojej pracy w ERM i podkreśliła nadzieje związane z nawiązaniem bliższej współpracy z AM. Jest to trudne zagadnienie wymagające poważnej refleksji. Podczas prac w grupach szukano sposobów znalezienia tych aspektów obecnych w AM i ERM, które zdolne są odpowiedzieć na oczekiwania ludzi młodych. Sprawa nie jest łatwa. Szczególnie trudne jest połączenie obu ruchów na gruncie polskim. Dyskusja w naszej grupie uświadomiła nam potrzebę modlitwy w tej intencji. Jesteśmy na etapie transformacji i składanie wiążących obietnic jest teraz niemożliwe.

Okazją do lepszego poznania siebie była wieczorna agapa. W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy św. przy Jasnogórskiej Pani. Możliwość wspólnej modlitwy z tłumem pielgrzymów była dla naszych gości wielkim przeżyciem.
Na końcową sesję plenarną przybyli przedstawiciele kilku polskich ośrodków AM. Odpowiadali na pytanie: co im daje AM i jak ono wpływa na życie ich dzieci? Gościliśmy przedstawicieli z kilku ognisk AM: Gliwic, Krakowa, Opola, Radomia, Tyńca, Wrocławia. Był to ważny punkt, bowiem zagraniczni uczestnicy spotkania mogli zobaczyć ludzi, którzy od wielu lat swymi modlitwami wspierają apostolską misję Kościoła, i usłyszeć, czym w ich życiu jest Eucharystia i związany z nią kult Serca Jezusa. Swoje świadectwo długoletniej pracy w AM dał także przybyły z grupą wrocławską o. Antoni Masier SJ. Uczestnicy obrad pytali naszych przedstawicieli z AM, jak ta duchowość wpłynęła na ich życie rodzinne i czy udzieliła się ich dzieciom? Dwie pary małżeńskie odpowiadały na to pytanie.

Codziennie w oratorium miała miejsce wspólnotowa poranna modlitwa, a wieczorem sprawowana była Eucharystia. W sesji podsumowującej wziął udział o. Jakub Kołacz SJ, Socjusz ojca Prowincjała, który przekazał pozdrowienia dla uczestników spotkania pod nieobecność o. Prow. Wojciecha Ziółka SJ.

Podczas sesji była też okazja do zapoznania się z publikacjami i materiałami wydawanymi przez AM. Nie mieliśmy się czego wstydzić, nasze materiały i biuletyn Modlitwa i Służba bardzo się podobały. Także nasza stronica internetowa istniejąca już kilka lat została pochwalona przez Francuzów za swoją przejrzystość i prostotę. Oni stworzyli swoją witrynę niedawno, za 8.000 euro. Wygląda ona imponująco i ma wielu odwiedzających ją, co ciekawe więcej z USA niż z Francji. Wszędzie też Krajowe Sekretariaty utrzymywane są finansowo przez swoją prowincję. Zastanawiano się, czy nie połączyć internatowych witryn AM tych samych wersji językowych. Podzielono się ciekawym francuskim doświadczeniem wspólnej modlitwy przez internet. Zaprezentowano nam mapę takiego połączenia modlitewnego. Wszędzie Posłaniec ma niski nakład, a materiały AM służą zazwyczaj tylko jego członkom. Jedynie Posłaniec w Irlandii osiąga nakład 100 tys. ale związany jest z ruchem antyalkoholowym w tym kraju.

Inna sprawa to tendencja odchodzenia od określania AM, jako stowarzyszenia, raczej mówi się o nim, jako szeroko pojętej misji dla wszystkich chrześcijan w Kościele. Podkreśla się też rolę codziennego ofiarowania siebie Bogu i pracę na rzecz Kościoła powszechnego wspierającą wysiłek papieża. Ojciec Barriga poinformował o zapowiedzi utworzenia strony internetowej w Rzymie, na której umieszczane będą dodatkowe intencje wskazane przez Ojca Świętego (oprócz tych istniejących od dawna: ogólnych i misyjnych), jakie papież poleca naszej modlitwie. Ten łatwy dostęp do aktualnej intencji papieskiej umożliwiłby i nam lepszą odpowiedź na Jego prośbę o modlitwę w sprawach ważnych wydarzeń komentowanych podczas niedzielnego Anioł Pański czy środowych audiencji.

Na koniec spotkania zastanawiano się, gdzie i kiedy urządzić następne spotkanie? Czy odbędzie się ono w Zagrzebiu w przyszłym roku, czy też może w Rzymie za dwa lata, tego nie ustalono. Wskazano tylko te miejsca jako propozycję. Odpowiedzi, kiedy i gdzie, należy się spodziewać za jakiś czas od Rzymskiej Kurii.

Uczestnicy spotkania rozjechali się do swoich krajów ubogaceni zdobytym u nas doświadczeniem. Było to ważne wydarzenie i dobrze, że nasz Sekretariat podjął się przygotowania go. Był to nasz wkład w europejskie spotkania, organizowane już od ponad 30 lat. Bóg widział wielki wysiłek włożony w to wydarzenie i czuliśmy Jego błogosławieństwo. Wszystkim, którzy nam pomogli, serdecznie dziękujemy.